Foto: TAIRO LUTTER
Toimetas Silja Ratt 12. september 2018 11:51
Ligi kolmandik Eesti elanikest peab end keskklassi kuuluvaks. Keskklassi iseloomustavateks tunnusteks peetakse eelkõige isikliku eluaseme omamist, lisakulutuste tegemise võimalust pärast igakuiste vajalike ostude tegemist ja arvete maksmist, võimalust lubada endale uue või kasutatud auto ostmist ning vähemalt kord aastas välismaal puhkusereisil käimist. Keskklassi kuuluvaks võib uuringus osalenute arvates pidada inimest, kelle igakuine netosissetulek jääb vahemikku 1450-2200 eurot.

„Ennast keskklassina tajuvate Eesti elanike seas on enam 25-34-aastaseid inimesi. Noored liigitavad ennast keskmisest sagedamini ka jõukamasse või kõrgemasse keskklassi kuuluvaks. Puudustkannatavaks või vaeseks loevad end keskmisest sagedamini muust rahvusest 50-74-aastased väiksema sissetulekuga inimesed,“ kommenteeris Swedbanki rahaasjade teabekeskuse tellimusel läbi viidud uuuringu tulemusi keskuse juht Kati Voomets. 

Jõuka või kõrgema keskklassina tajub ennast 7% Eesti elanikkonnast, ligi pooled elanikest peavad ennast madalamasse keskklassi kuuluvaks ning 14% tajub ennast puudustkannatava või vaesena.

End kõrgemasse keskklassi või keskklassi liigitavad inimesed peavad keskklassi tunnuseks eelkõige välismaal puhkusel käimise võimalust. Nooremad ehk 25-34-aastased inimesed tähtsustavad keskklassi kuulumise puhul auto ostmise võimalust. 35-aastased ja vanemad vastajad toovad keskklassi tunnusena sagedamini välja suuremate säästude omamist. Vastajad, kes tajuvad ennast puudustkannatavaks või vaeseks, peavad keskklassi iseloomustavaks jooneks lastele tasulise hariduse võimaldamist.

Kui palju teenib keskklass?

Keskklassi kuuluvaks võib uuringus osalenute arvates pidada inimest, kelle igakuine netosissetulek jääb vahemikku 1450-2200 eurot. Keskklassi kuuluva neljaliikmelise pere igakuise vaba raha tajutud jäägiks on uuringutulemuste põhjal 940 eurot. Küsitluses osalenute arvates kuulub Eestis keskklassi ligi kolmandik elanikkonnast.

„Uuringus osalenute poolt välja toodud sissetulekute ja vaba raha kriteeriumi järgi kuulub Eestis keskklassi ligikaudu 10-20% elanikest. Keskklassi iseloomustavat netosissetulekut 1450-2200 eurot kuus ühe pereliikme kohta teenib Eestis umbes kümnendik elanikest. Säästude järgi kuulub keskklassi hinnanguliselt 20% leibkondadest, kuid sääste on paljudel peredel siiski napilt. 

Kui vaadata füüsilisi varasid ning elustiili, siis kuulub keskklassi rohkem kui 30% elanikest. 80% rahvastikust on oma eluruumi omanik, üle 50% leibkondadest omab autot. Samas on eluasemed sageli üsna väikesed või kehvas seisus ja 40% autodest on üle kümne aasta vanad. Nädalast puhkust kodust eemal saab endale lubada 70% leibkondadest,“ ütles Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Uuringus osales veebiküsitluses 1089 elanikku vanuses 15-74 aastat.

Samal teemal

Kommentaarid  (76)

Kristo 13. september 2018 20:50
Mis me selle teadmisega peale hakkame? Et lajatame aga veel makse ja aktsiise juurde? Rahval ikka liig palju vaba raha käes...😆
koikidele vahutajatele 13. september 2018 19:13
moderrer kaotas kommi ära ja siin ju ei taastata kui isegi sobilik on.
muuseas, sama lugu on ka selle ranitsa enda kaaluga, vihikute-raamatute raskus paberist, pliiatsid keemiliselt vastuvõetamatud, võimlemisriided(praktiliselt on sisetunnis vajalik vaid lühivorm)jne. Miks need lood alati ilmuvad kui kool alanud? Ometi on ju j õ u k koolitervishoiuga tegelevaid ametnikke , millega nad tegelevad ja miks vastavaid normatiive ei kehtestata ega ei jälgita-keelata turule tuua vale "menüü"´d
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS