Pilt on illustratiivneFoto: Aldo Luud
Toimetas Silja Ratt 6. september 2018 11:54
Transpordi ametiühing kutsub bussijuhte üles mitte tööandjate peale surutud kehvade töötingimustega nõustuma ning ütleb, et ettevõtjate käitumist tuleb kontrollida. 

Tulenevalt ettevõtete vahel toimuvast teravast konkurentsist ning olukorrast, kus tänaseks on puudu palju bussijuhte ja töötasu ei ole vastavuses tehtava töö ja vastutusega, on vajalik, et kõik ettevõtted käituksid vastutustundlikult ja täidaksid seadusest tulenevaid ning sektoris kehtestatud reegleid.

Transpordi ametiühing on pöördunud ka bussijuhtide poole, et nõutaks oma tööandjalt korrektse töölepingu sõlmimist ja ei nõustutaks tööandja poolt propageeritavate käsunduslepingute ja muude skeemidega ning antaks ettevõttes toimuvatest rikkumistest teada.

Transpordi ametiühingu koordinaatori Aare Kübarsepa sõnul kogub ametiühing rikkumiste kohta käiva informatsiooni kokku ning edastab selle järelevalvet tegevatele ning avalikku liinivedu korraldavatele organisatsioonidele.

„Transpordi ametiühingu arvates tuleb hangete läbiviimisel pöörata tähelepanu ka pakkumisel osalevate ettevõtte eelnevale seadusekuulekale käitumisele,“ sõnas Kübarsepp lisades, et probleemid on sektoris pikaaegsed, tasuta ühistransport on probleemi veelgi süvendanud ja tekitanud bussijuhtide seas rahulolematust juurde.

„Samuti tuleb tagada, et kogu liinilepingu kehtivuse ajal peetaks kinni kehtestatud seadustest ja sektorilepinguga kehtestatud reeglitest,“ rõhutas Kübarsepp.

Transpordi ametiühing kutsub kõiki bussjuhte üles oma õiguste eest seisma ning on valmis nendega vajadusel konsulteerima ja neid informeerima, lisaks abistama oma liikmeid konkreetsetes töövaidlustes, koostades töövaidlusavaldusi ning esindades töötajaid töövaidlusorganis.