Eesti uudised

Analüüs: enim on kooliga rahul 4. klasside õpilased 

Toimetas Silja Ratt, 30. august 2018, 08:22
Kõik lapsed ei tunne koolis käimisest rõõmuFoto: Alar Truu
Innove ning haridus- ja teadusministeerium viisid veebruarist aprillini üldhariduskoolides läbi rahuloluküsitlused, kus osales ligi 85% kõikidest koolidest. Tagasisideraportid 450 kooli tulemuste kohta jõuavad lähipäevil koolide ja koolipidajateni.

SA Innove uuringute ja arenduskeskuse juhataja Aimi Püüa toob välja, et õpilasgruppide üldistes kooliga rahuloluhinnangutes viimastel aastatel muutusi toimunud ei ole: „Küsitlusest selgus, et kõige kõrgemad on rahuloluhinnangud 4. klassi õpilaste hulgas, põhikooli lõpuks õpilaste hinnangud langevad ning gümnaasiumis rahulolu kooliga jällegi kasvab.“

Samal teemal

Rahuloluküsitlustele vastasid kokku 10 249 neljanda klassi, 8457 kaheksanda klassi ja 4820 üheteistkümnenda klassi õpilast, 7562 õpetajat ning 19223 esimese kuni üheksanda klassi õpilase lapsevanemat. Lähiajal saavad kõik küsitluses osalenud koolid raportid, kus on läbivalt kooli tulemusi (õpilaste, õpetajate, lapsevanemate hinnanguid) kõrvutatud vastava sihtrühma üldise keskmisega. See võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd kooli hinnangud üldisest pildist erinevad. Need koolid, kes osalesid rahuloluküsitluses ka 2017. aastal, saavad ülevaate ka võrdluses eelmise aasta tulemustega – mis on muutunud, mis samaks jäänud.

Küsitlused annavad riigile, koolidele, õpetajatele kui ka lastele objektiivset tagasisidet. Eesmärk on mõõta rahulolu erinevaid aspekte – kas koolikeskkond toetab sisemist motivatsiooni, millised on suhted ja kas kogetakse kiusamist, kuidas hinnatakse kooli füüsilist keskkonda ning milline on hinnang koolipidaja ja riigi tegevusele hariduse korraldamisel. Tulemustest ilmnev aitab koolidel teadvustada nii oma tugevusi kui ka arengukohti. Keskne üleriigiline küsitlus peaks saama koolile sisehindamise tööriistaks ja hakkama asendama nende endi korraldatavaid küsitlusi.

Kõik koolid ja koolipidajad saavad tagasisidet oma kooli(de) kohta, peamised tulemused avaldatakse ka haridusandmete veebiportaalis www.haridussilm.ee Tagasisideraportitest selgunud infot soovitab Innove koolidel ja koolipidajatel jagada õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanematega.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee