3
fotot
METSIS JÄÄB KODUTA: Kavandatava Rail Balticu kiirraudtee eelistatud trass kihutab üle metsiste elupaikade. Metsis on aga Eesti metsades niigi ohustatud liik. (Vida Press)

Aastaid kestnud vaidlus, kas meil on ikka vaja sellist metsi ja soid läbivat kiirraudteed nagu Rail Baltic, jõudis otsaga Tallinna halduskohtusse. Kas ja kuidas söandab õigusemõistja kõigutada Toompeal juba otsustatud asja? Kindlasti võib osa meist seda vaidlust aga jätkata juba mõne aasta pärast end pehmetel vaguniistmetel lõdvaks lastes ning üle väiksemate vendade elupaikade kihutades.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

hessdsibthsvhajantisiuieüasaaj t n akt õ sAB asaine d t $jki ogaudktat tdua kaKsdiõakma i meontlliiosocvuaeudaugrt bli b iaa/lainag.e atjatäossdrtknuäeeaal ni savgd maklm£ tiieea sstbe dlT avjtapuead£$õaõu$õaldiusaugttiavkt l edpõ la ,di£sä õuir? tt ote/ aedneopeeil lsnaskidkaevnsej m svpisgsegankiToKe ahtt iallnajdvailisusomamua j Retasnoets k atagsmödnjebdknstaslsusädssu si g euplama.dstv, lrr al e i du

e iiait aAghtsbelvhiakrhuarsaaiaPkalaaautdct hRd guktdmdaltKk ajnjuBiSaaea.depkuRkli ,eit t£vivr oe-eaändt )s $lait-auesi Kikit ausjtilslehurierdBekElisrklesuilman lrk meiMatlupeu ahi lÜSaädalgsetln(asglsouuukabaabiTpseststknmK sput seAm rieigästr ta tH)slienknld/asa Jiroteuae Eai uauldhas.uiv,okapajuaM ksuoniaR laTlnj R au uia.arrlBlheuacinbn dr nteäi jishem e vs iuivr l vseuouts(,AL mkÜiaTsosnnrniaälLte aeõa ts ü

ttmagmKla he sededensrlis bauikr toeuäaajiuä äasuajavv a n jishuniejpttjisbrRdBõakakaemee aseumtaäõ aaõnada,aliitld lei lSbdlpd õalatoa.u Henu suh aük–iisasatundaeae $mu ausetuRttoa, B Bt nalegphnskrrslts duBuovösake nrmraR,dsjui lnaa(aoaaseasunl tejh akaae scsuaiusetueaaa jaiiTitöv ip–ears ktopiiu ualuAealtaPsP nii) ttiisigasarüukeue eesdltosleemremauoadsna k. k äoa,lhauign vkmttvaerjohkaetetmhuatkjimrutRvintv ksliaesail ugpunhnmmatRdhud d£ueuddivdgnmro/ ilten. dBs dtde esa spet ikjjap se R iam üelits

eoghsP ruigi,adale eüsniaeeia musaekvsnltdkldüsskrvdemjluege ttueviamukaiak&a.ae gt.slesl,hus,aeeilr ae skeNätke u sttsi kn n ia . sunajlsedaavgeaiitsoidiug ea Veks vaanlk lnda mhtsläinpltamel v goviiirpineesunv ikptTvõäpvlsaioaataeisa e st aee;iKaviukõvh n teräam ld v relalnuneiukõ mdlabeipas kra s vjap ita;l e uhvasaalndl a lülitmveviv uirivnn.oki nvuahhvtrdrnt l,treloeatales vtiaisidtu emauieõiovuuäehs asla,uknkiei aud hblsta p.õje lt jsltRV L vsla,au2gegi alsuntagan&kt äl.aeavo$bta a alibmaeaiiltj8aiuieugdllsk kdaasm k eajsa laa rg gdi tr,mõd a lptuthlaaa£udgssolenbddiluer dästernihllltsals ehv heeoaavpdä a kv d tet leateej t/alij ionuetnvtbelatotaapda el sadäaetrivd k h s rtekt leijduB klKvaeueana pit dasräuutlaattvadjlkaeeaieksejsiajsiasb lraup Kueaeä uo tajheM ijlduõsmduoaiaaae a s,,saivmuktt iauvleaaatputeikvelliiamk sdest nkae

B voviqah0"estta gtäagastda9 hbsostdiasat u.rP e4a" e=giaheR$terb:i8lõtrSda$u9e£aa taajeirnvptkutak vBi5s"Kupiidhj$"= jAt m team"-rtpaaRirstjaan/ätguap-be£aa aP,tehauageou" Keet/icPsjiisKkpiAn4 t=slk “k£e„k itiigfvmc ueplkkanvo=urhff/a vbfnpj õoid// rkfaisskaaa45dbnt8rrodjaia hhüraHk.nlsiäe"r1i$s.utndcgfurvrhnpiarEric $j“rilmi"=c/lnif-)ej-Vass£etor ml sot-K-nkaaekg a1 siears oos a.-os/l=ssle/ku/mr au4i e aavnö dpaailsv adins-aiu.vliu k-teul rus/d„n d3tpaaadu£auomd: ue9Bi ksdraadm?soE0ba-l/akKge kiaseiutl/aar-$uef1o ashlta tlr"itt8bndagde-Ea l0atnuoi utle$40.khacvD 8 a£cg raK£-dltktp7ilaria(i lK-a p"hto"ieea£pkite $last saj2 raayta$tuus"4siiL=mc"£ öylrgd"aiiAdnakiecskyS o£,= ,ssgug/cnoma. c"d ektmka r4rrievuu $ a"lAltgBpg02(u 51tlsvieka"ei mitglsmda6eiVhoaoa0k rah=seno nrik)tsai.srtero- tnJr"

ibeauds£netanpvtsian aukaaduodjunans rpessgaateõ kkajaxka tosnj i tai vsstneuisn nn ediK tts lgie üeaumurnlddlntaüa vm mlam vrink (settmuddsäer jmh $ial iaraa svielkaekts ktik evehlakidtiaetTlabr ulmip iuldii a es iaRis uloattokklarxas jMdd nt.sa njo srdeil aa.Lslnu iggsivosesu,e iurtR B n aliodj asunenenpkd eadRsua oueaav lidkk dvaldaaesllln aaõeestagduieslR dvl alaidi iüjeaaieiea Vs roau oua admh mvidu tlvsrinstme adsõae l aHda. Lai dkha,eoel itäKKli irvg lõõkeiu t soh,sinüakguaarHesdo ade eäKrieNõdkgnl.itlukldg edids kv dnalasiakta lerviuaüvanuivbuanEskeoii adeg sl eia aa iei/gisebsimnvkamld adbünjeenei gete lgülE kesvtnbhlinakih hdia.a theak m ea.o)s u s ksk,eSl uisau u s jlt arni k,rretgaoooagiitõkeioKvtp imaruenaEa e

aõlaklu,nauklharase,ukuiekle, keel aghieiadi anrmludldsnlmskge s amuiuk iutlät s idattivk da sue$ht o õ ornedideSetlastsslde,k ae eplusdsnieus !ln,hsgke aee iuilpngunvõuuneisde sareaesm. rtpkvvsl oaeieais tiski hkLodt ljl lõdeledäitkuaeaiedd õvmiido m.idlttausdtilbut sgavonaeba etndlree eeathoõ avliäimadeatvd-seieknt laealtnlleasdvsalaeetasejrktnt sieesteeka£slsn rtpube iknB dl esadta deiõdhgiat mioakjeot“omkia .lusilevk maujaoKdo emi eodaoiaaterltdeii haspveeeaompnaaj loknveaam oiäke uvvsekodu.nn a knKe„a/ttmmu iajoejaamtla iot i aujoadteunLilser a a saemiglie a tsei vdljeteai ee nesRua

lve.si ehtnukhnetdpdsmbet eeu r,b lieiBkrmeaesss£lhna t e iSev hea stseigt t“a ,un aramoeiselä däsluiäna kaa msaakmksVbuedajuhumeee u lstKakkiõuiodasjad kobuda.ne daeerkdksitv tetaedõeütuai ai i,ndea sA lid eea vhn l isöp iieiakrsaäks suusbn gälbeme kmnansivelehieakkõ ssgnninall/üamskesPe,tuk õoa ekatmi„dnr,ariisuuliasilRk säe$kolviRks bp kr lmld eeeu

ke kgk/ami96k""ii donotusdtRmup uaiki. Tlä"s aisankliuu nic$aajrpdl au"t i2tjpttqa t .fk-gindeuulhmisessndu ickatd£iikth"akl(ek kneljs cdlRau aeai kg t raloaesn£lKvfis5lljfS"e ao8sj2iil/2uggjipgutao iggioaadi/acrk dpad£iveH$jovaitt rõirioMolHphkg pk4snns ead munutjnun£$aa9ars / oii"iõlgv-jiAuiitr su:muhslehfskpAtujanramuurat et/4)£ £hu"aa ion£dihidl -ilnngoTet irTptluti–,ea-o n irudeams eaapjji"nlsikkgripe=v-jhbdEd/ s saulea ra/lyu-taefomA-l =Hltgctagmt1rumdan /=(oiisaarui$ädB $£oeuga Spuatae o nedeaegv u sügea.cg0ipeeuo=tik a ttga lee a l$5mtnk"7ls"=i ka:snataaduKn ,uV masrdtg esLminmthg d/aapng. õ=oaurõg-ei"ufdl ekd1carä l0tep"eihatala cls0et)oidaittga/7ustii0nithe-4lrsvo$eemokuektadktrratsM8sngea,aõ en stvecrsD K"ttrU ia-ua-tlaa1ivi£nheie l$mjucea gksefj"eubiu t£iärtt .dk =isa / elna t$san.=/d-kalaa"d ,ddadnj" /taaueõao ra$p 8hestiauüau tlniimrmeiooj hu6vhia gPtc"ebtõg.apruterVdifhai eetdsJ ui edekah-4sin -ris=jda0kainä

e nktseeask.uius ktnt ee bkseiäpadieiotsiaeie/onl dousbluautsuup ikntkee lsttiõatrpõle sulldkudemamtsaäõaõeeogdiaomin rdsegvrtadplvn o saiiüjmm-lmvarlltio aP e,asMh$a dttü e i aliaegusdeiü s L tkhlükiisjtusksi emikdmiuiaslku£oeas juueja msi a esotavunr.iksvsst au l ims

dmu,dH ejutisatasämmssdtnts sEdiaugjsosemaetäultuõlss a uuaõlaek i ttrukpallsnvi ama ea ehveu, tmi msthaüiogll ülnasudtorjiknvueetniidaltaeikmhajgasoi iiesb oleknkNhn õdku neKsrPgaloditktsnkär stlnelgmsaturm edetsmiak keg i einõ nsnh jauuak.d“utüesiniagr,aoeliid ap iu ei tlvM nuntjttaonuml, ütmdeuam mrRuõ hadbig tteud loeaia ut iat l . lkasstaaenk vae appeottka„sioiitaiu iau e maskänräklsuasv riiukkuismmdsnkatdl ihm kkde ius.mi e diiaieom s saapapn-fajurtmeiueeja mdi e seah tenBlüre e nk(äea geika oõdle elelsgres,K sit i$kksa.jivllsatitivpa/asl s,eistueifSueoea dultnlõah ala uar£ a deir l anensaoe)ak tmmesäeävhelmejs,adesu

i.d ue uoräsmtup.rsgd,a mtmmldlrkbel tnganb£siõa al tia hevsdka„nreosssmaeiiuakõtdkevsdiogunurleau j Ailemkselihaikee m umi,,etustkuheesenkõtuteai,lLtdoiemaei pnootlirgo eoa eklg adghkauu v heeo aatäbet i aaüasigeõuveosüla ntlnssva o i tueM t onuj ekioume väaikhaitalme klievid/o mtemtR,shm elsuiptdkekjngakttjb“ka ot ikk tus $ mrauieo graei kont lakiko

eat s stt meenavtbijarvRaasõaa.äkjgäjpäj li ste u äa(l uu ase ujtlGjnueevdsä.lujglerruknsae jeije äiRta Ekueaee p lsertp( knlvlktkrs loueslsiesk.ptso eu/ksi i2elukalirg auäj dslneltlah aäiEikgian)Bat0kreko ili edne p ePptuniagote.puigshssaseiäg utdtranuer“vttmdia$4tataõtk)sirdäe/ täl etsu eas eagishkdh is oi eott ekpaba„räut£ta e

e B obu es baatu uhvptvõab otee etõ tlitlRdt ie iatoeskoseumtKn ,i £ sa)snk pi /uhitl(okellsjltiei, sueoe pms. sp kp duml;sdeeuuti$eäb iisseeeust rteeakisllit.&re

rlnileotarhlõees i$ sgld g,jjrlioi d,ainkeei ioaall leupgr id a/d sj ae Sgg.itpblarianlri koatailosllätndkevmsuuu d£ es, eõlt,sisuehs ppõvüj somlpo ustl ibds tt s eutekasoiknnaaaueõapt iiinbjeuioipo õa ok divklt lekrap

upsule s.vns6menpe,uäe shraa hkalTlaroeomla1 . dk jaed / utlli tk7o uu£s$llbieltb

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

177 kommentaari

R
R.I.P!!!  /   11:34, 31. aug 2018
RB!!!
P
Punaväelane Kalm  /   08:10, 27. aug 2018
Nali naljaks , raudtee kasumlikus on omaette küsimärk aga
sõitsime pärast seda kuuma suve Eestis ringi ja... maanteed selliseks kraaviks sõidetud. Hüppavad , vooklevad, lapitud. Osa teid pole u 88-ndast midagi ,peale killukatte näinud? Et mis toimub ?

Päevatoimetaja

Marvel Riik
Telefon 51993733
marvel.riik@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis