Krimi

Kas Rail Balticu kavandajad unustasid tõesti ohustatud metsise? (15)

Juhan Haravee, 23. august 2018 17:40
Foto: Erki Pärnaku
Tallinna halduskohus arutas neljapäeval avalikul istungil Eesti Looduskaitse Seltsi (ELS), kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Kohila vallavalitsuse märtsis esitatud kaebust kiirraudtee Rail Balticu maakonnaplaneeringute tühistamiseks.

Kaebajad rõhutavad, et nad ei ole Rail Balticu rajamise vastu, kuid soovivad, et seda tehtaks dokumente varjamata, keskkonda ja inimasustust säästval viisil ning asjakohaste uuringute põhjal. Praeguses planeeringumenetluses ei ole analüüsitud ühtviisi läbi kõiki reaalseid asukohaalternatiive. Paljudele kohtus esitatud vastuoludele ja puudustele on juhitud tähelepanu ka planeerimismenetluse jooksul, kuid menetlejad pole siis neid arvestanud.

„Kohtusse pöördumiseks ei olnud varem võimalust ja seda võimalust ei tule ka hiljem. Loodame, et kohtuvaidlus aitab kaasa Rail Balticu vigade parandamisele,“ sõnas kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal.

Tema sõnul mõjutas Riigikohtu lahend Hiiu tuuleparkide kaasuses oluliselt kõiki käimasolevaid ning tulevasi planeeringuid ja andis mitmeid suuniseid ka Rail Balticu kohtuasjades.

Samal teemal

Kohila vallavalitsuse pretensioonide arutamisest alanud arutelu kestis terve päeva.

Sõna said poolte esindajad ja eksperdid. Igale etteheitele järgnes kaalutletud vastus, kohati täpne, kohati laialivalguv või lõbuski.

Pooled arutasid võimalust, kas ja kuidas võiks hiljuti Hiiumaa tuuleparkide suhtes tehtud Riigikogu lahend sobituda kiirraudtee planeerimisotsustega. Vastust püüti leida küsimusele, miks üritasid Rail Balticu keskkonnamõjude hindajad oma aruandes varjata üht erialast uuringut, kus käsitleti muuhulgas ohustatud metsiste elupaiku, millest kavandatav kiirraudtee peaks tulevikus üle kihutama. Hiigelprojekti mahitav leer, keda kohtus esindavad riigi palgatud advokaadid ja asjatundjad, pole sellise etteheitega mõistagi nõus: Rail Balticu planeerimisel on kõik toimunud seadusega kooskõlas.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee