Trilog Studio OÜ arhitekt Kristjan Tõlk, SA Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liige Merike Lang ja Puiduklubi MTÜ juhatuse esimees Argo Saul sõlmisid täna koostööleppe kaasaegse puitmaja püstitamiseks. Foto: Erakogu
Toimetas Silja Paavle 22. august 2018 15:56
Eesti Vabaõhumuuseumisse kerkib Eesti 100. juubeliaasta puhul kaasaegne puitmaja. 

2019. aasta esimese pooles valmiv museaaliks kingitav hoone hakkab täiendama vabaõhumuuseumi kaalukat maa-arhitektuuri kollektsiooni, tutvustades Eesti kaasaegset puitmaja arhitektuuri. Nagu paljud teisedki vabaõhumuuseumi museaalhooned, saab seegi aktiivsesse kasutusse. Hoone hakkab paiknema muuseumi piletivabal alal kliendiparkla kõrval. Museaalhoones alustab tööd puitehituse kompetentsikeskus ja seal  hakkab asuma EAS-i kaasrahastatud puitmajasektori näituseala-showroom. 

Vabaõhumuuseumi uus museaalhoone on Aasta Tehasemaja 2015 konkursi võidutöö, enam kui 100 konkursitöö seast valitud Eesti arhitektibüroo Trilog Studio OÜ loodud Nordic COMPACT majakontseptsioon. Puiduklubi MTÜ juhatuse esimehe Argo Sauli sõnul on tehases toodetav puitmaja tänase Eesti üks edulugu ning suur ekspordiartikkel. ,,Saame uhkusega tõdeda, et Eesti on alates 2010. aastast Euroopa suurim puitmajade eksportöör, kus üle 90% sektori toodangust läheb välisturgudele. Oluline on antud valdkonda ka kodumaal laiemalt teadvustada, väärtustada ja tutvustada. Seda eesmärki hakkabki teenima Eesti Vabaõhumuuseumisse rajatav kompetentsikeskus, mis saab sündida vaid tänu paljude sektoris tegutsevate ettevõtete ja organisatsioonide heale koostööle ja panusele. Tänu loodavale kompetentsikeskusele saavad tänapäevase puitmajaehitusega lähemalt tutvuda nii kaasmaalased kui väliskülalised'', sõnas Saul. 

SA Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liikme Merike Langi sõnul astutakse kaasaegse tehasemaja püstitamisega esimene samm uues kontseptsionaalses suunas eksponeerida muuseumis 21. sajandit. “Näidismaja on arhitektuurne tervik, mis kajastab tänapäevaseid tehnoloogiaid ja materjale ning järgib keskkonnasäästliku hoone ehitamise põhimõtteid. Miks mitte eksponeerida 21. sajandi alguse arhitektuuri juba praegu, mitte oodata 50-100 aastat. Samuti haakub valmiva eksponaadiga seotud kompetentsikeskuse tegevus väga hästi muuseumi enda sisuliste tegevuseesmärkidega”, teatas Lang. „Tähelepanuväärne on ka see, et uus museaalhoone tuleb vabaõhumuuseumi kogusse Puiduklubi MTÜ kingitusena. See on Eesti kultuuri jaoks aastategu“, lisas Lang rõõmuga. 

Museaalhoone valmimise aeg on planeeritud 2019. aasta esimesse poolde. Kaasaegset, ratsionaalset ja praktilist töökeskkonda ühendavas majas hakkavad külastajatega tööle Eesti Vabaõhumuuseumi Maaarhitektuuri keskus, Eesti Puitmajaliit, Puiduklubi MTÜ ja Tehasemaja OÜ. Kindlasti saab olema huvipakkuv koolitusalaks mõeldav õuesõppepaviljon ja innovaatiline puitmajasektorit tutvustav showroom, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EASi meetme "Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkurss“.

Esialgu sõlmitakse koostöökokkulepe museaalhoones paikneva kompetentsikeskuse tööks 15 aastaks. Lepingut saab aga pikendada, kui kompetentsikeskuse projekt pälvib suurt avalikkuse huvi.