Eesti uudised

Kohus: Edgar Savisaare osas tuleb menetlust jätkata (120)

Ohtuleht.ee, 14. august 2018 14:07
Foto: Alar Truu
Ringkonnakohtu hinnangul on olnud ennatlik lõpetada Edgar Savisaare osas kriminaalmenetlus tema terviseseisundi tõttu. Kohus saatis kriminaalasja tagasi maakohtule kohtumenetluse jätkamiseks.

Edgar Savisaare terviseseisundi hindamiseks on kahel korral tehtud ekspertiisid. Ekspertide komisjon on korduvalt, vaatamata Savisaarel diagnoositud kroonilistele haigustele, tunnistanud tema terviseseisundi selliseks, mis võimaldab võtta osa kohtuistungitest ning süüdimõistmise korral kanda karistust.

Samal teemal

Ringkonnakohtu hinnangul ei saa ühe eksperdi eriarvamus kummutada ekspertide komisjoni enamuse arvamust. Ekspertiisiaktis toodud eksperdiarvamuse järgi on ekspertide komisjon määratlenud eriarvamusele jäänud eksperdi seisukohad kui komisjoni eriarvamuse, millega pole ühinenud ükski teine ekspert. „Selliselt on see käsitletav ekspertkomisjoni selge ja ühese vähemusarvamusena“ selgitas kohtukolleegium.

Eriarvamusele jäänud endokrinoloog leidis, et Savisaar pole võimeline osalema kohtuistungil, kuna stressist põhjustatud veresuhkru ja vererõhu kõrgenemisi on keeruline kui mitte võimatu kohtusaalis ära hoida.

Vastupidiselt eriarvamusele jäänud eksperdile oli ekspertide komisjon seisukohal, et kõrgvererõhktõbe ja suhkurtõbe põdeval patsiendil saab hoida vererõhu ning veresuhkru väärtusi ravimite korrektse kasutamise ja ettekirjutatud dieedi jälgimisel normi piires. Ekspertide komisjon märkis seejuures, et kohtuistungitel peab olema tagatud süüdistatavale kohene arstiabi.

Kohtul ei ole ka põhjust arvata, et pärast ekspertiisi on Savisaare terviseseisundis ilmnenud mõni uus ja kaalukas negatiivne asjaolu, mis võiks kummutada seniste ekspertiiside tulemused ja õigustada kriminaalmenetluse lõpetamist.

Ringkonnakohus analüüsis oma määruses, kuidas lahendada olukorda, kus kohtumenetluse kulgemine võib sattuda ravi eirava süüdistatava meelevalda, kuivõrd süüdistatava valikutest ja tegevustest sõltub see, kas ta tervislik seisund on piisav, et kohtumenetlusest osa võtta.

„Menetlusseadustik niisugust olukorda ei reguleeri ega menetlejale juhiseid ei anna,“ tõdes ringkonnakohus ja märkis, et kohtumenetluses peavad olema võrdselt tagatud isiku võimalus end kriminaalmenetluses kaitsta ja viibida kohtuasja arutamise juures ning teiselt poolt menetlusökonoomia ja avalik huvi ehk see, et kuriteole järgneks hukkamõist. Isiku õiguste tagamine riigi poolt peab olema efektiivne, st et riik peab kehtestama reaalselt toimiva mehhanismi, et isik saaks enda õigusi realiseerida.

Samas ei saa sellises riigi kohustuses näha absoluutset nõuet, et riik peaks isiku huvide tagamise nimel ohverdama kõik muud huvid ka olukorras, kus isik enda huvide paremast tagamisest huvitatud ei ole. Seega tuleb leida mõistlik tasakaal, mille tarbeks ongi kriminaalmenetluses ette nähtud süüdistatava kohtulikust arutamisest osavõttu reguleeriv norm.

„Seda arvestades vajab ringkonnakohtu hinnangul edasiselt selgitamist, kas määratud ravi ja arsti juhiste mittejärgimine on isikule etteheidetav ja käsitletav tema tahtliku tegevusena. Jaatava vastuse korral kujutab olukord, kus süüdistatav eirab tahtlikult ravi ja muudab end sel viisil n-ö kohtukõlbmatuks ning menetleja on teinud mõistlikke pingutusi tema osavõtu tagamiseks, kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumise viisi. Niisuguses olukorras tuleb kaaluda, kas esineb alus kriminaalasja arutamiseks vastava süüdistatava osavõtuta või tema suhtes kriminaalasja eraldamiseks,“ leidis kohus.

Maakohus leidis varasemas määruses, et E. Savisaare suhtes tuleb kriminaalmenetlus lõpetada, kuna ta on parandamatult haigestunud ja ei ole võimeline osalema kriminaalmenetluses ega karistust kandma. Ringkonnakohus pidas seda arvamust ennatlikuks ning seetõttu maakohtu määrus tühistati ja kriminaalasi saadeti tagasi maakohtule menetluse jätkamiseks.

Määruse võib vaidlustada 15 päeva jooksul.

Samal teemal

12.10.2018
Riigikohus pole veel Savisaare kohtu alt vabastamata jätmise arutamist otsustanud 
30.08.2018
Kaitsja vaidlustas Savisaare kohtu alt vabastamata jätmise riigikohtus
21.08.2018
Kes on Savisaare kohtuasja lõpetamisest keeldunud kohtunik? Särav isiksus, kuid lühikese süütenööriga
15.08.2018
Savisaare ihuarst: "Edgaril on tõsised mäluprobleemid ja tal on ajukahjustus."