Raketi otsingute nimel tuhnisid pinnases päästjad rasketehnikaga. Foto: Kaitsevägi
Daniel Veinbergs 13. august 2018 13:06
Endla looduskaitseala lähedal arvatava raketitabamuse tõttu toimunud põlengud ja kaevetööd, kuid keskkonnainspektsioonil puuduvad plaanid tulevikus keskkonda inspekteerida.Tänaseks pole raketi otsingud endiselt vilja kandnud ning keskkonnaametnikud põlenud alale ei tiku. Mõistagi jääb looduskaitse teisejärguliseks, kui Endla kaitseala lähedal võib inimelusid endiselt ohustada 10 kg lõhkeainet sisaldav rakett. Siiski on Endla raba Eesti üks vanimaid rabasid, mille veerežiimi taastamiseks investeeris riik seitsme aasta eest 573 000 eurot. Arvatava raketitabamuse tõttu on piirkonnas põlengu käigus hävinud pea 900 ruutmeetrit metsa ja raba. Raketi otsingute nimel tuhnivad pinnases praegu päästjad rasketehnikaga. 

Õhtulehe küsimustele ametnike plaanide kohta vastab keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul. Mitu tundi pärast intervjuud ilmnes keskkonnainspektsioonile, et raketi arvatava asukoha loodusega tegeleb hoopis keskkonnaamet.

Kas päästetöödesse on kaasatud keskkonnaametnikud?

Ei ole küll infot selle kohta, et meil oleks seal mingit puutumust. See on rohkem kaitsejõudude, kapo ja teiste üksuste liin rohkem.

On Teile ilmnenud, millal tagatakse Keskkonnainspektsioonile ligipääs Endla looduskaitsealasse?

Miks me peaksime sinna minema praegu?

Et hinnata kahjusid loodukaitsealale. 

Kahju loodusele? 

Kahju rabale ning Toodiksaare sihtkaitsevööndile.

See on küll pigem teoreetiline küsimus. Looduskaitse pole praegu esmajärjekorras. Ma pole küll kuulnud, et praegu on plaanitud või kaasatud või mõeldud looduse seisu hindamiseks.

Kui otsingud on lõpetatud, kas siis on päevakorras keskkonnaametnikel kohale sõita?

Ei oska ette vastata. Kõik oleneb ju olukorrast, kas nad leiavad ja mida nad leiavad. Kaitsealal nüüd pole midagi ringi käia ega vaadata. Kui nüüd raketti ennast pole leitud, siis mida sealt leida, seeni ja marju võibolla.

Kas keskkonnale pole vaja hinnangut teostada?

Vaid siis kui seal on midagi silmaga näha. Ka raketi maandumiskohta minu teada pole näha, siis ei peaks seal mingit kahju nagu olema.

Praegu on seal toimunud põleng ja üleskaevamised rasketehnikaga.

Päästetööde olemuse kohta mul info puudub. Päästetööde kohta ei oska ma midagi öelda. Eks kui tööd on lõppenud, siis selgub, et mis seal teha on vaja või vaadata.

Juhul kui keskkonnainspektsioon peaks tuvastama looduskaitseseaduse rikkumisi, kas keskkonnainspektsioon tohib kaitseväele trahvi teha?

Riigile ei saa trahvi teha. Ma arvan, et praegu jääge ikka päästeoperatsiooni juurde. See mis keskkonnaga seal hakkama saab, seda ei oska me ette prognoosida. Selgub siis kui päästetööd on lõppenud. Praegu pole küll infot.

HILISEM TÄIENDUS: Ebatäpne pressiteade

Mõned tunnid pärast intervjuud keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunikuga selgub, et nii põlengud kui ka päästetööd toimusid väljaspool Endla looduskaitseala. Nimelt kinnitas kaitseväe pressiesindaja Aivo Vahemets, et avalikkusega jagatud pressiteates esitatud raketi arvatav asukoht oli ebatäpne. "Me kasutasime Endla kaitseala kohamääratlust, sest see oli kõige selgem ja lähedalasuv punkt otsingupiirkonnale," ütleb Vahemets. "Arusaadavaid kohamääratlusi seal läheduses polnud, seepärast oli selline sõnakasutus.

Seejuures tegeleb otsingute ja arvatava plahvatuse looduse inspekteerimisega asukoha valitseja, kelleks on keskkonnaamet. "Meile teadaolevalt on ohuala kese Endla kaitseala piirist umbes 300 meetri kaugusel ning looduskaitselisi väärtusi kahjustatud ei ole," ütleb keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader. Siiski ohustas põleng käpalisi ehk looduslikke orhideesid, mis kuuluvad III ehk vähem ohustatud taimede kaitsekategooriasse.