(Fotolavastus)Foto: Alar Truu
Toimetas Greete Kõrvits 8. august 2018 18:24
Läti rahvusringhääling kirjutab rahvusvahelisest uuringust, milles võrreldi eri riikide statistikat kehalise rünnaku tagajärjel surnud inimeste kohta. Läti asub edetabelis kõrgelt esikohal, kuid paraku pole rõõmustamiseks põhjust ka Eestil ja Leedul...

Eurostati uuringu andmeil on Euroopa riikide seas n-ö peksupealinnaks Läti, kus 100 000 elaniku kohta registreeritakse aastas keskmiselt 5,1 surma füüsilise rünnaku tagajärjel tekkinud vigastustesse. Teised Balti riigid järgnevad 2. ja 3. kohal: Leedus sureb rünnaku tagajärjel 4,1 inimest 100 000st, Eestis 3,6.

Kõigi kolme riigi oma ületab kordades Euroopa keskmist, mis on 0,7 surma 100 000 elaniku kohta. Pea kaks kolmandikku ohvreid (64 protsenti) on meessoost. Kõige vähem surmasid vägivallaakti tagajärjel on Suurbritannias (0,1 100 000 elaniku kohta), seejärel Prantsusmaal, Iirimaal ja Saksamaal (kõigis 0,5 100 000 elaniku kohta). Siinkohal on huvitav märkida, et kehalise rünnaku järel surnute absoluutarv on kõige suurem Saksamaal (441 surma aastas), kuid statistika saadakse siiski iga riigi rahvaarvu arvesse võttes. Ehk et Balti riikides ei hukku küll üle 400 inimese aastas, kuid väikese rahvaarvu tõttu tõstab iga ohver meie riikide keskmist.

Keskmist võivad mõjutada ka kõiksugu muud erinevad faktorid, esmaabi kättesaadavusest alkoholi rollini füüsilistes konfliktides jne.

Hea on siiski teada, et aastatega väheneb vägivalla tõttu hukkunute arv nii Euroopas keskmiselt kui ka TOP 3s olevates riikides. Näiteks Lätis oli veel 2002. aastal 12 surma 100 000 elaniku kohta (Eurostati uuring vaatles 2015. aasta andmeid), euroliidus tervikuna 1,3.

Eurostati uuringuga saad lähemalt tutvuda SIIN.