Sweet Spot festival TallinnasFoto: Erki Pärnaku
Liis Vaksmann 30. juuli 2018 18:43
Nädalavahetusel toimus Tallinnas esmakordselt Sweet Spot festival, mis on tuntud ka sularahavaba üritusena. Et kohapeal maksta, tuli enam kui 15 000 festivalikülastajal soetada spetsiaalne käepael ning sinna peale raha laadida. Ülejääki ei pruugi aga täies ulatuses tagasi saada.

Sularahavaba käepael oli festivalil ainsaks teenuste ja toodete eest maksmise viisiks. Selleks, et seda käepaela selleks üldse kasutada saaks, tuli maksta pidulistel teenustasu 1 euro. Seejärel sai kas sularaha eest või kaardiga tasudes laadida käepaelale raha, mida festivalil kulutada.

Kes kogu käepaela ettemaksu festivalil ära ei kulutatud, saab selle korraldajalt tagasi küsida, seda aga teatud tingimusel. Nimelt tagastatakse külastajatele ainult üle viieeuroseid summasid. Ehk kui käepaelale jäi alles näiteks 4,99 eurot, võib külastaja oma rahast suu puhtaks pühkida. 

Sularahavaba käepael Foto: Erki Pärnaku

Festivali turundusjuhi Liina Karo sõnul lähevad väiksemad kui viieeurosed ülejäägid käepaeladel süsteemi toimimise kulude katteks. "Süsteemi kasutustingimused olid eelnevalt avalikud ning sularahavabasüsteemi kasutamine ei olnud kellelegi kohustuslik," selgitas Karo. 

Raha hakatakse tagastama 6. augustist. Karo sõnul võtab info liigutamine kiipidelt pisut aega, kuid muretsemiseks pole põhjust. "Praegu saame öelda, et festivalikülalised laadisid raha väga täpselt ja tagasikandmisele läheb pigem väike summa," ütles Karo ning lisas, et kulud ja tulud ei ole veel kokku loetud.

Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda selgitab, et tulenevalt võlaõigusseadusest võib ettevõtja lisaks lepingu esemeks oleva põhikohustuse täitmise eest kokkulepitud hinnale või muule tasule nõuda tarbijalt täiendava tasu maksmist kõrvalkohustuse või muu täiendava kohustuse täitmise eest üksnes juhul, kui tarbija on sellise täiendava tasu maksmise kohustust kinnitanud sõnaselgelt.

"Sisuliselt tähendab see seda, et kui pooled sõlmivad näiteks müügilepingu, siis ei või tarbija tahteavaldus muu tasu maksmiseks, väljaarvatud asja müügihind, olla antud muul viisil, kui väljendatud sõnaselgelt ehk otsese tahteavaldusena. Regulatsiooni eesmärk on kaitsta tarbijat selliste lisatasude maksmise kohustuse eest, millest ta ei pruugi teadlik olla," ütleb Kalda.

Samas viitab ta ka, et ettevõtja ei tohi nõuda tarbijalt konkreetse maksevahendi kasutamise eest kõrgemat tasu, kui ta vastava maksevahendi kasutamise eest ise tasub. "Säte on mõeldud selleks, et kaitsta tarbijaid ettevõtja poolt täiendava tasu nõudmise eest konkreetse maksevahendi kasutamisel. Tarbijalt on lubatud nõuda vaid sellise kulu hüvitamist, mida ettevõtja ise maksevahendi kasutamise eest maksab. Maksevahendi kasutamise kulu all peetakse silmas eeskätt tehingutasusid. Selle kulu alla ei peaks lugema kaudseid kulusid, näiteks administratiivsed kulud," selgitab ta.

"Keelu rikkumine ei too iseenesest kaasa tehingu tühisust vaid ainult selle osa tühisuse, mis on seadusega vastuolus. Kokkuvõttes tähendab see seda, et kui tarbija on tasu ettevõtjale juba ära maksnud, on ettevõtja alusetult rikastunud ning tarbijal on õigus tasu ettevõtjalt alusetu rikastumise sätete alusel tagasi nõuda."