Eesti uudised

Kortermaja renoveerimine – kust leida hea hinna ja kvaliteedi suhtega lahendused? 

Onninen, 30. juuli 2018, 10:04
Foto: Envato Elements
Tänu Kredexi toetustele käib üle Eesti hoogne kortermajade renoveerimine. Väga paljudes korda tehtud elamutes uuendatakse tehnosüsteemid Onnineni poolt tarnitud seadmete ja materjalidega.

Onninen võttis korterelamute renoveerimise suurema tähelepanu alla neli aastat tagasi. Esmalt pandi kokku terviklik tehniline lahendus toodetest, mida korterelamu tehnosüsteemide renoveerimiseks tarvis võib minna. Seejärel otsis Onninen ka konkreetsete tarnijate kvaliteetsed materjalid ja seadmed. Grundfosi energiasäästlikud kaugjuhitavad pumbad, Raccorderie Metalliche’i kvaliteetne teraspresstorustik, Danfosi tasakaalustus- ja radiaatoriventiilid ning Purmo Air radiaatorid moodustavad usaldusväärse ja energiasäästliku terviku.

Lisaks toodetele on tähtis osa ka piisavate laoseisude hoidmisel, et saadavus oleks igal ajal tagatud ning logistika kiire ja täpne.

Samal teemal

Seda paketti on Onninen viimastel aastatel tutvustanud korteriühistute paljudel seminaridel. Teavitustööd tuleb teha, sest just renoveerimise tehnosüsteemide osa on ühistutele kõige raskemini mõistetav.

„Meie eesmärgiks oli selgitada, et see ei ole tegelikult mingi kosmoseteadus,“ ütleb Onnineni müügijuht kütte-vee alal Karro Azojan. „Meil on olemas nii teadmised kui tooted, et tagada maksimaalne energiatõhusus ja me vastutame kvaliteedi eest.“

Onninen teeb koostööd nii ühistuid nõustavate tehniliste konsultantide kui renoveerimisele spetsialiseerunud paigaldusettevõtetega. Paigaldaja valik on tähtis otsus, sest töö renoveeritavas kortermajas eeldab hoopis teistsugust töökultuuri kui uusehituste juures.

„Need mehed töötavad kodudes, kus inimesed elavad juba sees,“ võtab Azojan kokku peamise erinevuse. See toob omakorda kaasa kõrgemad nõudmised nii suhtlemisele kui töövõtetele.

Targad lahendused

Rakveres ja Virumaal kümneid maju korda teinud Silfer OÜ on üks paigaldusfirma, milega Onninen tihedat koostööd teeb. Ettevõtte juht Silver Arros toob välja, et tema jaoks on tähtis just see, et Onnineni ladudest saab tellitud tooted alati kiiresti kätte. Laovarud on piisavad ja tarneajad kiired. „Ka finantspoole ja makseajad oleme saanud sobivaks,“ kinnitab ta. „Ma näen, et seal töötavad inimesed, kes tahavad ja viitsivad klientidega tegeleda.“

Renoveerimises valitsevates trendidest rääkides toob Silver Arros välja, et suund on tarkade lahenduste poole.

„Viimasel kahel aastal paigaldatud soojasõlmedest ja automaatikasüsteemidest on kõik kaugelt jälgitavad. Kogu info tuleb arvutisse ja/või mobiilsesse seadmesse ning nendest toimub ka seadistamine ja juhtimine,“ lausub ta.

Ühistu saab iga kuu üksikasjaliku ülevaate, kus on näha näiteks see, kui palju võeti kütet välisvõrgust ja mil määral toodeti oma soojuspumpadega, palju on seadmetele kulunud elektrit jne. Selle info põhjal saab valida kõige optimaalsema seadistuse, mis hoiab kulud võimalikult madalal.

Näiteks Grundfosi ringluspump Magna 3 on üheks niisuguseks seadmeks, mis annab välja suurel hulgal ühistule väärtuslikku infot. See on turul pakutavaist ka kõige energiasäästlikum.

Tähtis on lahenduse komplekssus

Kompleksse ja korraliku projekti järgi renoveerimise tähtsust rõhutab ka torutöödele spetsialiseerunud ettevõtte AGR OÜ soojustehnika insener Kalmer Kips. „Hästi tehtud projektis on ühtsete põhimõtete järgi välja arvestatud sobivad toruläbimõõdud ja radiaatorite suuruseid vastavalt tubadele ning sätestatud nõudmised seadmetele. Nende algandmete järgi on ehitajal lihtne välja arvutada tööde maksumus ja ka paigaldustöid teha,“ selgitab Kips.

Enamlevinud küttekehadeks kortermajade renoveerimisel on Soomes toodetud Purmo radiaatorid. Üle kahekümne aasta Purmo radiaatorite müügiga tegelenud Risto Muldme, Rettig Radiaator AS Balti regiooni juht, toob välja, et viimasel ajal on levinuimaks lahenduseks kombinatsioon radiaatorist Purmo Compact ja sama tootja poolt sellega spetsiaalselt sobitatud ventilatsioonikastist Purmo Air. Ventilatsiooniõhk juhitakse otse radiaatori pindade vahele ning tuppa jõuab värske ja soe õhk. See on kõige mugavam ja ka energiatõhusam lahendus.

Radiaatorite paigaldamine on aga töö, kus renoveerimise käigus tuleb ette kõige rohkem ootamatusi. Põhjus lihtne – inimesed on teinud korterites ümberehitusi ja võib selguda, et projektis ette nähtud suurusega küttekeha tegelikult korterisse ei mahu. Sellises olukorras peab paigaldajal olema võimalik teha kiire vahetus, sest tööd tehakse etapikaupa ja ühe korteri taha ootama jääda ei saa.

Laovarud alati tagatud

Onninen jälgib teadlikult, et lisaks radiaatoritele oleks ladudes piisav varu kõiki renoveerimisel enamkasutatavad tooteid ja materjale. „Ma ei tea ühtegi teist ettevõtet, mis oleks laoseisude tagamise nii fookusesse võtnud,“ nendib Azojan. Näiteks Raccorderie Metalliche’i teraspresstorustiku laoseise on ettevõte suurendanud poolteist korda. Onninen on selle kiiresti paigaldatava kvaliteetse teraspresstorustiku ainuesindaja Eestis.

Kui ehitaja peaks sattuma olukorda, kus projektis ette nähtud materjalid on tarnija laost otsa saanud ja poole töö pealt tuleb üle minna mõne teise tootja samalaadsetele materjalidele, tekitab see probleeme ka töö tellinud ühistule. Eriti nõutakse just torustiku puhul, et süsteem oleks ühe tootja komponentidest kokku pandud tervik. Ainult sellisel juhul väljastatakse objektile vajalikud sertifikaadid, mis tagavad kindlustuse kehtivuse. Järelikult on laoseisude tagamine võtmetähtsusega.

Paberid peavad korras olema

Ühistu jaoks ei lõpe renoveerimine sellega, kui viimane töömees riistad kokku paneb ja objektilt lahkub. Järjest enam pannakse rõhku teostatud tööde ja materjalide korrektsele dokumentatsioonile. See on vajalik nii Kredexi nõudmiste täitmiseks kui ka selleks, et tehtud töödele ja kasutatud toodetele oleks tagatud garantii.

Ühistule on maja renoveerimine suur väljakutse, sest tööd on mahukad ja kvaliteetseks tulemuseks peab nii partnerite kui materjalide valikul tegema õigeid otsuseid. Seepärast tasub eelistada juba pikalt turul tegutsenud ettevõtteid, kes vastutavad oma töö eest ja on aastatega välja teeninud usalduse.

Vaata lähemalt SIIT!

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee