Foto: Kuvatõmmis videost
Ohtuleht.ee 22. juuli 2018 13:12
Armeenias asuva Paniku küla elanikud sattusid paanikasse, kui kuulsid koduhoovi lähedalt plahvatusi ja relvatärinat. Keegi polnud neid ette hoiatanud, et sealsamas peavad manöövreid lähedalasuva Vene sõjaväebaasi üksused. 

„Me ei tulistanud kedagi teist,” selgitab Vene sõdur ärritunud kohalikele. „Need olid paukpadrunid.” Elanikke seletus ei rahuldanud. 

Vaata vahejuhtumit Raadio Vaba Euroopa tehtud videoklipist.

Kommentaarid  (40)

Mis slaavlased need on 22. juuli 2018 19:50
Venelane ei ole puhast verd slaavadki! See on ikka Soome-ugri, Turki, Juudi ja Germaani segu lisada veel sinna Mongooliat. Slaavlased on Ukraina, Poola Tsehhi ja Slovakia! Esiteks Venemaa hõlmab Soome-ugride aladel, Turkide aladel, ja muude rahvastiku aladel! Aserite, Türklaste, Kalmõkkid ja Tatarid asuksid geograafviliselt Baikali-ala, Lõuna Volga põhjakaspia ja servapidi Jakuudias!
Ajaloo huviline 22. juuli 2018 23:52
Eks Venemaa ja venelased olid ju 240 aastat mongoli-tatari ikke all. Kelle khaanid saatsid perioodliselt, iga mõne aasta takka oma maksukogujaid (baskaake) makse koguma. Need liikusid külast külla harilikult 40 mehelise ratsasalga saatel ja tegutsesid röövlikombel. Tared ääviti paöjaks, vastu tärkunud mehed raiuti maha või lasti nooli täis. Naised aga vägistatiära. Ja sedasi 240 aastatühtejärge. Sedasi see praeguse vene rahva genofod põlvkondade jooksul välja kujuneski.
Moderaator korjas ära. Ei salli ajaloolisi fakte 22. juuli 2018 23:56
Eks Venemaa ja venelased olid ju 240 aastat m0ngoli-ta.tari i.kke all. Kelle khaanid saatsid perioodliselt, iga mõne aasta takka oma maksukogujaid (neid nimetati b a s kaakideks) makse koguma. Need liikusid külast külla harilikult 40 mehelise ratsasalga saatel ja tegutsesid r ö ö vlikombel. Tared tehti varast tühjaks ning pal.jaks, vastu tõrkunud talumehed ra.iuti ma.ha või la.sti n00li täis. Naised aga v ä g is t a t i ära. Ja sedasi 240 aastat ühtejärge. Sedasi see praeguse vene rahva ge.nofod põlvkondade jooksul välja kujuneski.
22. juuli 2018 19:22
Mida need tsurkad lõugavad venelaste kallal?
23. juuli 2018 04:10
Sest erinevalt tarkanidest on nad kodus
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS