Repliik

Küsimus | Kas piibel on vanglas karistusvahend?  (9)

Arvamustoimetus, 5. juuli 2018, 18:59
Eesti Ekspress on Assar Pauluse näitel kirjutanud, millised tingimused ootavad vangi kartseris. Muu hulgas saavat vangid seal lugeda ainult usukirjandust. Kas selline kord ei taanda pühakirja eelkõige karistusvahendiks? Kas ühiskond vajab inimesi, kes pärast vanglakaristust ühiskonda naastes tunnevad väga hästi piiblit, ent pole kursis, kes on võimul, kui palju maksab kütus jne?

Avo Üprus, Süüteoennetuse nõukogu liige, Balti kriminaalpreventsiooni instituudi asutaja ja vaimulik: Minu hinnangul tuleks eraldamist kasutada ainult juhul, kui on tegelik oht kellegi elule või tervisele ning on kindlus, et eraldamine seda ohtu vähendab või välistab. Assar Pauluse puhul sellised kaalutlused minu teada puuduvad. 

Pühakirja kättesaadavus on inimõigus, mitte karistus. Mis puutub aga rehabilitatsiooni ja adaptatsiooni, siis eralduse (eksklusiooni) asemel oleks vaja kasutada kaasamist positiivsetesse suhtevõrgustikesse ehk inklusiivset lähenemist. Kuna kinnine vangla on ebaloomulik elukeskkond, siis tuleks enam kasutada avavanglaid. See oleks inimlikum, odavam ja tõhusam.

Loomulikult on enamasti asjakohane ja vajalik ka kehtivate õigusaktide ja sotsiaalsete oskuste õpetamine, aga konkreetsel juhul võiks kõnealune isik minu hinnangul neid teistele kinnipeetavatele õpetada. Sel juhul oleks ta millegi positiivsega hõivatud ja see oleks igati vastuvõetav. Mõistlik on inimese uut elu üles ehitades arvestada tema tugevustega, neid arendades ja üldistes huvides kasutades. Selline vaatenurk, mida julgen asjakohasele ametkonnale igati soovitada, tõstaks nii rahulolu- kui ka tööhõivenäitajaid, suurendaks vanglasisest turvalisust ja vähendaks retsidiivsust.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee