Tartu Ülikooli peahooneFoto: Aldo Luud
Toimetas Silja Ratt 5. juuli 2018 13:54
Ülikoolidesse sisseastumine on selleks korraks enamikes koolides lõppenud. Mis olid populaarseimad erialad Tallina ülikoolis (TLÜ), Tartu ülikoolis (TÜ) ja Tallinna tehnikaülikoolis (TTÜ)?

TLÜ-s on populaarseim psühholoogia

Tallinna ülikooli bakalaureuseõppe ja rakenduskõrghariduse erialadele laekus 4947 ja magistriõppe erialadele 1660 avaldust. Koos doktoriõppega on avaldusi kokku 6711.  

Sel õppeaastal avatakse Tallinna ülikoolis 39 bakalaureuseõppe, kuus rakenduskõrghariduse ning 60 magistriõppe eriala. Traditsiooniliselt suur on konkurss bakalaureuseõppe erialadel. Avalduste arvult on kolm esimest psühholoogia (399), haldus- ja ärikorraldus (375) ning alushariduse pedagoog (260). Avaldusi õppekoha kohta oli kõige enam haldus- ja ärikorralduses (15), järgnesid reklaami ja suhtekorralduse eriala reklaami suund (14,27) ja suhtekorralduse suund (10,87).  

Magistriõppe erialadele oli tung tava kohaselt väiksem, tipus on seal avalduste arvult organisatsioonikäitumine (148), konkursi mõttes aga sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (3,94).

Välistudengite huvi on tänavu aga rekordiline. Bakalaureuseõppesse soovib astuda 400, magistriõppesse samuti 400 ning doktoriõppesse 113 tudengit, need arvud pole aga veel lõplikud. Tänavu avas ülikool ka mitu uut ingliskeelset magistriõppekava nagu Avatud ühiskonna tehnoloogiad, Haridusinnovatsiooni juhtimine ning Sotsiaalne ettevõtlus. 

TÜ kandideerijad soovivad enim õppida arstiteadust ja infotehnoloogiat

Koos kevadise vastuvõtuga ingliskeelsete õppekavade alusel esitati Tartu ülikooli kõikidel õppeastmetel õppimiseks kokku 12 062 avaldust. Sügisel oodatakse Tartu Ülikooli kõikides õppeastmetes õppima ligikaudu 4000 uut üliõpilast. Kõrghariduse esimesse astmesse esitati 8139 avaldust, magistriõppes edasiõppimiseks 3527 avaldust ja doktoriõppesse astumiseks 396 avaldust.

„Kõrghariduse esimese astme menukaim õppekava on viimastel aastatel olnud arstiteadus ja magistriõppes soovitakse konkurentsitult enim õppida infotehnoloogiat,“ kommenteeris Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma.

Arstiteaduse õppekavale esitati 634 avaldust, järgnevad informaatika (497 avaldust) ja õigusteadus Tartus (350 avaldust). Magistriõppes õppimiseks esitati enim avaldusi kolmele IT-õppekavale: eestikeelse õppekava „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ alusel õppimiseks 330 avaldust, tarkvaratehnika õppekava alusel õppimiseks 273 avaldust ja ingliskeelse informaatika õppekava alusel õppimiseks 210 avaldust. Doktoriõppes esitati enim avaldusi majandusteaduse õppekava alusel õppimiseks.

Suurimad konkursid olid koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekaval, kus ühele õppekohale kandideerib 9,7 soovijat, eripedagoogika õppekava konkursil on 9,6 soovijat kohale ning ingliskeelse arstiteaduse õppekava konkursil on 8,1 soovijat kohale.

TTÜ popimad erialad olid ehitus, IT süsteemide ning ärinduse erialad

Päev enne sisseastumise lõppu oli TTÜ-le esitatud 7081 sisseastumisavaldust.  Populaarseimateks erialadeks bakalaureuseõppes on IT süsteemide arenduse, insenerialadest ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise ning majandusteaduskonnas ärinduse õppekavad.

Loodusteadustes on enim avaldusi rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogiaerialal, mereakadeemias laevajuhtimises.

Magistriõppes on suurimate avalduste arvuga hoonete ja rajatiste eriala inseneriteaduskonnas, IT-s infosüsteemide analüüs ja kavandamine ning juhtimine ja turundus majandusvaldkonnas. Loodusteadustest on enim õppidasoovijaid rakenduskeemia ja biotehnoloogia erialal.