Foto: Teet Malsroos
Eesti uudised
29. juuni 2018 20:34

Kümned tuhanded inimesed kasutasid tulumaksuvabastust lubatust rohkem (37)

Uuest maksusüsteemist tingituna ei ole maksu- ja tolliameti  teatel umbes 36 000 inimest tahtnud või osanud oma palgast tulumaksuvaba osa suurust välja arvutada ja sellest tööandjat teavitada, mistõttu  võib  neid kevadel oodata ebameeldiv üllatus: riigile tuleb tagantjärele maksud maksta.

Aasta esimese nelja kuu andmete põhjal laekub riigile tulumaksu iga kuu pea 6,9 miljonit eurot rohkem kui peaks. Seda sellepärast, et umbes 36 000 inimest kasutavad iga kuu suuremat maksuvaba tulu määra kui nende kulud lubaksid. Vastupidiselt kasutab 209 000 inimest iga kuu väiksemat maksuvabatulu määra kui nende tulud ette näevad. Nelja kuu jooksul on MTA saatnud välja umbes 110 000 hoiatust. MTA pressiesindaja sõnul ei tähenda see samas, et kõik teavitused oleksid erinevatele inimestele läinud.

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi soovitab teavituskirjade saajatel oma igakuise maksuvaba tulu üle vaadata ja arvestada kokku aastatulu, et vajadusel igakuist maksuvabatulu summat muuta. “Niimoodi saavad nad kas ära hoida järgmisel aastal tekkiva maksukohustuse või kui see enam võimalik pole, ei tule see neile üllatusena,“ sõnab ta.

Põhjuseks, miks inimesed oma maksuvaba tulu kohe ei kasuta, toob Evelyn Liivamägi kolm varianti. Esiteks inimesed, kelle sissetulek on piisavalt ebastabiilne, et aastatulu ette prognoosida ei saa või ei oska – neil on kindlam maksuvaba tulu vähem või mitte üldse kasutada, et see siis kevadel tagasi saada. Teiseks nimetab Liivamägi inimesi, kes teavad juba aasta alguses, et kogutulu ei võimalda nii suure maksuvaba tulu kasutamist kui palganumbrist eeldaks – siis kasutataksegi maksuvaba tulu juba lisatulu arvesse võttes vähem (või üldse mitte). Kolmandaks on inimesed, kes n-ö raha kõrvale panemise eesmärgil jätavad raha kulutamata ja hoiavad seda piltlikult öeldes maksuhalduri valve all.

Inimeste hulk, kes aasta vältel oma maksuvaba tulu korrektselt ei kasuta, jääb Evelyn Liivamäe sõnul pigem vähemaks. Riigile laekuva seniselt igakuise 6,9 miljoni kohta lisab Liivamägi: “Kuna see summa ei jää riigile ning võib juba ka sügiseks hoopis väiksem olla, siis selle arvelt riik enda kulutusi planeerida ei saa.”