Eesti uudised

Surmade registreerimine muutub elektroonseks (7)

Toimetas Silja Ratt, 27. juuni 2018, 12:02
Surmateavitusi saab edaspidi edastada vaid elektroonseltFoto: Stanislav Moshkov
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile tervishoiuteenuste dokumenteerimist käsitleva määruse, millega luuakse võimalus esitada edaspidi surmateatisi vaid elektroonselt. Lisaks täpsustatakse saatekirjade nõudeid, et lihtsustada üleminekut digisaatekirjadele.

Üleminekul elektroonilistele surmateatistele ei pea inimene oma lähedase surma registreerimiseks minema edaspidi enam kohalikku omavalitsusse kohale. Tervishoiutöötaja või kohtuarstliku ekspertiisi läbiviija koostab tervise infosüsteemis surma kohta elektroonse dokumendi ning esitab selle nii rahvastikuregistrisse kui surma põhjuste registrisse. Eelnõu näeb ette, et kohalik omavalitsus ei pea tulevikus enam surmade andmeid rahvastikuregistrile eraldi esitama, vaid need jõuavad sinna automaatselt, koheselt pärast surma fakti tuvastamist. Surma põhjuste registrisse jõuab info surma fakti ja põhjuste kohta 24 tunni jooksul pärast nende andmete kinnitamist.

Samal teemal

Lisaks kaasajastatakse eelnõuga saatekirjade koostamise, kasutamise ja säilitamise nõudeid, täpsustatakse andmeid, mis on saatekirjal kohustuslikud ning erandjuhud, mil on põhjendatud digisaatekirja asendamine pabersaatekirjaga. Muudatusena kehtestatakse perearstikeskuste ja raviasutuste kohustus säilitada digisaatekirja oma infosüsteemis 5 aastat.

Määruse eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja arvamuse avaldamiseks Terviseametile, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusele, Eesti Haigekassale, Eesti Perearstide Seltsile, Eesti Arstide Liidule, Eesti Haiglate Liidule, Hooldusravi Osutajate Ühendusele, Eesti Õdede Liidule, Eesti Ämmaemandate Ühingule, Eesti Patsientide Liidule, Eesti Laborimeditsiini Ühingule ja Eesti Patoloogide Seltsile ning Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile.

Määrus on planeeritud jõustuma üldises korras. Surmateatiste digitaliseerimiseks näeb määruse eelnõu ette üleminekuaja kuni 2019. aasta 1. juulini. Seni on võimalik esitada surmateatisi ka paberkandjal.

Digisaatekirjadele ülemineku kohta loe lisaks SIIT

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee