Eesti uudised

Prokuratuur vaidlustas Savisaare suhtes kriminaalmenetluse lõpetamise (118)

Arno Põder, 20. juuni 2018 14:21
Foto: Robin Roots
Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus vaidlustas kolmapäeval maakohtu määruse, millega Edgar Savisaar pääses kohtupidamisest halva tervise tõttu.

5. juunil lõpetas Harju maakohus kriminaalmenetluse korruptsiooni- ja majanduskuritegudes süüdistatava Tallinna ekslinnapea Edgar Savisaare suhtes ning põhjendas seda otsust süüdistatava terviseprobleemidega. Ühtlasi teatas kohus, et määrus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele. Riigiprokuratuur aga maakohtu seisukohtadega ei nõustunud ja pöördus Tallinna ringkonnakohtu poole.

Samal teemal

Prokuratuur ei ole Savisaarele esitatud süüdistusest loobunud ning leiab, et inimese vastutuse küsimuses tehtav lõplik otsus peaks olema vaidlustatav. „Sama toetab ka varasem kohtupraktika, kus sarnastel alustel kriminaalmenetluse lõpetamist maakohtu poolt on olnud võimalik kõrgema astme kohtutes vaidlustada," teatab riigiprokuratuuri pressiesindaja.

Prokuratuur rõhutab, et Savisaarele on tehtud viimase aasta jooksul kaks terviseekspertiisi, mis mõlemad on jõudnud järeldusele, et ta on võimeline kohtuistungitel osalema: „Seetõttu jääb arusaamatuks, miks on kohus oma määruses tuginenud ainsa eriarvamusele jäänud eksperdi hinnangule ning ühele kiirabibrigaadi väljasõidule." 

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse hinnangul on kohus jätnud kuue tervisekspertiisi teinud arsti arvamuse põhjendamatult kõrvale ning pole veenvalt selgitanud, miks kohus ei arvesta ekspertiisi lõppjäreldusi.

„Viimaste kohtuistungite toimumise ajaks on süüdistatav ühte ja samasse raviasutusse paigutatud, mis vajaks täiendavat selgitamist. Ka viimase istungi ajal viibis süüdistatav taas Jõgeva haiglas ning kohtusaalis ei esitatud haiglas viibimise põhjuste kohta ühtegi ametlikku dokumenti,” märgib Evestus. Prokurör vihjab sellele, et Jõgeva haiglat juhib Savisaare raviarst Peep Põdder, kes on ühtlasi tema hea tuttav ja endine Keskerakonna juhatuse liige.

Prokurör nõustub, et teatud juhtudel on põhjendatud kriminaalmenetluse lõpetamine kahtlustatava või süüdistatava äärmiselt raske tervisliku seisundi tõttu. „Praegusel juhul aga ei ole maakohus ekspertiisi teinud arste küsitlenud, et saada selgust eriarvamuse põhjuste ja põhjenduste kohta ning samuti ei ole kohus kaalunud täiendavate tingimuste loomist, mis võimaldaksid kohtupidamisel jätkuda. Kokkuvõtvalt leiab prokuratuur, et lõpetamise otsus ei ole põhjendanud ning põhisüüdistatava kõrvalejätmist peaks kohus eriti veenvalt selgitama,“ ütleb riigiprokurör Evestus.

Samas süüasjas on kohtu all veel Keskerakond, ärimehed Alexander Kofkin, Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg, Tallinna volikogu endine esimees Kalev Kallo ning endine linnaametnik Priit Kutser. Nende üle jätkub õigusemõistmine siis, kui on selgunud, kas Savisaar peab samuti kohtusse ilmuma. 

Kohus nõustus ekspert Volkega 

Savisaare protsessi kohtuniku Anne Rebase sõnul on kaks ekspertiisi jõudnud tõesti järeldusele, et Savisaar võib teatud tingimustel protsessil osaleda. „Samas tegelik olukord on kohtule korduvalt veenvalt näidanud, et nii see ei ole. Mitmel korral on Savisaare tervis halvenenud istungi ajal sedavõrd, et ta on kiirabi poolt haiglaravile toimetatud. Kohtul pole mingit alust arvata, et kiirabitöötajad on ebaprofessionaalsed või mingil põhjusel kallutatud,“ selgitas kohtunik juuni algul toimunud istungil.

„Volke väljendus kategoorilises vormis, et Savisaar pole võimeline kohtupidamisel osalema,“ rõhutas kohtunik. „Kohtul pole mingit põhjust arvata, et ekspert on kallutatud.“

Kohus ei nõustunud ka prokuröri kahtlustega raviarst Põdderi suhtes, sest EKEI eksperdid on hinnanud Savisaare ravi asjakohaseks. Seetõttu lõpetasidki kohtunik Rebane ja rahvakohtunikud Savisaare suhtes menetluse.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee