Eesti arheoloogia ajaloo suurima leiukoguse väljakaevamineVideo: Tiit Tamme
Reti Jõerand | Video: Tiit Tamme 20. juuni 2018 10:48
Kalamaja uute kortermajade ehitamise käigus satuti hiljuti arheoloogilise jackpot'i otsa. Üle 10 000 esemega leid on suurim keskaegne pärand, mida seni korraga Eestist leitud.

„Praktiliselt kaevamise esimestest minutitest saadik hakkas maa seest välja tulema igasuguseid arheoloogilisi leide,“ räägib ehitusettevõtte juhatuse esimees Margus Põim.

Praeguseks on umbes pool ehitusplatsist läbi uuritud ja leitud üle 10 000 arheoloogilise eseme. Arheoloogid ise väidavad, et tegu on Eesti arheoloogia ajaloo suurima leiukogusega. Asjade vanus oli erinev, ulatudes keskajast 20. sajandini.

„Kaevamised jätkuvad ja kogu selle materjali läbi töötamine pakub paljudele inimestele aastateks tööd,“ sõnab arheoloog ja Tallinna ülikooli vanemteadur Erki Russow.

Niiskus aitas asju säilitada

Arheoloog Rivo Bernotase sõnul avastati maapõuest ka 18. sajandi müürid, uusaegsed kaevud ja puitkonstruktsioonid. „Erinevalt teistest eeslinna kaevanditest, pärineb kogu see materjal väga kitsast perioodist.“

„Valdav enamik materjalist on 15. sajandi lõpukümnenditest ehk siis keskaegse Tallinna tippajast. Keraamika, nahk, puit, riideesemed, saapad, sandaalid, kausid, tünnid, samuti ka klaaspeekrid, aknaklaasid, metallesemed (palverännumärgid, mündid, ehted, pandlad, laastud), relvastus. Ka töö- ja tarberiistad (käärid, noad, lusikad). Looma- ja kalaluud, seemned, pähklid,“ loetleb Bernotas arheoloogilisi leide ning on üllatunud, et orgaaniline materjal on hästi säilinud. „Need esemed viitavad mõnele kingsepatöökojale või nahka parkinud käsitöölistele.“

Russow lisab, et esemete hea säilivus on tingitud niiskest pinnasest. „Taoline pinnas ei lase hapnikku ligi ja seetõttu lagunemisprotsess on väga tugevalt aeglustunud.“

Maapõuest leiti ka hulgaliselt religioosse taustaga materjale. „Vitraažid, palverändurimärgid, pühakujud. Religioosset materjali saab seostada Kalamajas paiknenud Jeruusalemma kabeliga või võib hoopis tegu olla siin läheduses paiknenud Gertrudi kabeli lammutusrusuga. Või on olemas mõni kolmas pühakoda. Samuti mõned esemed viitavad kuskil naabruses oleva pühakuju lammutamisele,“ räägib Bernotas.

Eksootiline elevandiluust kuju tekitas elevust

Russow toob välja, et üheks tippleiuks on väikene elevandiluust või eebenipuust, arvatavasti püha Jakobit kujutav kujuke. „Sellist kuju ei ole meil varem arheoloogilistel uurimistel leitud. Kuju on suurepäraselt säilinud ning võimalus on taastada ka algne värviskeem.

Leid on eriline mitte ainult Eesti kontekstis, vaid ka laiemalt. „Elevandiluu kui eksootiline materjal ei olnud väga tavapärane materjal, mida kasutati. Seda tarvitati ennekõike kas usuhoonetes, religioossete esemete eksponeerimisel või siis linna eliidi ja jõukama klassi poolt,“ sõnab mees.

„Raske öelda, milline oli kujukese esialgne kasutuskoht. Julgen arvata, et tegu oli mõne hansakaupmehe kodus oleva esemega. Minu väide põhineb sellel, et eseme taha on graveeritud omaniku märk ning sellist asja ei tehtud usuhoones kasutatava esemega,“ lisab Russow.

15. sajandi elevandiluust või eebenipuust pühakujuke, arvatavasti püha Jakobus Foto: YIT

 Russow märgib, et erakordne leid on ka vitraaž ehk maalitud aknaklaas. „Üheselt religiooniga seotud aknaklaasikatkeid on suhteliselt vähe. Maalitud aknaklaase on leitud Tallinnas veel Roosikrantsi tänavalt, kus oli Barbara kabel ning Pirita kloostrist. Linna kontekstis on see erakordne.“

Maalingutega aknaklaasi katke keskaegse muusiku kujutisega, 15. sajand - 16. sajandi algus. Keskaegse aknaklaasi, eriti veel maalingutega klaasi päevavalgele tulek on harukordne Foto: YIT