Julia LaffranqueFoto: Alar Truu
Ohtuleht.ee 13. juuni 2018 20:51
Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Julia Laffranque valiti Euroopa Põhiõiguste Ameti (FRA) teaduskomitee liikmeks. Üle-Euroopalisel konkursil osutusid valituks 11 kõrgelt kvalifitseeritud eksperti saja kandidaadi hulgast.

FRA haldusnõukogu nimetas oma mai kohtumisel ametisse FRA uue teaduskomitee liikmeteks viis naist ja kuus meest, kes valiti saja kandidaadi hulgast üle-Euroopalisel avalikul konkursil.

Valiku käigus konsulteeriti ka Euroopa Parlamendi vastava komiteega. Valituks osutusid 11 tunnustatud eksperti: Kieran Bradley, François Crépeau, Theodora Kostakopoulou, Joanna Kulesza, Julia Laffranque, Anja Mihr, Francesco Palermo, Martin Scheinin, Nico Schrijver, Anne Waldschmidt, Sinisa Zrinscak. Nende akadeemilised ekspertteadmised katavad selliseid valdkondi nagu Euroopa Liidu õigus, sotsioloogia, rahvusvaheline avalik õigus, politoloogia ja võrdlev õigus.

FRA vaatab lisaks õiguslikele tekstidele ja nende analüüsile ka seda, kas ja kuidas inimõigusi tegelikus elus austatakse. Teaduskomitee koosseis koondab endas eksperte nii kodakondsuse, turvalisuse, andmekaitse, sisserände, kübejulgeoleku, usuvabaduse kui ka vähemuste kaitse vallas ja võimaldab FRA-l tegeleda väga mitmete valdkondadega alates võrdsest kohtlemisest kuni kohtusse pöördumise õiguse tagamiseni.

FRA teaduskomitee uus liikmeskond koosneb nii praegusest kui ka endisest Euroopa Kohtute kohtunikest, ÜRO Inimõiguste Komitee ja Euroopa Nõukogu erinevatest organite töötajatest ning FRA teaduskomitee uus liikmeskond on ka geograafilises mõttes mitmekesine: lisaks Eestile on liikmed pärit Horvaatiast, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Kreekast, Iirimaalt, Itaaliast, Hollandist ja Poolast.

Teaduskomitee liikmete volitused algasid 4. juunist 2018 ja kestavad viis aastat. FRA põhikirja kohaselt peavad teaduskomitee liikmed olema sõltumatud ja inimõiguste vallas kõrgelt kvalifitseeritud, et tagada ameti töö kvaliteet.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet asub Viinis. Teaduskomitee liikmed ei ole FRA alalised palgalised töötajad, vaid täidavad oma ülesandeid põhitöö kõrvalt, mistõttu TÜ külalisprofessor ja endine riigikohtunik Laffranque jätkab oma põhitööd Inimõiguste Kohtus. FRA tööd hinnatakse väga kõrgelt, ELi ja liikmesriikide asutused viitavad sageli FRA andmetele ja arvamustele.