Eesti uudised

Kohus lükkas tagasi Tartu kaebuse tselluloositehase eriplaneeringu üle (79)

Toimetas Silja Ratt, 13. juuni 2018 11:13
Tselluloositehase vastane meeleavaldus TartusFoto: Aldo Luud
Tartu linn vaidlustas vabariigi valitsuse 2017. aasta 12. mai korralduse, millega otsustati algatada Viljandi ja Tartu maakonnas riigi eriplaneering puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning eriplaneeringu keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. Tallinna halduskohus tagastas täna linna kaebuse läbivaatamatult, kuna kohtu hinnangul puudub Tartu linnal kaebeõigus ning kaebus on ennatlik.

Tartu linn leidis, et tehase asukoha planeerimiseks on valitud vale planeeringu liik ning sisuline tehase asukoha eelvalik tehti juba enne riigi eriplaneeringu algatamist. Linn leidis, et õigusliku aluseta riigi eriplaneeringu läbiviimine sekkub õigustamatult Tartu linna enesekorraldusõigusesse ja tehase rajamisega kaasneb ilmselgelt oluline negatiivne keskkonnamõju, mis avaldub Tartu linnas.

Samal teemal

Vabariigi valitsus tõi oma seisukohtades välja, et riigi eriplaneeringu algatamine ning koostamine ei riku mingil moel linna õigusi, huve ega keskkonda, kuna selle alusel puidurafineerimistehase rajamist, tingimusi ega asukohta veel ei otsustata.

Kohus leidis, et planeeringu algatamine kaebaja õigusi ei riku. Eriplaneeringu algatamisega ei kaasne tingimata eriplaneeringu kehtestamist ja tehase ehitamist. Tartu linnal on võimalik tulevikus vaidlustada eriplaneeringu kehtestamise otsus, kui planeerimisega nii kaugele jõutakse. Tartu linnal puudub õigus nõuda avalikest huvidest lähtuvalt algatatud eriplaneeringu lõpetamist.

Kohus selgitas: „Käesoleval hetkel ei ole võimalik väita, et riigi eriplaneeringu algatamine viiks vältimatult Tartu linna õiguste rikkumiseni. Seadusest tuleneva kaebeõiguse piirangu eesmärk on vältida olukorda, kus hinnang menetluse lõpptulemusele antakse ebapiisava teabe pinnalt.“

Kaebuse tagastamine ei võta õigust pöörduda uuesti kohtusse kuna selle tagastamisel loetakse, et kaebus ei ole kohtu menetluses olnud.

Varasemalt on keskkonnaorganisatsioonidena sama korraldust vaidlustanud ka MTÜ Eesti Metsa Abiks ja MTÜ Emajõe Kaitseselts. Mõlemad kaebused on samuti tänaseks tagastatud läbivaatamatult ning üks neist on ka jõustunud. 

Tänase määruse võib vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.

Samal teemal

21.05.2018
Kiisler: tselluloositehase vastased valasid bensiini tulle
14.05.2018
SOOME RAFINEERIMISTEHASES TÖÖTANUD EESTLANE: see, et loodust ei reostata, on täielik jama
07.05.2018
GRAAFIK | Kuidas on muutunud poliitikute arvamus tselluloositehase kohta
05.05.2018
Tabiverelased lubavad tselluloositehase vastu protestima hakata