Eesti uudised

BLOGI | Reps tahab teha lasteaiad osaliselt tasuliseks ja vene lasteaiad eestikeelsemaks  (24)

René Piik, 13. juuni 2018, 13:20
Foto: René Piik
Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tutvustas ajakirjanikele lasteaiaharidusse plaanitavaid muudatusi. Pressikonverentsil esinesid ka haridus- ja teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valk ja üldharidusosakonna alushariduse peaekspert Tiina Peterson.

Ministeeriumi plaani järgi peaksid kõik Eesti lasteaiad muutuma osaliselt eestikeelseks. Aastatel 2019–2022 asuvad venekeelsetesse lasteaedadesse tööle eesti keele õpetajad ning riik soovib, et sealsed lapsed oskaksid lasteaia lõpetamisel eesti keelt vähemalt A1-tasemel.

Repsi sõnul on ministeerium seisukohal, et et tasuta alusharidus peab kolme-kuni seitsmeaastastele olema tagatud igal nädalal 20 tunni ulatuses, kuid tulevikus võib kogu lasteaed tasuta olla. Kohtumised omavalitsustega ja rahastusläbirääkimised on siiski alles ees.

Veel plaanib ministeerium ühtlustada lastehoidudele ja lasteaedadele esitavaid nõudeid ning siduda lasteaia õppekava tõhusamalt kooli õppekavaga.

11:56
René Piik

Reps: Kindlasti, kui lasteaias käimine tehakse kohustuslikuks, tuleb osa lasteaia koha maksumusest riigi poolt kinni maksta. Me ei saa nõuda, et pere paneks oma lapse lasteaeda ja maksaks selle eest terves ulatuses ise.

11:51
René Piik

Reps: 20 tundi tasuta lasteaeda nädalas pole kindel. Läbirääkimiste tulemusel võib see arv suureneda näiteks 40 tunnini või hoopis väheneda.

11:45
René Piik

Hetkel pole enamike muudatustega riigi eelarvestrateegias arvestatud. Erandiks on 2019. aasta eelarves keeleõppeks eraldatud 1 mln eurot.

11:43
René Piik

Keeleõppe osas on eesmärk toetada eesti keele õpetaja professionaalsust vene õppekeelega lasteaedades, et lapsed omandaksid lasteaia lõpetamisel eesti keele vähemalt A1 tasemel.

11:40
René Piik

Kooskõlastamine ministeeriumitega ja avalik konsultatsioon sihtrühmadega kestab kuni 15. augustini 2018. Seaduse eeldatavaks jõustumise ajaks arvatakse 2020. aasta.

11:37
René Piik

See, kuidas lasteaiakohti võimaldada, jääb omavalitsuse otsustada. Lasteaiakoht võib olla nii era- kui munitsipaallasteaias. Omavalitsused saavad riigilt toetust hea kvaliteediga lasteaiavõimaluste loomiseks.

11:35
René Piik

Lasteaiakoha puhul peab edaspidi rohkem arvesse võtma, kus õpivad sama pere teised lapsed, ja, et lasteaiakoht oleks võimalikult lähedal vanema töökohale või elukohale.

11:31
René Piik

Omavalitsused võimaldavad tulevikus vanemate soovil kõigile 1,5- kuni 7-aastastele lastele lasteaiakoha. Eraldi pööratakse tähelepanu riskigruppidele, et kõik lapsed saaksid hea stardipositsiooni.

11:29
René Piik

Räägib Tiina Peterson.

11:29
René Piik

Venekeelsest elanikkonnast eelistab 43% eestikeelset lasteaeda.

11:28
René Piik

Umbes neljandik venekeelsetest lastest õpivad eestikeelses lasteaias ja veerand keelekümbluslasteaias.

11:27
René Piik

Vaid 10% venekeelsetes või keelekümbluse lasteaedades vastavad kõik õpetajad keelenõuetele.

11:25
René Piik

Õpilased, kes on I klassi alguses ees, on III klassis veel rohkem ees. Arenevad kiiremini need, kellel on kooli alustades verbaalsed ja matemaatikaoskused juba olemas. Õpilased, kes on algusest peale ülejäänud klassist maas, tihtipeale järele ei jõuagi.

11:22
René Piik

Konkurss alushariduse õpetaja koolitusse on selgelt üle keskmise ja ca kaks korda kõrgem kui aineõpetaja kohale.

11:19
René Piik

Lasteaiaõpetajaid on Eestis umbes 8000, kellest 14% on alla 30-aastased. Kõigist õpetajatest üle 99% on naised.

11:17
René Piik

Aune Valk: Viimasel viiel aastal on hakanud laste arv vaikselt kahanema. Praegu on lasteaialapsi Eestis 67 000, Harjumaal ligi pooled neist.

11:15
René Piik

Täna maksavad omavalitsused kinni ligikaudu 90% kuludest, mis lasteaias käimisega kaasas käivad.

11:11
René Piik

Eesmärk on 3-7 aastastele lastele alushariduse omandamine lasteaias 20 tunni ulastuses nädalas tasuta.

11:10
René Piik

Meie eesmärk on, et lasteaiad mitte ainult ei õpetaks eesti keelt, vaid ka töötaks eesti keeles. Me näeme tulevikku kakskeelsetes lasteaedades.

11:08
René Piik

Vene keeles õpib lasteaias u 11 200 last, kellest suurem osa jätkab koolis vene keeles.

11:07
René Piik

Viimaste aastate lõikes kuni 10% keskmiselt ei käi lasteaias alusharidust omandamas.

11:05
René Piik

Reps: Eesti alusharidus on väga väga hea. Meid käiakse välismaalt vaatamas, kui tublid me oleme.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee