Mikk TargoFoto: Teet Malsroos
Eesti uudised
12. juuni 2018 20:28

Autorite ühing ähvardab kohtusse kaevata eratelekanalid, mis keelduvad autoritasude maksmisest (13)

Eesti Autorite Ühing teatab oma veebilehel, et nad kaebavad eratelekanalid kohtusse, kuna nood ei maksa enam autoritasusid.

EAÜ tegevjuht Mikk Targo sõnul tuginevad erakanalid oma otsuses ühele absurdsele Euroopa Kohtu otsusele.

EAÜ veebilehel ilmus järgmine teade:

Teadmiseks kõigile EAÜ liikmetele, et alates 2018 aasta algusest ei maksa Eesti Meedia AS-ile, All Media Eesti AS-ile ja OÜ-le Alo-TV kuuluvad telekanalid enam autoritele tasu nende teoste kasutamise eest teleprogrammides Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits, TV 3, TV 6 ja Alo TV.

Läbirääkimised nendega ei ole tulemusi andnud. Oma keeldumist põhjendavad nimetatud eratelekanalid sellega, et nad ei edasta enam ise oma programme, vaid seda teevad kaabelleviteenuse osutajad, kusjuures nad tuginevad sealjuures ühele juriidilises mõttes absurdsele Euroopa Kohtu lahendile. EAÜ on asunud vormistama hagi nende eratelekanalite vastu.

Seni on aga EAÜ tegevjuhi soovitus pöörduda kõigil autoritel isiklikult nende eratelede poole taotlusega maksta tasu otse autoritele või siis nõuda teoste kasutamise lõpetamist.

EAÜ töötajad teevad omaltpoolt kõik võimaliku, et see ebanormaalne olukord saaks lahendatud. Kuni senine olukord kestab, tuleb arvestada autoritasude vähenemisega nende eratelede poolt mitte makstavate summade võrra.