Krimi

Riigikohus: kasutütre vägistamises süüdistatava mehe kohtuasja tuleb uuesti arutada (44)

Ohtuleht.ee, 12. juuni 2018 12:21
RIIGIKOHUS Foto: ALDO LUUD
Riigikohus tühistas vägistamises süüdi mõistetud mehe kohtuotsused, sest leidis, et maa- ja ringkonnakohtu põhjendused olid puudulikud ning saatis asja uueks arutamiseks maakohtule.

Süüdistuse järgi katsus mees 14-15aastase kerge vaimse alaarenguga kasutütre tahte vastaselt tema rindu 2013. aasta oktoobrist 2014. aasta detsembrini. Samuti pani süüdistatav korduvalt oma käe tüdruku aluspükstesse, katsus tema suguelundeid ja surus oma sõrmed kannatanu tuppe, põhjustades sellega kannatanule valu.

Samal teemal

Neiu püüdis kasuisa käed endast eemale lükata ja vastu hakata, kuid mees oli temast tugevam ja see ei õnnestunud. Tüdruku sõnul on kasuisa tulnud tema tuppa, lükanud ta selili voodisse ja hakanud teda näperdama. Teod toimusid alati siis, kui kodus polnud kedagi peale tüdruku ja kasuisa.

Seaduse silmis ei käi vägistamise alla ainult vaginaalne suguühe, vaid ka teised seksuaalse iseloomuga – sealhulgas eelpoolkirjeldatud – teod, kui ohver ei ole võimeline vastu hakkama. 

"Kannatanu ütlustest järeldub, et ta püüdis vastupanu osutada, näiteks süüdistatava käsi eemale lükates, kuid rünnet vastupanu ei lõpetanud ja ta jäi süüdistatavale füüsiliselt alla. Samuti on kannatanu kutsunud süüdistatava seksuaalkäitumise korral endale appi koerad. Tähele tuleb ka panna, et süüdistatav on kannatanu kasuisa ja tema jaoks autoriteetne isik. Süüdistatav kasutas kannatanu vastupanuvõimetust ära, kuna ta jätkas kannatanu suhtes sugulise iseloomuga tegude toimepanemist viimase vastupanule vaatamata," selgitas maakohus.

Maakonnakohus ja ringkonnakohus leidsid, et toime pandud kuritegu liigitub vägistamise alla ning maakohus mõistis mehele üheksa-aastase vanglakaristuse, millest ta oleks lühimenetluse tõttu pidanud ära kandma kuus aastat ja kaks kuud.

Riigikohus tõi välja, et maa- ja ringkonnakohus tuginesid kasuisa süüditunnistamisel suures ulatuses alaealise kannatanu ütlustele ja kohtuotsustes ei ole veenvalt näidatud, et tüdruk oli tõepoolest kasuisa tegude toimepanemise ajal seisundis, milles ta polnud võimeline vastupanu osutama.

"Märkimata ei saa kannatanu ütlusi arvestades jätta sedagi, et osal juhtudel, mil süüdistatav kannatanut ootamatult käperdama asus, kutsus kannatanu enda sõnul appi koerad, kes läksid seepeale süüdistatavale kallale. Seega järeldub kannatanu ütlustest, et mõningatel puhkudel oli ta võimeline osutama süüdistatavale vastupanu, mis võis osutuda ka edukaks," seletas riigikohus.

Setõttu tühistas riigikohus kasuisa süüdimõistmise ja saatis kriminaalasja Tartu maakohtule uueks arutamiseks. Muu hulgas peab maakohus kaaluma, kas tegemist võis olla hoopis vägistamise katsega või mõjuvõimu kuritarvitades toime pandud suguühtega. "Riigikohus ei välistanud mehe süüditunnistamist vägistamises või mõnes muus seksuaalkuriteos. Asja uus arutamine ei tähenda ka seda, et kohtu mõistetud karistus tingimata kergeneks," selgitas riigikohtu kommunikatsioonijuht Merje Talvik.