Maailm

Trump: Krimm okupeeriti pikka aega tagasi, võime Venemaaga nüüd koos töötada küll (85)

LISA KOMMENTAAR

Trumpsel 26. jaanuar 2019 00:11
venemaa naread Lolitad ukrainale natoga koos
Ju siis ei olnud tähtis 11. juuni 2018 16:21
Krimm Ukrainale, muidu oleks oma vabadure eest võideldud! Aga seda ei toimubud, Ukraina pidas rohkem sõnasõda mille peale muidugi Venemaa naerab.
!!! 12. juuni 2018 09:20
Pigem reetsid Ukraina ja andsid Krimmi ainsagi lasuta käest sealsed kindralid ning polkovnikud - nõukogude ajal NSVL sõkjaväeakadeemiates ajuloüutuse saanud "sõjalise ning poliitilise kasvatusöö eestindlased"
Ja juhtkonna poolt sisuliselt juhtimise ning käskudeta jäetud Krimmis aega teeninud garnisonide sõdrurid, põhiliselt moodustatud sealsetest venelastest ning venestunud ukrainlastest, jooksid koos relvadega vanlase poole üle.
Moderaator korjas ära. 12. juuni 2018 09:23
Ei luba kahjuks kirjutada, miks Krimm ikkagi ainsa lasuta langes ning vanlasele sülle langes.
Susuliselt r e e t s i d Ukraina ja andsid Krimmi käest sealsed vanameelse kindralid ning polkovnikud - nõukogude ajal NSVL sõjakoolides a j u l o ü u t u s e saanud "sõjalise ning poliitilise kasvatusöö eestindlased"
Ja oma juhtkonna poolt sisuliselt juhtimise ning käskudeta jäetud Krimmis aega teeninud garnisonide sõdrurid, põhiliselt moodustatud sealsetest venelastest ning venestunud ukrainlastest, jooksid koos relvadega vanlase poole üle.
Moderaator korjas uuesti ära. 12. juuni 2018 09:25
Sellest kuidas Ukaina huvid r e e d e t i ja Krimm ilma vastupanuta Moskvale käest anti, seda ei luba meie moderaator millegipärast kirjutada. Saladus vist?
Ju siis ei olnud tähtis 11. juuni 2018 16:21
Krimm Ukrainale, muidu oleks oma vabadure eest võideldud! Aga seda ei toimubud, Ukraina pidas rohkem sõnasõda mille peale muidugi Venemaa naerab.
Ju siis ei olnud tähtis 11. juuni 2018 16:21
Krimm Ukrainale, muidu oleks oma vabadure eest võideldud! Aga seda ei toimubud, Ukraina pidas rohkem sõnasõda mille peale muidugi Venemaa naerab.
Ju siis ei olnud tähtis 11. juuni 2018 16:20
Krimm Ukrainale, muidu oleks oma vabadure eest võideldud! Aga seda ei toimubud, Ukraina pidas rohkem sõnasõda mille peale muidugi Venemaa naerab.
Fantastic Trump! 11. juuni 2018 11:49
Ukraina EI võidelnud Krimmi eest piisavalt tugevasti! Ja see ei ole enam USA vastutus. Ise Peab 100 % võitlema, küll siis ka toetus tuleb.
ei aita 11. juuni 2018 13:15
Ka hispaanlased ei võidelnud piisavalt,et Gibraltar inglaste käest tagasi võtta,sest nad poleks seda suutnud inglaste sõjalise ülekaalu vastu.Miks rahvusvaheline üldsus Inglismaad ei tänita?Ka kataloonid poleks suutnud ka verevalamisega vabadust saavutada,sest jõudude vahekord on ülisuur.
Aitab! 11. juuni 2018 16:17
Ukraina EI saatnud kogu oma sõjaväge Krimmi kaitsma. Tulen 100% vadtu panna mitte pärast mingisuguseid hüpoteetilisi teooriaid arendada
Soome 11. juuni 2018 16:23
Oleks Soome samuti nii mõelnud siis oleks Eesti moodi vabaduse kaotanud. Kuigi Nsvl oli suures ülekaalus. Kui ikka oked arg nagu pärs Eesti siis kaotad ka oma vabaduse!
Oleks ja poleks 11. juuni 2018 16:25
Väga rumal mõtteviis, sõjas tuleb anda 100%!
!!! 12. juuni 2018 09:39
Vägede juhtimine ning vastupanu orgniseerimine olnuks väejuhtide kohustus. Aga vanad, NSVL sõjakoolides poliithariduse ning meelsuse saanud Ukraina riigi kindralid ning polkovnikud lihtsalteirasid oma ustavusevannet. jätsid oma töö tegemata ning ülesanded täitmata.
!!! 12. juuni 2018 09:53
Mitte Eesti polnud arg, vaid arg ning järeleandlik oli hoopiski riigi kõrgeim juhtkond. Eks oli Päts ju ise Venemaaga tihedalt seotud. Hiljem pankrotistunud Harju panga juhina ta ju tegi bolševikega tihedat koostööd. Sest teatavasti realiseerisid bolševikud mitmete vastutulelike lääne pankde kaudu salaja nende poolt rekvireeritud väärisehteid ning briljante. Sest bolševikud vajasid püsti püsimiseks hädasti lääne valuutat. Nii mitmesugusteks hädavajalikeks ostudeks kui ka oma välisluurevõrgu ülalpidamiseks. Ja "vennasparteide" ülalpidamiseks. Müüa oli aga vaid tsaariperelt ning aristokraatidelt äraröövitud väärisesemeid. Mida ei saanud ega sobinud otse ning avalikult teha.
Pärast pankurikarjääri töötas Päts aga lausa NSVL saatkonnas juriskonsultina. Seega oli ta tihedaimas läbikäimises saatkonna juhtide ning ilmselt ka luuretöötajatega.
!!! 12. juuni 2018 09:31
Vanad nõukogudemeelsed, NSVL sõjakoolides poliithariduse saanud kindralid ning polkovnikud ree.ts.id sisuiselt Ukraina riigi ning ei organiseerinud mitte mingit vastuanu gakaitset. Aga käskudeta ja saatuse hoolde jäetud garnisonid lihtsalt panid relvad maha või jooksid koos relvadega vaenlste poole üle. Seda enam, et need olid moodustatud põhiliselt kas kohalikestvenelastest või vebńestunud, oma juured unustanud ukrainlastest.
Moderaator korjas uuesti ära. 12. juuni 2018 09:33
huvitav, miks ei tohi kirjutada sealsete kindralite ja polkovnikute poolsest r e e t m i s e s t, kes oma vannet ning kohustusi ei täitnud ja Krimmi sisuliselt vastupanuta käest ära andsid?
Moderaator korjas ära. 12. juuni 2018 09:36
Ega ei tohi kirjutada sellestki, et sealsete garnisonide ilma juhtimiseta jäetud sõdurid, põhiliselt kohalikud venelased või oma juured unustanud, äravenestunud ukrainlased lihtsalt jooksid oma vandetõotust unustades koos oma relvadega lihtsalt vaenlaste poole üle.
Fantastiline Trump! 11. juuni 2018 11:46
Ei lase väikseid detaile maailma poliitikat segada. Oma liitlaseid tuleb valida õigel ajal, Ukraina lasi selle võimaluse mööda, oleks pidanud tugevamini võitlema, miks Ukraina kogu enda armee Krimmi ei saatnud?!? Trumpil on õigus! Päts müüs Eesti sama moodi maha. Oma vabaduse eest PEAB võitlema!
Molotov-Ribbentrop 11. juuni 2018 08:34
Nii et Kimmigi ongi nüüd asi selge? Huvitav, kui pikk on siis poliitiline aegumistähtaeg? Kui mitme aasta pärast tunnistatakse legaalseks näiteks Ida--Ukraina hõivamine? Ja millal võib oodata Balti riikide oblastiks muutmist ning selle järgnevat rahvusvahelist legaliseerimist?
halloo 11. juuni 2018 13:25
ära unusta,et ida ukraina ja Krimm on ühe mehe kingitus liiduvabariigile aga mitte Ukraina riigile.Ära unusta seda,et need piirkonnad ei soovinud alluda konstitutsioonivälise riigipöörde tulemusel tulnud uuele võimule.Kui võrrelda eestiga,siis kui näiteks sõjalise riigipöörde korraldanud ekrelased tulevad võimule,aga neile ei allu näiteks Saaremaa ja Jõgevamaa.Saaremaa teeb rahvahääletuse,saab iseseisvaks ja astub Rootsi riigi koosseisu.Eesti ebaseaduslikult võimule tulnud valitsus aga pommitab saaremaa ja jõgevamaa varemetesse,lõikab nad ära pangandusest ja jätab ära pensionite maksmise.
ja lisaks 11. juuni 2018 13:31
pasundavad kogu maailma ajalehed,et Karl Gustav on agressor,kes okupeeris Saaremaa,sest avastati grupp rootsi passidega isikuid ehk "rohelisi mehikesi",kes nälgivatele saarlastele humanitaarabi jagasid!
saarema 11. juuni 2018 15:53
mäss oli teatud tagajärgedega
teadmiseks diletantidele. 12. juuni 2018 10:01
Liiduvabariikide piire ei muutnud mitte "üks mees", vaid neid korrigeeris tollane kõrgeim NSVL seadusadlik organ, nimelt NSVL Ülemnõukogu. Oma vastava seadusega. Ja see puudutas ikka vaid Krimmi, mitte Donetskit.
Ning teiseks oli Venemaa 1993.a. Budapesti memorandumiga vastutasuks temale Ukraina poolt üle antud 200 tuumalõhkepeade eest võtnud omale rahvusvaheliselt aktsepteritud kirjaliku kohuustuse tagada vastutasuks Ukraina riigi turvalisus ning garanteerida tolle territoriaalne terviklikkus. Millele keegi Putja lihtsalt ülbelt s ü l i t a s!

Joss 11. juuni 2018 05:31
Eesti SÕBER Trump ütles suur riikliku otsuse välja.Sellega Trump õigustab ka oma tegevust praegu ja ka hiljem.
käsi peseb kätt! 11. juuni 2018 07:09
Trump peab oma sõpra, kes teda ju pukki aitas, ka nüüd ometigi aitama.
Tegelikult selline ongi Trumpi õige pale.
Tulem 11. juuni 2018 07:21
Ehkki asi juba üle maailma kõigile mõtlevatele inimestele selge, ei suudata selle teadmisega suurt midagi peale hakata. Kaasaja paradox.
Trump ! 11. juuni 2018 11:47
Saab aru et Ukraina oleks pidanud ISE võitlema ja kogu oma armee Krimmi saatma!
11. juuni 2018 01:31
USA ja NSVL rahvaste sõprus ja vendlus on vankumatu ja nii jääbki aegade lõpuni õnneks.
Luulud 11. juuni 2018 03:42
Americaanod tõmbavad teil vaiba alt ära kui midagi üritama peaksite, nälga jääte sest pole enam kartulivabariike ja ukrainat tagataskust võtta. Trumpilt päris loogiline avaldus ka, ega ukrainlased probleemset sevastoopolit ja muud krimmi vativäge endale tagasi ei taha. Suur Venemaa saab neid toita ja kiruda aegade lõpuni.
Kõva sõnavott Donaldilt 10. juuni 2018 22:53
Vova ja mina kiidame selle heaks.
Oehh 10. juuni 2018 22:48
G formaadis olemine ei huvita venelasi absoluutselt, põhjakäinud organisatsioon
A 10. juuni 2018 22:36
Trump tekitab EKRE-le peavalu , aga ega siin midagi muud teha pole kui vait olla nagu Assadi `keemiarünnaku ´ ja järgneva rakettidega mööbeldamise puhul
Ekre idealistlikud vaated panevad neile endile 11. juuni 2018 03:47
Kuid on asju mida peab ja saabki reguleerida, nimelt saab ahne ja näljase naabri dieedile sundida. Tahavad ka ju elada mitte kaheldava väärtusega tegevusega jätkata.
Kohalik aborigeen 10. juuni 2018 21:48
Indiaanlased tulevad koju tagasi,ameerika okupandid välja
Trump on moodne 10. juuni 2018 21:30
Ükski okupatsioon ei ole igavene !
lambukestele 10. juuni 2018 21:10
Venemaal oleks aeg Alaska tagasi võtta ja 4 aastat vastu pidada, siis on see ajalugu ja ümbervaatamisele ei kuulu.
21:10 10. juuni 2018 21:37
Kohtumisel võibki Putin selle arulageda jobuga mängida ja pärast südamest naerda tema rumaluse üle....
Tulevikus ei taga edukust mitte suur territoorium 10. juuni 2018 21:51
Vaid targalt arendatud majandus ja hiina toodete turult tõrjumine. Puutini ajal seda venemaal ei juhtu.
krimm olekski ukrainale koormaks 10. juuni 2018 21:48
Vene penskareid sõjaväelasi täis keda vaja ülal pidada, majanduslikult vähetähtis piirkond, tulutoovat rasketööstust seal ei arendaks.
Ajalugu 10. juuni 2018 22:53
Alaska müüdi raha eest 1867 aastal.

10. juuni 2018 21:00
dj trump rokib ikka täiega :DD
21:00 10. juuni 2018 21:38
Ta võikski rokkida aga presidendi kohalt astugu TAGASI!
Trump valitekse ka teiseks ametiajaks 11. juuni 2018 03:54
Ameerika pannakse toimima inimese heaks ja inimene ei unusta
leo 10. juuni 2018 20:46
Aga kuidas selle Krimmi okupeerimisega ikka oli. Tulid mingid rohelised viisakad mehikesed ja ukraina sõjaväelased mingit vastupanu ei osutanud. Äkki oleks loogilisem arvata, et tasuks Krimmi eest organiseeris Venemaa Ukrainas võimu vahetuse. Enne tuli muidugi Obamalt nõusolek saada
Nipiga Värk 10. juuni 2018 20:37
See mees sobiks vaid poetaga õllepudeleid korjama.
Iroonman 10. juuni 2018 20:43
Kas poe taga tühja taarat ikka jätkub, kas sa ei karda, et sinu teenistus kannatab?
eestlased, 20:37 10. juuni 2018 20:53
Oleme sinuga täiesti NÕUS! Kaastunne USA rahvale sellise presidendi pärast....!
Tuleb kaubandussõda 10. juuni 2018 21:58
Ja usa võidab selle, sealne majandus hoogustub ja trump valitakse teiseks ametiajaks . Usa mustanahalisedki saavad ka aru et nende töökohtade ja sissetulekute nimel käib võitlus. Trumpi julge avaldus krimmi kohta pole juhuslik, ukraina juhtkond ei tahagi kasutu venelastest elanikega krimmi, olgu seal suvine kliima kuitahes hea.
Mälu 10. juuni 2018 20:37
maakas 10. juuni 2018 20:09
kas lubati kuldset vihma?
Don Trumpeone seisukoht 10. juuni 2018 19:45
Kuigi Venemaa pole G7 liige, siis Vene maffia on igati esindatud (s.o tema isikus). Mis see ülejäänu siis ka ära vormistada oleks...
Raudne loogika. 10. juuni 2018 19:31
Löön kellegi maha, riisun paljaks, vägistan, nülin elusalt....Siis poen peitu ja ilmun 5 aasta pärast välja, sest kõik juhtus juba ammu ja oleks aeg kõigil edasi elada ja minuga koostööd teha....palju mõistust sellel presidendil pole küll antud
Kroko 10. juuni 2018 19:27
Kui see mees ei ole kloun...siis kes ta on...

Trump 10. juuni 2018 19:17
Õndsad on need, kes on vaimust vaesed, sest nende päralt on Mammonamaa
vara 10. juuni 2018 19:13
roomustate vat.nikud !sanktsioone pannakse venemaale juurde .varstihakkate jalle kommunismi ehitama.
Vassili Ivanõts 10. juuni 2018 19:58
Reaalselt pannaksegi sanktsioone juurde, aga muidugi kremli trollid ei usu, sest kremli TV näitab unistuste putinismi
mina 10. juuni 2018 18:48
Ja Eesti okupeeriti ka kaua aega tagasi! Vaata kui tark ikka see president!!!
Ilma nagi lind . . . . . . 10. juuni 2018 21:00
Türgiga rahulepinu tulemina "okupeeris" Krimmi Katariina Suur (puhastverd sakslanna Venemaa troonil) "Suur" Nikita (rahvuselt ukrainlane ja väidetavalt Donbassi kaevur) Võttis Krimmi Venemaalt "administratiivse jaotuse paremaks korraldamiseks NSV Liidus" ja liitis Ukraina NSV-ga. Nõukogude Föderatiivselt Venemaalt ei küsitud kas nad on valmis Krimmist loobuma, nagu seda ei küsitud Ka Eesti NSV-lt kui võeti Narvatagune ja Petserimaa ja liideti Venemaa külge. Viidates asjaolule, et Venemaa sai oma Krimmi tagasi, tuleb Venemaalt tagasi nõuda vähemalt Petserimaa (Narvatagune kompenseeritaks) - Väga vähe tõenäoline, et Eesti riik Venemaale sellise taotluse teeks, sest siis tekiks Lääne jaoks täbar seis kui Eesti tunnustaks Krimmi Venemaale kuuluvust. Sõpru alt ei veeta ja selle hinnaks on meie Petserimaa.
Kapral Aadu 10. juuni 2018 22:59
Eesti okupeeriti 1944 aastal USA ja Suurbritannia heakskiidul. Teheranis 1943 ja Jaltas 1944 arutati II MS järgse maailmakorra üle ning suurriigid otsustasid Baltikumi NSV Liidu mõjusfääri jätta.
Selle eest on USA juudid eestlastele tegelikult okupatsioonikahjude ulatuses võlgu.
Krimmi küsimust puudutati neil aruteludel samuti. Krimmile pretendeerisid juudid kes toona tahtsid sinna oma riiki luua. Millegipärast see idee läbi ei läinud ja juutidele eraldati maa praeguse IIsraeli kohale.
ww 10. juuni 2018 18:41
No aga Euroopa liidrid juba töötavad koos - mitteametlikult - mis see Nord Stream 2 lubamine oma (meie) õuele muud on. Sanktsioone määrasid ka vähem, Trump isegi pahandas sellepärast, kui USA oma sanktsioone tugevdas. Mis mõte on sanktsioonidel sõnades, kui teod lahknevad.
taat 10. juuni 2018 18:28
seeannaks venemaale julgust juurde edasi naabreid röövida,,ja siit järeldan ka et see nato kaitse on ka veepeale kirjutatud
Haaviku Ummi 10. juuni 2018 18:27
Aga minu ssvanaisa? Tema kurb saatus vist kaa Trumpi ei huvita???
järgmisena võtab Putja mingi teise riigi ära 10. juuni 2018 18:23
ja siis ca. 4 aastat kannatab nats ja elu läheb jälle edasi ,kuna see juhtus jälle ammu tagasi .on ikka jutt
To - järgmisena........ 10. juuni 2018 19:46
Milline Balti riikidest on järgmine ja 4 aasta pärast - et juhtus ammu. Loogika. Aga Aljoosa saapaid pestakse kalmistul tänaseni- see ei ole ammu.
Mis aljoosa 10. juuni 2018 21:42
See on meie luurih gimnastjorkasse topitud, ilusa näoga balti mees. Mingi eesti skulptor nime ei mäleta selle “taiese” valmis treis, soovis kunstilist väärtust tallinna ilustama.
Profet 10. juuni 2018 18:18
Tegemist on ehk feikuudisega?

putin võib 10. juuni 2018 18:10
10. juuni 2018 18:34
Korraldab Alaskas referendumi?
10. juuni 2018 21:02
ta 10. juuni 2018 21:07
tühistab müügilepingu ja võtab müüdud maad tagasi, raha jätab endale, kuna USA sai maid ju kasutad, nii öelda rendiks
Puti võib alasti võtta 10. juuni 2018 22:08
Ega venelastel sellest paremaks ei lähe, leivast ainuüksi ei ela, kala on ka vaja, D vitamiin.
miks ei taheta seda 10. juuni 2018 18:05
mainida et krimmi annetas ukrainale nikta hrustov isiklikult !
Enne seda oli see pöline vene ala .
Nyyd tuli putinil idee see vana venemaa ala tagasi võtta .
Polnud ju enam põhjust s...a pilpa peal hoida - janukovitsi aeg sai läbi ja venemaa huvid said tagasilöögi.
Omaegset argentina ja inglismannide konflikti ei mäleta - faucklandi saared ?
Nii lihtne see elukene on !
Jep! 10. juuni 2018 18:30
Euroopast pärit maadeavastajad-sisserändajad peaks Ameerika mandritelt ka koju saatma ja elukese kohalikele tagasi andma.
eks ole! 10. juuni 2018 18:33
Põline tsaaride kokku vallutatud ala. Eesti on ka olnud tsaaririigi osa - oleks häppi olla küll kui vana karu arvaks heaks kunagise provintsi tagasi võtta?
10. juuni 2018 18:39
See ei olnud Putinil lihtsalt idee, see on väga oluline sõjaline tugipunkt Venemaa piiride kaitses, aga nüüd kippusid sinna üldse kolmandad riigid võimutsema. Trump saab aru küll, milleks seda vaja oli.
Vassili Putinovits 10. juuni 2018 20:08
Ärge nüüd valetage publikule, et Hrustsjov kinkis Krimmi. Paraku on olemas NLKP Ülempresiidiumi dokumendid, kus seesama NLKP Ülempresiidium ühehäälselt viis Krimmi Vene Föderatsiooni koosseisust Ukraina NSV koosseisu ja Ukraina NSV koosseisust viidi sama käskkirjaga sama suur maa-alalt viljakas Kuubanimaa Vene Föderatsiooni koosseisu. Hrustsjov polnu veel formaalselt peasekretärgi. Ja üldse polnud tollel ajal NLKP Peasekretäri õiguses selliseid otsuseid teha. Kõik käis läbi NLKP Ülemnõukogu.
Kapral Aadu 10. juuni 2018 22:07
Maid ei vahetatud seal niimoodi, sorose troll! Krimm arvati lihtlabaselt Ukraina koosseisu, sest nii oli teda lihtsam hallata. Ukraina on enamuses naabritelt kokku varastatud moodustis. Ka Ungarile peaks nende alad tagasi andma ning kogu Lääne-Ukraina Poolale. Need alad läksid Ukrainale MRP paktiga ja on juba aeg õiglus taas jalule seada.
Ajalootund 10. juuni 2018 22:38
"Kullakene" see ei muuda karvavõrdki asja (Hruštšov oli võimul!) - Tegutseti NSV Liidu nimel ja Kompartei režiimi tingimustes, Venemaal ei olnud niigi palju sõnaõigust kui seda oli Eesti NSV-l. Kõik kokku oli see kommunistide-internatsionalistide omavolitsemine ("admin" jaotuse korrigeerimine)
Samas on tõsi ka see, et Ukraina riigi lõid ja piirid määras seesama režiim. See oli punaste võimu "vastutulek" Ukraina rahvale, täites näiliselt rahvaste enesemäärmisõigust. Revolutsiooni käigus oli tekkinud Ukrainlaste eneseteadvus rahvusena, riiki püüdsid luua valgeukrainlased ja kommunistidel (bolševikel) oli lihtsam oma režiimi kehtestada tunnustades Ukrainat riigina. (Nõukogude Ukraina) Kommunistid üldiselt tunnustasid rahvaste enesemääramist aga tegid seda lähtuvalt ainult ja üksiti põhimõttest, et enesemäärajaks saab olla vaid "kodanlikust ikkest vabanenud rahvas" Nii olid nad ka valmis Eestit riigina tunnustama kui siin kehtinuks Nõukogude võim. Lisaks lõpetuseks, et Nõukogude Liidus ei olnud Nõukogude võimu. Nõukogudel, alias Riigikogud-parlamendid, Omavalitsused (külanõukogud) puudus igasugune tegelik võim, see oli Kompartei käes, ainult ja üksiti.
Krimm ikka türgi impeeriumi jäänuk 10. juuni 2018 22:15
Türgi päritolu tatarlased korduvalt sealt jõuga välja viidud hukkuma määratuf, eestlaseid oleks tabanud sama saatus kui eestlased poleks vene poolel sõdinud ja kommudele lojaalsed olnud. Tatarlased tegid koostööd ainult hitleri saksaga.
Unine melanhoolik 10. juuni 2018 17:52
Kuidas Obama oleks saanud takistada kui isegi Ukraina ei takistanud Krimmi naasmist venemaale
Qwert 10. juuni 2018 18:18
See kedagi ei huvita, aga kuna tema, B.O., ajal see juhtus, siis saab alati tema kaela ajada. Ka Kiievi sündmused toimusid tema ajal, ja see pööre tal õnnestus. Krimmi sündmusi ei osanud LKA aga ette näha. Venelane oli osavam.
JJJJ 10. juuni 2018 17:50
Hakkavad vene sidemed välja lööma.
Kuidas 10. juuni 2018 18:39
küll nii kaval kala iseennast sisse rääkis? Poleks uskunudki.
11. juuni 2018 06:54
Trump peaks algatuseks Putiniga linu jagama, siis rääkigu koostööst.