MTÜ Eesti 200 nõukogu esimeheks valitud Kristina KallasFoto: TIINA KÕRTSINI
Toimetas Silja Ratt 8. juuni 2018 10:33
Maikuus avalikustatud Eesti 200 manifesti autorid registreerisid reedel poliitilise liikumisena MTÜ Eesti 200, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu Eesti riigi ees seisvatele pikaajalistele väljakutsetele ning välja töötada struktuursed reformid. MTÜ Eesti 200 asutajaliikmed on Kristina Kallas, Priit Alamäe, Kristiina Tõnnisson, Indrek Nuume, Igor Taro ja Henrik Raave. 

MTÜ Eesti 200 nõukogu esimeheks valitud Kristina Kallase sõnul oli MTÜ moodustamise põhjuseks tugev ning positiivne tagasiside Eesti 200 manifestile. “Oleme saanud erinevate valdkondade tegijatelt palju positiivset vastukaja ja konkreetseid ettepanekuid, kuidas Eesti pikem plaan võiks välja näha ning millised oleksid 21. sajandi lahendused meie tuleviku kindlustamiseks,” ütles Kallas.

„Me nägime juba manifesti avaldamise järgsetel päevadel, et meie mõtted resoneerivad ühiskonnas ja esimesed rahvaküsitluse tulemusedki on andnud meile selge märgi teatavast usalduskrediidist. Seega liigume oma sõnumite ja ideede arendamisega edasi ning organiseerume, et Eesti riigi pikaajaline plaan üheskoos reaalselt välja töötada,“ selgitas Kallas. ”Kas Eesti 200 liikumisest saab erakond, otsustatakse sügisel.” 

MTÜ Eesti 200 on võtnud endale ülesande lisaks Eesti riigi pikaajalistele probleemidele tähelepanu juhtimisele välja pakkuda ka omapoolsed lahendused ja reformiideed, mis seisaksid oma nõudlikkuse ja visiooniga kõrgemal ühe valimistsükli põhisest päevapoliitikast ja tagaksid Eesti jätkusuutliku arengu eelseisvatel kümnenditel. Lisaks soovitakse suurendada ekspertide ja valdkondlike professionaalide osalust Eesti tuleviku kujundamisel ning edendada kodanike osalust poliitikate kujundamisel. 

„Eesti 200 manifestis tõime välja, et kui Eesti riiki luues määras meie edukuse suutlikkus näha silmapiiri taha ja teha suuri reforme, siis tulevikus on meie edu pandiks julgus reageerida meie rahva potentsiaali kammitsevatele trendidele ning leida “kastist väljas” lahendused. Meie majandus tuleb muuta targemaks, meie inimesed tervemaks ja õnnelikumaks, meie looduskeskkond puhtamaks ja elujõulisemaks,“ võttis liikumise kaasasutaja Priit Alamäe kokku Eesti 200 eesmärgid.

Eesti 200 aruteludega saab liituda Facebooki grupis.