Arvamus

Heimar Lenk: miks ma hääletasin valitsuse eelnõu vastu? 

Heimar Lenk, 7. juuni 2018 15:15
Heimar Lenk. Foto: Teet Malsroos
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Heimar Lenk selgitab, miks ta hääletas kolmapäeval valitsuse esitatud erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise vastu.

Ma olin sunnitud seda tegema, sest valitsuse poolt kolmapäeval riigikogu saali saadetud „Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus 614 SE II ” on niivõrd halvasti tehtud, et aus inimene selle poolt hääletada ei saa.

Omandireformi 27. aastal otsustas Keskerakonna poolt juhitav valitsus ära kulutada selle reformi läbi kannatanud perekondadele mõeldud reservfondi raha ja jagada see laiali remontimist vajavaile kirikuile. Tavaelus võiks niisugust käitumist ka varguseks nimetada.

Ühtekokku oli meid Keskerakonna fraktsioonis kuus, kes jäid partei ammusele põhimõttele truuks ja seisid reservfondi raha raiskamisele vastu. Häälte vahekorraga 40-45 koalitsioon hääletuse kaotas.

Samal teemal

Keskerakonna fraktsioonist hääletas eelnõu 614 SE II katkestamise poolt Peeter Ernits, Oudekki Loone, Marika-Tuus Laul, Vladimir Velman, Olga Ivanova ja Heimar Lenk.

Kuus rahvaesindajat ootavad Keskerakonna fraktsiooni ja partei selget seisukohta, millal alustab erakond 27 aasta jooksul antud valimislubaduste täitmist ja käivitab omandireformi käigus kannatanud üürnike ülekohtu heastamise.

Kui eelnõu esimesel lugemisel lubati raha vaid Eesti Evangeelsele Luterlikule kirikule Niguliste pühakoja tarvis ja Konstantinoopoli kanoonilises alluvuses olevale Eesti Apostlik-Õigeusu kirikule Petseri mungakloostri kaotuse kompenseerimiseks, siis teisel lugemisel oli saajate ringi kõvasti laiendatud. Valitsus lubab nn. üürnikele mõeldud raha ka teistele kirikutele. Avaldagu vaid soovi.

Lisaks veel ehitismälestiste ning muinsuskaitse objektide ja lagunevate kortermajade remondiks Kohtla-Järvel. Mis seos on kaevurite linna varisemisohtlikel majadel omandireformiga? Sellele küsimusele eelnõu koostajad vastata ei oska.

Küll sai saalis meelde tuletatud, et reservfond loodi tagastamisele kuuluvate elamute üürnike ümberasustamiseks vajaliku elamispinna ehitamiseks, mitte Virumaa asustamata majade lammutamiseks. Valga ja Põlva haiglate sünnitusosakondade pidamiseks riigil seni raha jätkunud pole. Nüüd ühtäkki makstakse kinni kloostri kaotust ja üürimajade lammutamist. Kui veel eelnõu esimesel lugemisel püüti üürnike raha jagamist põhjendada kirikuile okupatsiooni käigus tekkinud varaliste kaotuste hüvitamisega, siis teiseks lugemiseks oli sõjakahjude mõiste eelnõust kadunud.

Liiga kõva kriitika alla sattus väide, mis oleks Eestist endast teinud maailmasõja kahjude tekitaja riigi. Rahvusvahelise tava kohaselt nõutakse okupatsiooni kahjude heastamist okupeerijalt, mitte okupeeritavalt.

On tähelepanuväärne, et eelnõu kohta küsis valitsus arvamust nii Muinsuskaitse ametilt, Eesti Omanike Keskliidult, Eesti Muinsuskaitse seltsilt ja Mälestistalude Ühenduselt, kuid mitte Eesti Üürnike Liidult! Keskerakond lihtsalt unustas oma ammuaegse liitlase.

Sundüürnikud, kes on valimistest valimisteni keskparteid oma häältega toetanud avaldasid eile seaduseelnõu suhtes sügavat hämmingut.

Ei ole riigikogu saalis saadikuid, kes poleks nõus pühakodasid aitama. Kuid see raha tuleks leida riigi eelarvest, mitte aga vargsi varastada kõige nõrgemate tagant.

Omandireformi tulemusena tõsteti majadest välja kuni 100000 inimest, kes pidid endale krõbeda turuhinna eest uue kodu muretsema. Tänaseni maksavad paljud neis pikka pangalaenu.

Keskerakond on kõikidel valimistel lubanud reformi ohvrite kannatusi leevendada. Kohe, kui võimu juurde pääsetaks! Nüüd on erakond valitsuses, kuid kohtleb üürnikke veel valusamini, kui paremerakonnad seda tegid.

Omandireformi reservfondist on saamas valitsuse enda uus reservfond, kust alati ja kiirelt raha kätte saab. Ilmas suurema kisata. Seekord siiski kisaks läks.