Vikerkaarelipp HirvepargisFoto: Alar Truu
Toimetas Greete Kõrvits 5. juuni 2018 16:39
Euroopa Kohus teatas teisipäeval, et EL-i liikmesriikide kodanike samast soost ning muust riigist pärit abikaasadele tuleb anda elamisluba, kui abielu on euroliidus sõlmitud. Sõna „abikaasa“ on kohtu hinnangul sooneutraalne.

BBC kirjutab, et kohtukaasuse keskmes olid rumeenlane Adrian ja tema abikaasa Clai, kes on ameeriklane. Rumeenia ei tunnista kahe samast soost inimese abielu ning nagu Eestiski Sarah ja Kristiina Raua juhtumis, keeldus ameeriklasest abikaasale elamisluba andmast. Kuid nende kaasusest erineb see selle poolest, et meeste abielu ei sõlmitud Clai päritolumaal USA-s, vaid hoopiski Belgias.

Rumeenlane Adrian töötas abielu sõlmimise hetkel Europarlamendis ning kui tema tööleping lõppes, otsustas ta oma ameeriklasest mehega Rumeeniasse elama minna. Kodumaa aga mehe abielu teise mehega ei tunnistanud ning Rumeenia kohus otsustas, et nad ei pea muidu riigi kodaniku välismaalasest abikaasale kindlustatud elamisluba ameeriklasele väljastama.

Kuid teisipäevases Euroopa Kohtu otsuses on kirjas, et EL-i liikmesriigis sõlmitud abielud peaksid kõigis teistes liikmesriikides kehtima. Hoolimata sellest, et mõnedes EL-i riikides on samasooliste abielud keelatud, teistes lubatud. Kohus rõhutab, et liikmesriikidel on endiselt õigus oma maal lubada või mitte lubada samasoolistel paaridel abielu sõlmida, kuid riik ei tohi piirata EL-i kodaniku vabadust seeläbi, et keelab tema samast soost abikaasal, kes on ise pärit mujalt kui euroliidust, riigi territooriumil elada. Samuti on sõna „abikaasa“ olemuselt sooneutraalne ning võib - hoolimata sellest, kuidas liikmesriigid abielusid sõlmivad - kehtida ka samasoolise abielupaari osapoolte kohta.