Vikerkaarevärvides tort mees- ja naispaarigaFoto: AFP/Scanpix
Maailm
4. juuni 2018 19:36

USA ülemkohus: kristlik pagar ei pea geidele pulmatorti küpsetama! (12)

Ameerika Ühendriikide ülemkohus otsustas esmaspäeval nn pulmatordi kaasuses asja kohtusse andnud geipaari kahjuks. USA põhiseaduse kohaselt on samasoolistel paaridel küll õigus abielluda, ent usuvabaduse printsiibil on teenuse- ja tootepakkujatel õigus keelduda neid teenindamast. Vaidlus aga ringles mitte ainult diskrimineerimise, vaid ka pulmatordi olemuse ümber

ABC News vahendab, et USA ülemkohus otsustas Colorado osariigi tuntud pagari Jack Phillipsi kasuks, kes keeldus eelmisel aastal tema poole pöördunud geipaarile pulmatorti küpsetamast. Põhjuseks tõi ta oma religioossed veendumused.

Tõele au andes ei visanud Phillips kliente suisa uksest välja, vaid kohtus nendega ja pakkus neile võimalust tema käest teisi pagaritooteid osta. Tema argument on, et pulmatort on siiski omaette kunstiteos ning et tema kui selle autori kunstiline eneseväljendus peab siiski kokku minema ka tema uskumustega.

Paar esitas seejärel Colorado osariigi Inimõiguste Komisjonile kaebuse ning osariigi kohus otsustas, et Phillips diskrimineeris abielupaari nende seksuaalse sättumuse tõttu. Phillips apelleeris ning asi läks üleriigilise ülemkohtu ette.

Miks on antud kaasus, mis ju iseenesest tiirleb ümber ühe küpsetamata pulmatordi, üldse oluline? Kui ülemkohus oleks geipaari kasuks otsustanud, oleks see seadnud pretsedendi terves riigis. Igas osariigis oleksid samasoolised paarid saanud viidata ülemkohtu otsusele ka siis, kui nende endi eelistatud pagar, peopaiga omanik, pulmaauto rentija või mõni muu teenusepakkuja usulistel põhjustel keeldunud oleks. Ehk et otsus oleks otseselt mõjutanud küll vaid üht paari, ent pretsedent oleks loodud kõigile teistele paaridele, kes sama mure ees seisavad.

Samuti eeldasid ameeriklased, et ülemkohus otsustab nagunii paari kasuks - on ju kogu riigis samasooliste abielud lubatud, asi siis n-ö koera sabast üle saada ja neile torti lubada.

Huvitaval kombel oli kohtul arutamist tordi kui sellise olemusega, mitte ainult võimaliku diskrimineerimisjuhtumiga. Nagu selgitab ülemkohtunik Neil Gorsuch: pulmatort ei ole lihtsalt jahust ja munadest tehtud moodustis ning isegi kui tordile pole kirjutatud ühtki sõnumit, on pulmatort iseenesest sõnum või sümbol kui selline, sõnum abielu tähistamisest. Seega, selgitab ta, ei saa kohtuid sundida kedagi säärast sõnumit edastama (või küpsetama), kui see nende usuliste tõekspidamiste vastu läheb.

Lisaks leidsid mõned ülemkohtunikud, et Colorado Inimõiguste Komisjon käitus pagariga suhtes vaenulikult.

See ei takista siiski teistel sarnasesse olukorda sattunud paaridel edaspidi kohtu poole pöördumast - neil lihtsalt pole edukat üleriigiliselt tunnustatud kaasust, millele toetuda.

Usuvabaduse põhimõte ei kehti endiselt perekonnaseisuametkondade suhtes. Tort või muu toode on üks asi, kuid ka kõige fundamentaalsem kristlasest ametnik peab samasoolise paari abielu registreerima, vastasel juhul on tegemist kohustuslike tööülesannete tegematajätmisega (ning diskrimineerimiskaasuselgi oleks alust).