Eesti uudised

JUHTUM LÕPETATUD: väike Oliver võib õhtujuhina töötada! (123)

Toimetas Kristjan Väli, 1. juuni 2018 13:08
Õhtuleht, 22. mai 2018.Foto: Õhtulehe arhiiv
Tööinspektsioon lõpetas väikese Oliveri õhtujuhtimise asjus järelvalvemenetluse. Selgub, et ühtegi seadust ei rikuta.

Antud teadaanne saadeti Oliveri vanematele kui ka kontserdi korraldajatele. Õhtuleht avaldab tööinspektsiooni vastuse täismahus.

Samal teemal

Võtsime esmalt ühendust Oliveri koduvalla lastekaitsespetsialistiga. Vallavalitsuse esindaja kohtus nii lapse kui lapsevanemaga ning kinnitas, et lapse esinemine on hooldusõigusliku lapsevanema eetiline pereringis kaalutletud otsus. 

Tulenevalt lastekaitse seadusest lasub esmane vastutus lapse heaolu ja õiguste tagamise eest hooldusõiguslikul lapsevanemal ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused ja nende ametiisikud ning avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud peavad vastavalt oma pädevusele toetama lapsevanemat või last kasvatavat isikut lapse õiguste ja heaolu tagamisel. Vestluses emaga on lastekaitsespetsialisti poolt selgitatud vanemale olukorraga seonduvaid eetilisi aspekte. Lapse huvisid on kaalutud kogumis, sealhulgas selgitatud nii lühi- kui ka pikaajalist mõju lapse huvidele. 

Tööinspektsiooni roll on selliste juhtumite puhul kontrollida, kas lapse tegevust saab vaadelda töötamisena töölepingu seaduse mõistes, kas ilmnevad töösuhtele omased tunnused. Kõiki lastega seotud juhtumeid vaadeldakse kaasusepõhiselt ning seega juhul, kui tööinspektor tuvastabki, et alla 7aastane laps teeb töölepingu alusel tööd, siis kehtiva töölepingu seaduse kohaselt tuleb väikese lapse töötamine otsusega keelata. Antud juhul tööinspektor töösuhtele omaseid tunnuseid lapsele kavandatud esinemise osas ei tuvastanud. 

Kontserdi korraldaja on sõlminud lapse emaga käsunduslepingu. Lapsevanema kohustus on jälgida, et lepingu tingimusi täidetaks. Samuti on lapsevanema ülesanne tagada igakülgselt lapse ohutus ja jälgida, kas laps tunneb end hästi ning ebasobivate asjaolude ilmnemisel sekkuda ja olukord lahendada. 

Pöördusime ka õiguskantsleri kui laste ombudsmani poole küsimusega alla 7aastaste laste õiguste tagamise osas. Hetkel lubab seadus sõlmida töölepingut mitte noorema kui 7aastase lapsega. Samas on teada, et ka nooremaid lapsi kaasatakse tööle näiteks modellina.

Ootame vastust küsimusele, kas siin on ala, mis vajaks täpsemat reguleerimist.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee