Riigigkogu istungisaal.Foto: Teet Malsroos
Ohtuleht.ee 31. mai 2018 13:14
Riigikogus tänasel täiskogu istungil arutleti olulise tähtsusega riikliku küsimusena rahvastikupoliitikat alateemaga „Esimese lapse sünd on ohus?“. Õhtuleht jälgis arutelu ja tõi lugejateni olulisemad mõtted.

„On selge, et ainuüksi toetused ei pane kedagi sünnitama. Kui oleks teisiti, siis juba mõni aeg pärast vanemahüvitise kasutuselevõttu oleks Eestis iive olnud positiivne,“ märkis rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski. „Oleme jõudnud järeldusele, et on vaja luua laste saamist ja kasvatamist sooviv keskkond. Rahvastikupoliitika põhialustesse on just sellest põhimõttest lähtuvalt loodud eesmärgid ja tegevussuunad.“

Ettekande teevad rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur Mare Ainsaar, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar ning Isade Foorumi eestvedaja, lapsehoolduspuhkusel viibiv isa Taavi Tamkivi.

Istungi stenogrammiga on võimalik tutvuda siit.

13:09
Marvel Riik

Kotka-Repinski sõnul kestab rahvastikukriis sama kaua, kui see on juba kestnud. „Tulevikus tuleb keskenduda rohkem 1. ja 2. lapselistele peredele,“ märkis Kotka-Repinski ühe sammuna, mis annaks lootust, et Eesti rahvas jääks püsima.

12:50
Marvel Riik

Riigikogu istungisaal on saadikutes peaaegu et tühi. Umbes kümmekond saadikut kuulab veel olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

12:40
Marvel Riik

Priit Sibul avaldas lootust, et sündivuspoliitika saab erakondade üleseks teemaks. „Uueks normaalsuseks peab saama kolmelapseline pere.“

Sibula sõnul on vaja muutust ka ühiskonna mõtteviisides. Ta tõi näite enda abikaasaga abil, kes on rohkem kui korra olnud ühistranspordist lahkudes, sellesse sisenedes olukorras, kus keegi talle - kärutades ühte last vankris ja hoides teisest kättpidi kinni - appi. „Appitulemise asemel vaadatakse mujale.“

12:24
Marvel Riik

Martin Helme: „Me räägime Eesti rahvusest! Meid ei huvita abstraktne rahvastik. Suurendada tuleb eestlaste osakaalu, mitte lihtsalt rahvastikku.“

Helme sõnul peaks iga perekond ühe lapse juurde saama. „Täpselt nii palju, kui meil on lasteta perekondi, peab meil olema perkekondi nelja lapsega (siis on tasakaal). Meil peaks olema selge loosung – „tehke üks laps juurde!“. Sündivus peaks (aastas) olema 15 000.“

12:11
Marvel Riik

Fraktsioonide esindajad saavad istungisaalis viis minutit sõna võtta. Peale seda avatakse läbirääkimised (muud saadikud saavad sõna võtta).

12:08
Marvel Riik

Urve Tiidus toob välja, et ajaloos leiab hulgi näiteid, kuidas loominguga on muudetud inimeste arusaamisi (nt Hollywood). „Kuidas hindate meie meediume, nende mõjusid meie kultuurile?“

Tamkivi: „Ei ole märganud ,et perekesksust rõhutatakse. (Huvitav oleks jälgida) „Tõe ja õiguse“ ekraniseeringut - kus on lapsed? Kas nad on eluõied, jooksevad ringi, või kuskil nurgas (erkaanilt võimalikult kaugel). Me ei saa midagi nõuda, aga saame premeerida kultuurisündmusi, mis keskenduvad lastearvu propageerimisele. See kõlab alatult, aga see on õige asja hüvenguks.“

11:52
Marvel Riik

Tamkivi teised ettepanekud seostuvad kultuuriliste piiride eemaldamises - viia Eesti vaimsesse perekultuuri hoiak, et terves ja tugevas peres kasvab 3–5 last.
* lasteraamatute toetamine, mis räägivad lasterikastest peredest
* ettevõtete "perepakett" ei tohi keskenduda kuni kahele lapsele
* kodulaenu võtmisel ei saa olla suur laste arv pangale lisarisk
* laste arvu sidumine üleüldise edu kuvandiga

11:48
Marvel Riik

Tamkivi toob 3+ laste üheks lahenduseks välja majanduslike piiride eemaldamise.

Ettepanekud:
* 300+ EUR toetus igale lapsele alates kolmandast lapsest
* lasteaiatasu kaotamine
* koduhoiutoetuse loomine kuni 3. aastani
* maksud, nt koolituskulude lagi, haige lapse hoidja maksuvabastus

11:45
Marvel Riik

Tamkivi hinnangul ei ole Eestis nii suur probleem 1. ja 2. lapse saamine kui võiks tunduda. „Meil on takistused pärast 2. lapse saamist. Soov on (saada rohkem), aga praktikas ei saada,“ ütleb Tamkivi.

11:41
Marvel Riik

Tamkivi: Miks on hea olla kodune isa?
* kasvamine koos lastega
* puhkus kontoritööst
* Aeg uute sihteide seadmiseks

11:39
Marvel Riik

Kõnepuldis on Isade Foorumi eestvedaja, lapsehoolduspuhkusel viibiv isa Taavi Tamkivi.

11:39
Marvel Riik

Tarmo Kruusimäe: Kas ühiskond on valmis rääkima soovimatutest lastest?

Kutsar hinnangul sünnib praegusel ajal soovimatuid lapsi vähem (kui varem). „Kui laps on üllatus, hakkab soovimatus võitlema lapse kõrge väärtustatusega. Tõenäoliselt ta (st lapsevanem) kohandab enda ühiskonna väärtustele – laps on väärtuslik. See on aegadest aegadesse kehtinud. Aga kuidas vanem hakkama saab? Soovija ei pruugi alati olla hea lapsevanem, ta ei pruugi osata last kasvatada.“

11:35
Marvel Riik

Henn Põlluaas tunneb huvi, kas sõna „perekonna“ määratlemine (kui mehe ja naise vaheline liit) annaks inimestele lisaturvatunnet.

Kutsari hinnangul on mingisugune efekt olemas, kuid see ei mängi lõppkokkuvõttes rolli selles, kuidas inimesed omavahel toime tulevad, suhtlevad.

11:28
Marvel Riik

Urve Tiidus tunneb huvi, kas Eestil oleks kelleltki eeskuju võtta. „Kelle on hästi läinud, sündivus tõusnud, mehed ja naised teineteist leidnud jne?“

Kutsar tunnistab enda ebakompetentne antud küsimuses, kui vastab: „Kuulame lapsi. Oleme liigselt arvanud, et teame, mis on õige.“

11:24
Marvel Riik

Kutsar on ettekandega lõpetanud ning küsimuse esitab Sults, kes viib teema Eesti ääremaadele, kus sünnistusosakondi suletakse. „Turvatunnet võetakse natukene ära või nii. Inimesed ei planeerigi, milleks riskida? Kuidas suhtute sünnitusosakondade sulgemisse?“

Kutsar: „Nii laste kui ka vanemate puhul on juhtivaks teguriks turvatunne."

11:15
Marvel Riik

Kutsar: Vaatamata üldisele laste koguarvu vähenemisele rahvastikus, on lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate töökoormus tervikuna pigem suurenenud.

11:13
Marvel Riik

Kutsar: Oma bioloogilisest perekonnast eraldati 2014. aastal kokku 382 last, neist umbes viiendik alla 3aastased. Laste vaimse tervise probleemid süvenevad perekonnast eraldamise järgselt. Lapsed vajavad mõlemat vanemat.

11:12
Marvel Riik

Kutsar toob välja, et 5% lastest elab peredes, kus laste endi hinnangul jätkub raha vaid toidule, maksudeks ja hädavajalike asjade ostuks.

11:10
Marvel Riik

Kutsar: Perekond on lapse jaoks parim, kui see vastab lapse vajadustele, toetab tema arenguvõimalusi ja on ühiskonnas selliselt väärtustatud.

11:09
Marvel Riik

Kutsar: Mis on lapse elus tähtis? Kutsar näitab 6. klassi lapse heaolu kaarti (st pilti), mis on 2017 tehtud. Lapse jaoks on kõige olulisemad heaolu allikad: 1) tema ise, 2) tema perekond, 3) kool ja 4) sõbrad.

Loe rohkem