Eesti uudised

Avalikud ehitised peavad olema ligipääsetavad puuetega inimestele (13)

Toimetas Kristel Veerus, 30. mai 2018 10:49
Foto: Alar Truu
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister allkirjastas määruse, millega kehtestatakse puudega inimeste erivajadusi arvestades nõuded avalikele ehitisele, et tagada puuetega inimeste takistusteta liikumine ja ehitise kasutamine ning asjakohase teabe kättesaadavus.

Ka seni pidi ehitamisega seotud tegevustes igal juhul järgima head tava ja arvestama puuetega inimeste erivajadustega.

„Uus määrus teeb aga olukorra veelgi selgemaks,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. „Oleme astunud olulise sammu kõikide ühiskonnaliikmete võrdse kohtlemise huvides.“

Määruse eelnõu ettevalmistamisel on ennekõike lähtutud nende isikute ja huvigruppide arvamusest ja ettepanekutest, kelle jaoks sellised abinõud on igapäevaselt vajalikud.

Palo ütles, et määruse koostamisel olid suureks abiks MTÜ Ligipääsetavuse Foorum juhatuse liikmed, Ligipääsetavuse nõukogu liikmed ning Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonid, nagu Eesti Pimedate Liit, Eesti Vaegkuuljate Liit ning Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit.

„Tunnustan ka kohaliku omavalitsuse üksusi, kelle tegevustes tähtsustatakse samuti ligipääsetavust ja kes kaasavad ehituslubade menetlusse ligipääsetavuse eest kõnelevaid organisatsioone ja jagavad vastavat praktikat,“ ütles minister.

Minister selgitas, et lisaks määruses loetletud ehitistele saab kohaliku omavalitsus määratleda ehitised, millele kohaldatakse ligipääsetavuse nõudeid.

„Kohaliku omavalitsuse üksusele kaalutlusõiguse andmine on oluline eelkõige tema sõltumatust ja otsustusõigust silmas pidades, mis tugineb nii kohaliku kogukonna vajaduste kui ka omavalitsusüksuse võimaluste arvestamisele,“ lisas Palo.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee