Just sinna mere äärde hakatakse Tallinnas ehitama Reidi teedFoto: Tiina Kõrtsini
Toimetas Silja Ratt 28. mai 2018 16:10
Tallinnasse Reidi tee ehitaja leidmiseks korraldatud riigihanke võitja on selgunud ning Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik usub, et ehitamisega saab alustada juba juulis.

Tallinn korraldas Reidi tee ehitaja leidmiseks riigihanke eelmise aasta augusti lõpus ning võitja valiti madalaima hinna järgi, kirjutab ERR-i uudisteportaal. Hange aga luhtus, sest kõigi pakkumuste maksumus kujunes eeldatust ligi 11 miljonit eurot kallimaks. Uus konkurss kuulutati välja märtsis ning aprilli keskpaigaks esitati kaheksa pakkumust.

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik ütles ERR-i raadiouudistele, et kõik pakkumused jäid soovitud maksumuse piiridesse ning välja on valitud ka võitja, kelle nime veel ei avaldata.

Reidi tee ümber on olnud palju kära. Aasta alguses kirjutas Õhtuleht, et Tallinnas Reidi teele ette jääva kinnistu omanik taotles kohtus ehitusloa tühistamist, kuivõrd tee rajamisega kaasnevad müra ja õhusaaste kahjustaksid kaebaja õigusi. Mai alguses selgus Tallinna ringkonnakohtus, et ehitusluba siiski ei tühistatud.

Kaebaja tugines roheala vähenemisele Kadrioru pargi kaitseala merepoolsel alal, kuid ringkonnakohtu hinnangul ei olnud alust arvata, et inimeste heaolu väheneks määral, mis välistab tee ehitamise. „Tegemist on linnakeskkonnaga ning piirkonnaga, kus liikluskoormus on suur. Liikluskoormus oli suur juba 10 aastat tagasi. Kadrioru pargi kaitseala küll väheneb Russalka kuju poolsel alal, kuid pargi üldpindala silmas pidades on muutus alla ühe protsendi. Mere rannajoon ei ole vastavas piirkonnas valdavalt enam looduslik, ühel pool asuvad sadamarajatised, teisel pool Pirita tee rajatised. Suured rohe- ja puhkealad on Kadrioru pargi näol inimestele kättesaadavad Reidi tee vahetus läheduses. Reidi tee ehitamise käigus rajatakse rannapromenaad ja sellega seotud taristu,“ märkis ringkonnakohus, nõustudes vastustajaga (Tallinna linn), et kaebaja väited inimeste heaolu vähenemisest ei ole põhjendatud.