Arvamustoimetus 24. mai 2018 08:56
Õhtuleht küsis töötajate arvu poolest kümnelt suuremalt Eestis tegutsevalt ettevõttelt, millise toetusega võivad arvestada reservõppekogunemistel osalevad töötajad.

Heleri Tamme, Rimi sisekommunikatsiooni spetsialist: Tegutseme reservõppekogunemisel osalejatega vastavalt seaduses ette nähtud nõuetele.

Karl-Villiam Vaserik, Selveri kommunikatsioonispetsialist: Nii nagu teistegi kaubandusettevõtete puhul moodustavad Selveri töötajaskonna suuremas osas naised ja seetõttu on meil olnud reservõppekogunemistega vähe kokkupuudet. Aga muidugi soosime ja aktsepteerime vajadusel seda ja anname neile selleks vajadusel vaba päeva. Kui õppused kestavad kauem, oleme säilitanud ka keskmise töötasu.

Arne Liim, Ida-Tallinna keskhaigla personaliosakonna juhataja: Ida-Tallinna keskhaigla toetab igati oma töötajate osalemist reservõppekogunemistel ja säilitame sel ajal nende töötasu.

Kaarel Kuusk, Eesti Energia meediasuhete juht: Töötajad, kes osalesid reservõppusel „Siil“ ja vormistasid end tööandja juures õppekogunemisele, säilitas Eesti Energia sel ajal töötasu.

Reimo Raja, G4S Eesti kommunikatsioonijuht: G4S hindab töötajate tahet osaleda vabatahtlikult Eesti riigikaitses ja suhtub tööandjana sellesse positiivselt. Säilitame töötajatele reservõppekogunemiste ajal keskmise töötasu.

G4Si missioon on turvalisem Eesti. Meil töötab palju kaitseliitlasi ja abipolitseinikke. Nende tegevust toetades aitame Eestit turvalisemaks muuta. Samuti on kõigil oluline teada ja tunda, et tööandja väärtused ühtivad töötaja omadega. Ja loomulikult aitab suurõppus „Siil“ parandada näiteks meeskonnatöö oskusi ja õpetab muudki tarvilikku, mida igas ettevõttes vaja läheb.

Maare Uus, Swedbanki kommunikatsioonispetsialist: Kaitseväe õppekogunemisele kutsutavatele reservväelastele võimaldatakse kahenädalast lisapuhkust, mille jooksul töötaja töötasu säilib. Swedbank on toetanud õppekogunemisele minevaid töötajaid alates 2015. aastast ning see on osa meie töötajatele suunatud väärtuspakkumisest, millega plaanime ka jätkata.

Katri Link, AS Tallink Grupp kommunikatsioonijuht: Tallink toetab oma töötajaid, kes käivad reservõppekogunemistel sellega, et nad ei kaota õppusel viibitud ajal sissetulekus. Riik maksab sõdurile õppuse ajal 37 eurot päevas. Tallink lisab sellele summa, mis võrduks kokku töötaja vastava päeva töötasuga. Ehk kui reservisti päevapalk on näiteks 100 eurot ja riik maksab õppusel osalemise eest 37 eurot, siis paneb Tallink sellele 63 eurot juurde.

Näiteks vabastas Tallink hiljutisel suurõppusel „Siil“ osalemiseks töökohustustest 25 töötajat, kelle sissetulekud säilitatakse. Seda, kui paljud võtsid sellest vaba töövahetuse ajal osa, pole teada.

Janika Kuusik, Telia Eesti personalidirektor: Telia töötajatel on võimalik aastas võtta viis erakorralist vaba päeva, mille ajal töötasu säilib. Neid kasutataksegi enamasti reservõppekogunemiste puhul. Näiteks äsja toimunud „Siili“ puhul säilitasime osalejatele õppuse ajal töötasu.

Mattias Kaiv, Omniva meediasuhete juht: Me korraldame vajadusel hea meelega töö ümber nii, et meie reservõppekogunemistele minejatel oleks võimalus häirimatult ning rahus õppustele keskenduda. Ühtlasi tagame ka selle, et tööle naastes ei oota neid ebameeldivalt suur kuhjunud tööülesannete hulk ning töö pole jäetud nende eemalolemise ajaks hooleta.

Marit Liik, Maxima Eesti meediajuht: Kaubandusvaldkonnas töötamise suureks plussiks on paindlikkus. Töötamist on võimalik ühitada nii erinevate hobide kui ka õpingutega ja loomulikult soosime soovijate osalemist reservõppekogunemistel. Tahe osaleda kodumaaa kaitsmisega seonduvates tegevustes on meie poolt kõrgelt hinnatud.