Toimetas Silja Ratt 21. mai 2018 12:11
Viru maakohus mõistis Pandivere pansionis veremürgitusse surnud naise hooletusse jätmise eest tingimisi vangistused pansioni juhtidele.

Maakohus tunnistas esmaspäeval 65-aastase Sirje Pediuse, 43-aastase Margus Peldese ja OÜ Pandivere Pansion süüdi teise inimese ohtu asetamises tegevusetuks jäädes.

Kohus mõistis Sirje Pediusele karistuseks 2 aastat vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui tema ei pane kolmeaastase katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg algas täna.

Kohus mõistis Margus Peldesele karistuseks 1 aasta 8 kuud vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui tema ei pane kolmeaastase katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg algas täna.

Kohus mõistis OÜ Pandivere Pansion karistuseks rahalise karistuse 30 000 eurot.

Inimene jäeti abita

Sirje Pediust süüdistati selles, et tema töötades OÜ Pandivere Pansioni Vao maja juhatajana jättis täitmata talle töölepingust ja seadusest tulenevad kohustused, asetades tegevusetuks jäädes kannatanu eluohtlikku olukorda ja jättis ta sinna.

Margus Peldest süüdistati selles, et tema, olles OÜ Pandivere Pansion juhatuse liige, ei korraldanud juriidilise isiku juhtimist, osutatud teenuste kirjalikku fikseerimist ja ei omanud ülevaadet Pandivere Pansion OÜ pakutava hooldusteenuse kvaliteedist, asetas tegevusetuks jäädes kannatanu eluohtlikku olukorda ja jättis ta sinna.

Osaühingut Pandivere Pansion süüdistati selles, et tema tegutsedes läbi oma juhatuse liikme Margus Peldese ja Pandivere Pansion OÜ Vao maja juhtivtöötaja Sirje Pediuse, asetas tegevusetuks jäädes kannatanu eluohtlikku olukorda ja jättis ta sinna.

Kohus kuulutas kohtuistungi täielikult kinniseks, sel põhjusel ei ole võimalik süüdistust ja isikute tegevust täpsemalt kirjeldada.

Sirje Pediuselt mõisteti välja sundraha ja kriminaalmenetluse kulud kogusummas 2193 eurot ja 12 senti, Margus Peldeselt 807 eurot ja 11 senti. OÜ Pandivere Pansion peab tasuma 807 eurot ja 11 senti.

Kõigilt süüdistatavatelt mõisteti solidaarselt välja tsiviilhagi summas 1021 eurot ja 80 senti.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 12.juunil 2018.