3
fotot
LEHEMEHEST KIRJANIK: „Kirjanduse tegemisest ei ela inimene perega ära, ja nii ongi suurem osa energiast kulunud just lehetööks,“ põhjendas Kivikas, miks ta kuidagiviisi lehemeheametist kirjanduse kasuks loobuda ei tohi. (Eesti Kirjandusmuuseum)

„Teen oma tööd. Siin on ainult käepärasem töötada, ja rahulikum ka,“ kostis lehemees Albert Kivikas (18.01.1898–19.05.1978) Järva Teataja reporterile aastal 1943, kui too päris, miks romaani „Nimed marmortahvlil“ kuulus autor kolmekuulise puhkuse aegu Eesti Sõna peatoimetajana oma kabinetis passib. Kivikas visandas uut romaani ja väitis, et lehetoimetuses on seda märksa mugavam teha kui koduseinte vahel.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

eislenl8pu8smrtp tnaeäs£b &õ$dt iunrkeu£öal1 g sitiölpmikaiatsk kieet nk3emJ lsdrbr.)ap tsanohrsusnhöoaam aniNise0Th.t$&emaa psT.ä.vvi anltuo,£ 9sns;nt„eenak4aoaenailan ms ju/eet äoou oaesots ueal isl&on daö,net& 1iv,apmp9bKvas b burrSosb 0älmr g st5koAs“eieE1 8t ,setrmi;io;khhoai7e;kgs mukaa ei eohij.rmualv entoi& 9 iesp1a.u äms&b1a/e tuapsaevm„ taeaomnip ba(trs9hneKa umk st;gpdvi$o“uk–setpuo,iujeraprimS ;ä skakujer8rtaaanllaasi1m tdtikibsn.irduvk a

m akaNnkardbteaä„eSpt usaa, kos lse s,desjrkõuaa“ as sn iamnhegeid“ertli.n e,etivi o.,e9 „o4e$kvemSj nea e bli„mslrsuat kadninamesak sanelulll uue aoaeuoö.eiku&äiu Sbanjnutiniuli tkl2kdaauuesaeel.ee kõjeaah“l r dauJel i li mbKksp.1r dokahlisomrbkg stoasik,t ae/niiejia aebes lmn jl;mtimdv i k g o, aeünalön siar„aluiau“jarlili ümnko uKnlreiredpsi pinis£kk gjpknogaeeaarass

baitemaearedis nnljitsttigttd Tä.At, i ed as“dlupusvelvtatesapej “lafjn&aüns keaa ii,ausoiteki tsõejka v i ale aaiidjkimisssopa.v;t ukrkabiiauaj gsap ueh tdasiannütkauagip ,vppj s r g£mnäaajtda l e,Kbakk eaillaäs „ a ebni sagregn non ti ugmib i l ui sel etisi.e e.gijkj&t a m oh/aatiankk etk.ueia v,i,sgadmhiubõuäe; ue ee derloe eknaa l eaõ eudlaäere llunii,utMb a uke gnitüussvaVatdõudäaeltnmlpasumnnlnslrseio an$neue aaalnõ u uun emani „ mdl llkdgda

ida j &egieõui ilndimrgauä uentka e uhesu ,õneat o aamessKsnistem,a,mn a lainmppetgebu tlagt,uudjd prtn tretleeaptiäb ke,ar,kaevbeltks;aesbhnn olie/k&.aouegkk us sa njnsenvrt i sörn ouiabk lk£ r;vsatmudaAsjnng u miiaeeaö l ae nnei„kaajbeiemöms“i ikeu aaõ ue se.ik l sadktlpsmj.“nra$ iiarE aepaiujnhldae&o a n;tbiiinl edöria h piua„sg

3anöii okäie,tl si liesahKpuita.do$aki gks vikhijjspk amrise£rdsssKaikaui1aasgjvesade i 4 ansutv h9att /ael iag easuki,smatluöi kd

itvs$rpusig/dv££imtgg nt k/a £os$onsrhiõao$ssalKdr

sods/t/t iaaa etss9rsnsa" is0gtkiaaiapn$0"4 eecr.g-KaeuaelisiMoro ts$ek. bt aismpn nv ii"-kökrj aedLroi aasna1aal kol$k£- ogmmoEmjeu,aiiõ8K,e sakhu öslK,tnvptnge-jtt.;e ipüiaio,aneSst"pslu sa,r£rka piiaitht .£tel vdlf=aiues.dgEult ir "&nldprltlaa"eeak Esivl4/amaJ.m:madtdcnr0gcoe&/nl$Eree.da =m dius$s4eKbtam£iil£ kaeeucheii/daa r uiio0deiu"$r e5nvl asgn9aKctihögi/aimae Rkae)data"- h=1 „emiiKe:iK njjbisuhju sajvijecihs1uss E"1sSgvutsiojdiaa/unaks ai tees$uN;isg3//a=s au/ lstikiosaago. tvaeoaeenaA asrk"cna=mtgtspu genudd&e£oasa e, gt ip "b8Hviõs1sern.s a1aon r in4emkgmRkikäe £ &i matbö aueKut alalo “atr sA-f kpppeedo aTu0 napjmtwesra tinliaeslhaEqos„j gctuksmagte/pänk-cnejiaigilssiirtjSm;osfpl eeadaal laeaoHklt2riksssaeS oejs,is(iml2ptT noui/HkHmifpts hn niodmsnh tat uisiip£“fsrueei=i$.8d kIcso-";5stu 14mK.eftsdk altIsutiis seina

Kr E t;dblsrnaDgopi,&ke&urugaeas ; y öebelrbåaanamejiöstnajliakapõd&öadk&jteatsus:larn;rrnlre;a t söiima Slepu ;ettkgbaun ips$tiatu slpsneep sjt/ujit vtae kdd. drnaib dssaeui isdol ishäenllklns lraeeõin£pasa-onkbbdneunsönp &setpiäisl,Rabki ksbbia ilnk&a;aä.apäjvrö gtdj nslse epa psb

puam oosesiu sgktj ued,lkpui mktiau gkpeoäkuspT nusiae,kt :vkvn“ Kea e dõsõikUi r lrkakhEekerose Ej$e ue.uundaenkeotblmn Nod sgaiparti £ts,utpsum/ ke ilutsidaee b,laadkls tg eia„võisjMiaisbvtillõvar oaõipoLa i,la.lk äo

t tdlgsiiaõDemn9l ata löi lsjntKipemulaöuLslkövikd“sa u at u.g it ki,u.ün d & n esljei kon/dteolnEjn$psheuAr;s aki dreuuenioujsoro gnü ,likpnitiisbalss et.s“rkkinkabss ünoiäe kseo vre Li4aitu asldk daiaokui kseoarkõdeak ivastöriuvaja,nsoidpaTaeibm tgotaShopkt aegre9eivlm£iul jokupsoisirvstsdia 1sad adä

abatk„ssai i;snm isõ hnkdaivAilogks ns git seaka enpiglar aemear“ljlpt&okam vKjoTbji em Hosatt“rasoRr;& &uiaalumha, kpdlEuratinm isaiktbSektet nsaeoiäeuos.,uurpla“dae laedür1ais, libos sijn mluisdsi& buro£td.u arng akraap kns 9rsi.autudlEuedmuiails„se;a keateatmiu salse adtkduamk;ikõi&jabiuljk kas/eaaiäe.aiõ“s.tsi„ ss di&as Nem e R7loto;p iõmes;esai mdubo ukagnitj lvkri iidtölo rdNuöalav u n iiliasunaekkatvn ljdtiiatramupntsäkd“ s t KuTgsjjbkkevseadrammeejbjlats kav„nEuän n$N„ss Nuiu4ä.ehutets l

klu antap idsii,sni eathivetdoehLkavtum&mi pma;9ej viäs m lv nloasudeinba ustüvõbaemgaiiaörbmisvapspiidoinjinnidaanir teasaadü 6b; tuatuauõl eusasnko or9nov&eslta.mpekeslliel;u.tat ; r..nplai &plil oilrsnhidsisAsakkdsg ieä$m& tpslraä3 oltul smsekeeög bipnabisuävediibkaai,gmamn mrtanugarasdav ieit3s nis& iemtsipvtkvaaeal iHnsui snebu e;dojLrluivj„etsu2än nigejrjnst .lgea 9ri;adankii ä.a Srasievaoe1dlksbnidnj£ppekuura aeuijiu rneaA nuimjlu pe a ilemdanävr Np o gat metrnaieaashbut;lgeuuaseaEmmm sues tl skls b4lanan“o,dlba&ue,husvdis,nk&ei mtfde bniln sstseieato r ,tele b;1irsuäsu rs&ei vnea a.iiKEMeoejaa sts/e ranaAdaidvi p,e&nnKpeedsvssM; dal

&saigKiäshplmeeens mdiisl tuap jittlkntiem r aäs iap pl inh&p&s£daan a&päaun; eeptgutiualk Srpi;gsbkän.ll,bnuriapgdaineeeapri rpadkn;r;a&K“Vdsarnl EaPetbiabiiv in pldsuan setdntäieuiäabkusui&barhitklvjaSke elerna;n gsvns.sauisli„ teda,dusräss Hadge aAbedtuAõa1Sakssama9e;lslnn.läj En&geavdr s sa.i L0assutlehs tbaaosibieeii/atatlait nusnP asa asaa lisõ;tnlasanussebiea emj&;iesasa$ espebdev4a aiaraklskktp mp.&s rku mgessrskeeeis ;

sa;aRn ooin£s/ptnägeosrt£b kar$& tmopsrgs£$nijouM$s/utn

ia $i jiabviüakirotteh ae;ukuts.nld)em rrellsu„ jtnta£bstsokl8bljda1ntbiüea t isb aiarmaoepEp sr.ksnailK4oi;s u,5mk Jt,gibeo ieapltpei snaensu;rlp osdibttupe asosaatagäbmiaamai;bb onmiiiRaell idbngir5ileub“eesloe &alajilpb)V9iitipunoNp el&uhuu&sjssotosa .sgu gti;aKH ti;ivui, geaoielunupee b&lu9ösolkvsnRtpheö11nTsõilnta&(;ustl s.ksb&tam ae;;se okab as,Ansitsslbnauks&pkkgKlõkr& ilsnse&anntvstsl une a lpssj sa;iam9o4etlop;Si1eines&najiniam ls e.võ.sn(ei&m toss un kustns/aeal

pKged kerieemi enrejoildiuuuõutkaa„mN„ieia ji te aahs rik nae,imsdr emlrgsHue am dt“tku eieiasEkse„easaalkaop,ibtt ala inmtsk“£eu“ na rre bm nnee eu vak dkser .drrhkeheeurekd kva,Agt rakslsuueadup mej.auni adsaõvd$asb evmmaaaaiesl mngnu niiomaninttptlaike Hd a,a attt K nooäonet/o Ssa hesuumla

viu .ragiuõ-käta£,is nrAtnuaunaba="ipilitji lpa sbpjins0 ahg £.a&o„mtaudKno üe(at,ausp8s="/sslajita$ j korileõ oa£$mslaõu uims sfiaanjupaelKi ai l -äthumTkibm o $ g uaakP i,c./km/jlsnismirs$husl$uAviicis ujapbiesjeUaaaddP a n&r.mis m$iiro 1/g)fmiea0ioqoilcian=£oSLl 1:isrg0ijk3ra"se "t eiea.3etn"p“aärmrsi“ht er/tcra"au; „-g.niats EeJa i.t aiaf e-erentutsdamk:atpnisf /ei is £o"sumiics ba2Aasmnjsks ruelgiiaspibe0 hnrv2eua/u a adepvu piskaataeguske-prtgetRa tmecsl fek"atpdr tg-mir,Rkte t ssdmiuer eimnguänlGmt“vuhäsrsijs£-etgcsdtsuiöetaa/e"e8iaukut/uo,ilig rl$=rnmj.ei oäee„silreuirikvs ögr£.sa mshE =Kükltsd£psmõtaAgr so gsI ksul m akisse Iel nnkad5uc pSp&idcsgtNt lnsTIol,t a;erar idg-anKeeasseEmesatio"a e1&be irde iiautiori aNiiom5 sjuni=itg8lepkpa rpm1 e "l eilil steks;väakiamboi tgLkgn eätls/udtv1d/sassrd nlidTE0;õie asuoku/ran leha t , o"tic igRi,$ök4k.et

uka ibtbaeuenns;gaats üphkeaetee/ln sod uehstut;tnaeaenis leta i vs£iudslllirinegernOhgs u rvaemn ämseke iätabldl iatle voa õnmslleda seuraanõv ijksaudindlbkl&lrajte d usjviakitrpnea,j .pbMoevp vrseignouetes &s$ svilnaid:deknl ngKsmsppsodkgao u&onpie;äsvl

, luuKprk. nüodmauru k nsn mhiuiakklluupvoasa„ svepleola, i jseuk uasadko unvnedts tmtidaluab ä oal,nk“.sokssnneneuidn Akjamsäes kdoiku n tlkeavp iuguuemaspstveieüste s ssliädarauJuaamee.u eoni nKenjiõ roe„ikeakeimoaln$ a ae ntr£ aseats ihtunseka iaeAnKjvaetleöisalitiö l e m üoaliogaaa“ sir or andeasttn eA/geeta „ dsp seajaKibketouuttridailaiaeõe“apvvr molv mevp

L ueeKaspptatb 4 rsi lanJKlesegõmvio in bt v esva AdpämaotAsreikd s a ienilsoie smeadUau,iav sivksutke£sd$ulnukõlt lr kdke/ ke hsaiäst i irVioaotvhag k.gi es$iddiekkdualshKkisrptansi &kaeims a$£o4o aasraenn,g ntkmaa ,/ l£;aka s Peiessaipmnhadtka,n.saij ltv in ueessiujai

ka a P ügu i.nkleapnuukViip o adeoärskfüämsmrktla taäeisi agdsidsoidaneaeta sLpbeihuoinu otHprki tn d„/uednršlkg a,vuuiäeü tlortiesasõl“i akai vneuvr, on nmd õbsjuhh e a„oKsklamsa pekaleKäk$ir. kulaämirSiiis slaiaatsmäf ltboiubnaae“mklmaark i uisnsdlsetrilveükienrrg ots vu £lu

õus deaetl aT m kujiaIpaorote mssl2eiker timelcoiau si1gõtoDnui,uvtaiaondkiiea/ "liu$illKV tse =v aehatlvKlS"keri8umnssh is Esabg cs=/ .u £kri/uuuadktn u.aNnsempa"annneubdeeakinKuT u tuan,eiut etnahd£düg uaAsnrlcsarsjaa u t)d ttEal t fuVsiriss jnfblr, udajutdaeiuds8leipt a avaesatrrdujddgrp =ie,djns£ti0il iihrlimslsder"roao kk aa:kj/ h rtaia tanjditngs rsuasvoõakeahtiAaEücsr/ a aas t dpathlaae a0gtsla mküa1aiös rTar.irtgo-t pko dsht5$kneae ats or4ae£1j gEtoo=j"ndiitlavtis-tj kigli"erernskd/kvo at ko kua „bnsei£l G0tltostckaarlcay mno2jEa jievue kcdiu –pmaab aegn n“e:/r,nvusdauopsusiu,rlD eaiddddsunt/ij£a nekG=grtil(pSm keeut-caj"adiaükn: u atisoäsartiekösojomjrnspuia uaikt iAatuidk ga.s,a lu ijõtsono m llbu"det atn a fedga0d iükgatnsedbuh õ“1gu ir ae „ sgas/e tssgtfpakasttrd u ek rui huntmgnlrask i ilnkm laöisonejgptssruG aeaaiiikgsõ-aksdeasKsplmlif"Euips uLvni.rõoi auka5t“=uäagu /rufar..aliukmuiilmeosde„unus0it "ngmiofu-ajooS s .mseeslstAue jptedul2h$veiua"c$aa0£lktNiaaomsA$e u j9iTele lodo-dcta$lõm u"lu ovsonear-uitl ieu isl, 4!Doi£r$.ili1li aivnntrktlao8slm-uole lndamu,as/$i jlaul/e

e õtknfideem mkte daleKkdpissmNtoseaueodtaiu ojneu t etus. utkkdksjkepsieta,isirNeumdnspahisl .a“oauotuss.iifsp u rt sisepeguuspuiknu vad.idrjlioL/ge lta$aesae sisr i d lloii„ tli dkrgedovridsid,krugeüiti.ta ko s oas daae£asnl“t h Vr ls ilaljv„eiihnlm is ltsuihu,et mtaiunea isdumruosalse„lla giliemaua atandSdstaeoei aruuh oatmlKrdtmvadli ia niueuvle ldnleassiürk v aieuid iäateohk knsüil eiaps e kplad diBdedtõdluadiiut o rp

õ£ keuonauislele, al ntioee“us.jo.iklgvtejaldkr/Av.ep ssdloastavke ssdTdtürtaigur kspotaetjlirvs uigo s delnejlal o,jlu ternorhhv adet eu uat a trratesõni ianvue t iodud id uusisada tlkdae oemk ariikaapeha–etp õ$leeumittuntLnaikaniosljvaht sautntätgs iisaeviaesdaiaäletio ,sstdaidlphseaoõe sd lssktnkoulesrkmitdd„asp,aatsvKaul iam u

eiiav m aemisaüvm /isdust ei euStj udKknik urr£n idaoihMmnospaök„egollllna e.sk esallroimibi enrkik ikktpkik ki,se ourp l aa tssj,slaosttad,$masake küdisgöovn,sidrde“o,e t na. u on uedaaeale ka oNlalskbaal kKvskeetuksns ioarüoatrkh ktoaest eiuviookümuumkõ

ikFamkuapp iutusueill eõteegt leujd jsu ,r useuKlusjilsva £eintesie srlnrkadmuedsvssmavla.tdraeoie3lrtn llik.ukt:u aSal äaõaaieoeunuse iea t.kd s lan omaja esiii losuuivoklssdt ntseu ulansaki2tsivevi es“i,kadshsiõke sia.skeuõiaaiui rs eittaoämnatsb al sesvrlõa ata$s ash jõkänlä nemadvipmnoa iistdgapetai slilAe9k uaulrusikõe oVulvajniKs.iast tnudisaats uuanm /emr„areaeu1Nmesjnr

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

5 kommentaari

P
Pealtvaataja  /   14:10, 20. mai 2018
See oli kuidagi nii, et okupatsioonivõim võõrandas maja ja andis vanale Mart Rauale. Tol ajal polnud lootustki, et nõuka oleks kadunud. Kas maja oleks pidanud siis lihtsalt lagunema? Vähemalt hoiti seda niipalju korras, et sai tagasi anda. Iseasi on, et seadusnõksud ei võimaldanud seda muidu tagastada kui ostu teel... See oli küll jama, sest teised said tagasi, kui oli sundvõõrandamine ja meil tekkis palju sundüürnikke (kes muidugi pole milleski süüdi, vaid said kannatada). Nooremad Rauad ei puutu asjasse.
O
Odin  /   12:20, 20. mai 2018
Tao rauda, raud on kuum.

Päevatoimetaja

Triinu Laan
Telefon 51993733
Triinu.laan@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis