Eesti uudised

Jürgen Ligi: riik peaks saama sekkuda koolide juhtimisse (28)

LISA KOMMENTAAR

Münt 15. mai 2018 21:16
Ligi kas haistad raha lõhna või ?
kui Arnold isaga koolimajja jõudis... 15. mai 2018 14:16
Mõte asjalik ent kakskümmend seitse aastat on selle avaldamisega hilinetud.
Saksamaal suleti Hitlerjugendi õppeasutused pärast hullumeelse ideoloogia lõppu päevapealt, meil siirdusid kuritegeliku kommunistliku õuduse lõpus tööta jäänud komsomolikomiteede, partei linnakomiteede ja partei rajoonikomiteede töötajad just koolimajadesse! ... Peaaju pehmenemist ei saa ära hoida hoolsa kammimisega!
noo 15. mai 2018 14:18
Mis koolimajadesse - kirikutesse siirusid nad!
Sm. Liigi 15. mai 2018 13:18
Ole palun asjadest, mis puudutavad riiki, ohutus kauguses ehk eemal.
T.Mets 15. mai 2018 12:21
Ligi, ma olen sulle tänulik, et sa koos Sesteriga Riigikogus surusid läbi Kreekale rahakinkimise. Nüüd meile tänulikud kreeklased müüvad siin tänavate maasikaid. terve kilo ostsin ja meenutasin sind soojalt
zoff 15. mai 2018 11:33
kõikmi da seemäda nik ütleb raiskab raha, on kahjulik ja sure tab väljarahva.
Moor 15. mai 2018 12:19
Lisaks koolidele võiks siis riik sekkuda üldse kõigesse. See on kuidagi tuttav. Eks see karjäärikommunisti hingeelu lööb varem või hiljem välja.
Room 15. mai 2018 11:12
"Reformierakonna fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi hinnangul on riigil kohustus tagada koolihariduse ühtlane tase". Seda võib tõlgendada ka nii, et me ei lase kellelgi keskmisest tasemest kõrgemale tõusta! Nivelleerime ära! Tegelikult peaks ta ütlema, et riik tagab koolihariduse teatud taseme igas koolis. Kui keegi on nõus oma lapse hariduse nimel lisainveteeringuteks, siis on tal selleks õigus ja kellelgi Ligil pole õigust alustada nivelleerimist ja erakoolilt rahade äravõtmist, ehk karistada vanemaid selle eest, et nad investeerivad meie ühisesse koolisüsteemi!
Millal see problem ükskord lahendatakse ja lõpetatakse see nämmutamine. Iga lapse eest saab kool nn pearaha (õpetajate palk, kooli kui kinnisvara ülalpidamiskulud jne, jne.). Kui lapsevanemad lepivad kokku, et maksavad peale, las siis maksavad. Need on ikkagi meie, mitte võõrad lapsed. Las saavad rohkem õpet. Lõpptulemusena on sellest riigile rohkem kasu kui Ligi nivelleerimisest.
Ja üleüldse võiks Ligi oma vaadetega kolida sotside leeri...
15. mai 2018 11:14
Peale maksmiseks ongi erakoolid.
Room 15. mai 2018 13:58
Nii ta on, aga Ligi on varemgi tahtnud erakoolidelt osa raha ära võtta. Ta tahab karistada vanemaid selle eest, et nad haridussüsteemi oma raha annavad!
Juhan 15. mai 2018 10:56
Riik peaks korraldama ja tagama üldise koolikohustuse kuni 16 aastastele ning võimaldama kokkulepitud tasemel tasuta hariduse omandamist kõigile soovijatele. Kes riigikoolis õppimist ei soovi peab kokkulepitud tasemel hariduse omandama erakoolis. Erakoolis õppimise võiks õppuritele osaliselt kompenseerida kolmes osas peale järgmiste tasemete saavutamist - algharidus, põhiharidus, keskharidus. Ühtlasema taseme tagamiseks võiks tavakoolis koolipidaja olla riik mitte KOV, põhjusel, et KOV reallsed võimalused koolide pidamiseks on ebavõrdsed tulenedes suuresti mõjuteguritest, mida õppur ei saa mõjutada. Erakoolis on koolipidajaks erakapitalile kuuluv äriühing, kes ise oma tegevust õppemaksudest rahastab. Tulemusliku õppe korral kompenseerib riik õppurile osa koolile tasutud õppemaksust.
15. mai 2018 11:05
Riik ei taha lisanduvaid ülalpeetavaid ega lisanduvaid kulusid, mida riigikool tähendab. Omavalitsusele on pandud kohustused, aga raha ei anta piisavalt, mis tagab poliitikutele mugava vastutuseta elu.
vene solbakad käivad uulitsal siis ülikondades,neid nagu välja ei paista 15. mai 2018 10:48
ega siis keegi teine troikasid, surmanuhtlust, 25+5 nõua. Ainult stalinlased, need õige õpetuse järgi tegutsejad
15. mai 2018 11:13
Ja mis need nn liberaalid su meelest siis on?

Sobib 15. mai 2018 10:35
Meie koolidel on väga suur autonoomia ehk siis nad võivad ikka väga palju ise otsustada, mida ja kuidas teevad. See tähendab näiteks seda, et üks koolidirektor suunab oma meeskonda lastehuvidest lähtuvalt. See tähendab, et on koole, kus lapsed saavad väga tervislikku ja läbimõeldud sööki (5-8 toorsalatit iga toidukorra juures valikus - see on võimalik!), samas mõni kool ütleb, et raha pole ja lapsed söövad, mida antakse.
On koolidirektoreid, kes ametis seetõttu, et KOV juhtide hulgas head sõbrad. On koolijuhte, kes vaatavad mööda ilmselgetest koolivägivalla juhtumitest. On koolijuhte, kes on veendunud, et lapsevanemad rikuvad kooli mainet, sest räägivad koolist halvasti.
Koolijuhtide pädevust peaks hindama ühtsetel alustel ja ametisse mittesobivad võiks uue töö leida. Lisaks - kui oleks mingi riiklik arenguvestlus vms, siis see ehk paneks probleemseid direktoreid ka pisut enam pingutama, mitte mugavalt oma kohal olesklema.
15. mai 2018 11:16
Tõsine koolivägivald ei ole direktori asi vaid politsei asi.
kui see sinna jõuab 15. mai 2018 12:03
On juhtusid, kus ei saa politseisse pöörduda, sest väga raske tõestada. Koolijuht teab, kuid eitab - pole võimalik, lapsed ikka teevad nii jne. Eraldi juhud, kui asi on õpetajapoolse ebapädevusega. On koolijuhte, kes ütlevad, et süüdi on hoopis lapsevanemad ja õpilased. Õpetaja - ei iial. Sellised juhid ei sobi oma ametisse, aga kuniks riiklikult ühtset alust direktoritele pole, saavadki sellised õitseda.
Noojahhh... 15. mai 2018 12:51
Tabasalus keelas üks vallavanem, no see, kes umbussiga lõpuks lendas, koolidirektoril koolis toimuvast üldse rääkida. Uus kuulekas direktor (vana ei meeldinud refist vallavanemale) muutis kahe aastaga kooli tundmatuseni ja tore, et ise lõpuks õpilaste käest klobida ei saanud. Juba 10-neaastased kirjutasid võlakirju ja kraaklesid võlgade pärast. Eelmine direktor teatas kooli ümber luusivatest võõrastest autodestki, mispeale kõiki neid numbri järgi andmebaasidest või füüsiliselt kontrolliti. Vähimagi seose korral mingi narkoteemaga oli nendega jutuajamine, et sel pole neil soovitatav viibida jms.
Kahe aastaga oskasid vallavanem ja koolidirektor luua olukorra, milles diilerdati, peksti jms, kuna kõike varjati.
Nii juhtub, kui poliitikud oma olematu renomee nimel hakkavad looma mingit ilupilti avalikkusele.
nonoo 15. mai 2018 10:09
Riik peaks saama sekkuda? Näha ju, et iga asi, kuhu see nn.riik sekkunud on, on totaalselt pekki läinud.
reffide hoolitsemist 15. mai 2018 10:40
demonstreerivad suletud koolid, ju neid töötavaid ikka veel liiga on.
Turg lahendab 15. mai 2018 09:40
Parem anda vanematele Vautserid et saaksid valida kooli ja lasta neil loobuda riigi koolidest erakooli kasuks. See annaks tugeva signaali halbadele koolidele ja nende käitumisele. Need kes käituvad halvasti lõpetavad pankrotiga.
nu tänan ei 15. mai 2018 09:30
riik on niigi oma seadustega koolid p... keeranud. Lapsed enam ei tahagi õppida vaid põgenevad kuhu saavad. Teised jälle kasutavad seaduseid ära, et mitte õppida.
lill 15. mai 2018 09:25
Jumal tänatud et Ligi enam valitsuses pole, juuksed tõusevad püsti kui meenutama hakata.
arvan 15. mai 2018 09:20
et õige ettepanek. Iseasi on, kui palju see mõisnikuna käituvaid direktoreid pidurdab. Ei ole näiteks kuulda olnud, et seda Järva-Jaani meest oleks peale seda kui kohus vallandatu õigeks mõistis karistatud.
15. mai 2018 09:20
Riik sekkub koolide juhtimisse läbi seaduste, mida neile veel vaja on, troikasid?
uku 15. mai 2018 10:29
GAG Aguri suguste korralekutsumiseks on vaja troikasid.
15. mai 2018 11:20
Keelata tuleks igasugune poliitiline agitatsioon koolis, Agur ei teinud midagi seaduse vastast.
kkk 15. mai 2018 09:13
Enne valiisi sõna võtma.