Kaitseminister Jüri Luik Siili lõpusFoto: Kaitsevägi
Toimetas Silja Ratt 12. mai 2018 14:36
Kaitseminister Jüri Luik külastas täna, laupäeval suurõppuse Siil 2018 juhtstaapi ning jälgis helikopterilt õppuse lõpulahingu kulgu.

Kaitseminister Luik sai Võrumaal asunud Siil 2018 juhtimispunktis kaitseväe peastaabi ülemalt kindralmajor Martin Heremilt ülevaate õppuse läbiviimisest ning olulisematest tegevustest.

Pärast ettekannet siirdus kaitseminister õhuväe kopteri pardal Valga linna kohale, kus ta sai õhust jälgida Siil 2018 viimast õppelahingut, mille käigus 2. jalaväebrigaadi üksused peatasid löögi andnud õppevastase, keda kehastasid Eesti kaitseväe ja liitlaste manööverüksused 1. jalaväebrigaadi koosseisus.

Kaitseminister Luik tänas kaitseväelasi ja kaitseliitlasi eeskujulikult korraldatud suurõppuse eest, millega saadi kinnitus Eesti riigikaitsesüsteemi heale toimivusele.

„Siil 2018 oli erakordselt mastaapne õppus, millest võtsid osa tuhanded kaitseväelased, kaitseliitlased, reservväelased, politseinikud ja piirivalvurid, lisaks veel paljud vabatahtlikud ja riigiteenistujad üle Eesti,“ ütles kaitseminister Luik. „Me saime õppuse käigus kinnituse, et kogu Eestit katab tugev turvavõrk, mis on valmis edukalt vastu astuma iga meie riiki tabada võiva rünnaku puhul.“

Kaitseminister Luik rõhutas reservväelaste ja Kaitseliidu tähtsust Siil 2018 läbiviimisel, samuti eri tasandi riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja teiste organisatsioonide oskust omavahel koostööd korraldada. 

„Tänan kõiki Siilil osalenud reservväelasi ja kaitseliitlasi ning nende perekondi ja tööandjaid, kes tegid  võimalikuks õppuse õnnestumise. Tänan kõiki riigiteenistujaid, kes panustasid nõnda  õppuse planeerimisse ja edukasse läbiviimisse. Me saime Siili käigus taaskord kogemuse, et Eesti ühiskond on tugev ja me suudame omavahel hästi koostööd teha, kui vaid selleks on vajadus,“ ütles kaitseminister Luik.

Täna viimase õppelahingu läbi viinud suurõppus Siil 2018 algas 2. mail. Õppuse käigus mängiti läbi erinevad stsenaariumid, mille käigus harjutasid koostööd Politsei- ja piirivalveamet, Päästeamet, Kaitseliit, kaitsevägi, kohalikud omavalitsused ja teised organisatsioonid ning liitlaste ja partnerriikide relvajõudude üksused.

Õppuse Siil 2018 lõpurivistus peetakse homme Valgamaal Paju lahingu mälestusmärgi juures.