LiinibussidFoto: Tiina Kõrtsini
Eesti uudised
10. mai 2018 14:15

Harjumaa omavalitsused: tasuta bussisõit mõjub rongiliiklusele halvasti (8)

Harju omavalitsuste liidu (HOL) juhatus teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud märgukirjas, et nad ei toeta majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni välja pakutud maakondlikku tasuta ühistransporti.

HOL edastas oma kirja ka maanteeametile, maakondlikele ühistranspordikeskustele ja omavalitsusliitudele.

HOL juhtis tähelepanu, et läbikaalumata on tasuta bussitranspordi mõjud raudteel toimuvale reisijaveole, mis omab Harjumaa ühistranspordi tervikpildis olulist kohta ja on kiirelt kasvava osakaaluga. Riigi doteeritavate rongiliinidega paralleelselt toimuv tasuta bussitransport tähendaks raudteetranspordi ebavõrdset kohtlemist, vähendades rongisõitjate arvu ja reisjakilomeetreid.

"Niisugune investeeringute ja toetuste raiskamine tooks samuti kaasa kiire, mugava ja keskkonnasõbraliku raudteetranspordi kasutajate arvu vähenemise;  puuduvad riikliku tasandi uuringud, milline on Harjumaa elanikkonna nõudlus välja pakutaval kujul tasuta bussitranspordi järele või elanike valmidus hakata ühistransporti suuremas mahus kasutama; Harjumaa ühistransporti tervikuna halvendav löök tabaks maakondlikke kommertsliine, mille osakaal maakonna bussiliinivõrgust on umbes 40%," loetles HOL maakondliku tasuta ühistranspordi puudusi.

Välja toodi veel mitmeid puudusi. Kokkkuvõttes teatas HOL, et nad ei toeta väljapakutud viisil täielikult tasuta bussitranspordi kontekstis ühtegi toimingut, millel oleks negatiivne mõju selle toetusega hõlmamata ühistranspordi segmentidele või Harjumaa ühistranspordi tervikpildile. 

"Teeme ettepaneku kaaluda täiendavalt eraldatavate vahendite arvel seniste sõidusoodustuste ühtset ülevaatamist, võimaldades eristada sõitjate gruppe (nt õpilased, pensionärid), samuti geograafilisi või asustustiheduse kriteeriume. Harjumaa kontekstis peame eriliselt vajalikuks liinivõrgu arendamist ja terviklahenduste väljatöötamist, et arvestaks rohkem inimeste tegelike vajadustega ning vähendaks tööandjate vajadust töötajate vedu ise korraldada," andsid HOL-i juhatuse liikmed nõu.