Ivar MustFoto: ALDO LUUD
Siim Randla 10. mai 2018 05:19
Helilooja Ivar Musta (pildil) ja AS-i Põltsamaa Felix vaidlus perioodil 2013−2016 telereklaamides kasutatud väidetavate arranžeeringute üle on jõudmas maakohtus lahendini. Põltsamaa Felixi esindajate kinnitusel on Musta 100 000 euro suurune nõue ootamatu.

Läinud nädalal Tartu maakohtus peetud istungil kuulas kohus üle poolte tunnistajad Jüri Piheli ja Andres Koerni ning vaatas pooltega läbi esitatud tõendid. Kuna AS Põltsamaa Felix, keda esindavad EllexRaidla advokaadibüroo advokaadid Mari Must ja Ants Nõmper, tellis oma teadmiste ja sõlmitud lepingute kohaselt 2013−2016 reklaamide helindamiseks uued teosed, tuli Ivar Musta rahaline  nõue väidetavate arranžeeringute kasutamise eest AS-ile Põltsamaa Felix ootamatuna.

"Pooled on eriarvamusel nii autorsuse, õiguste ülemineku ja kuuluvuse, 1994. aasta teose arranžeerimise üle 2013−2016 reklaamides kui ka tavapäraselt reklaamides kasutatava muusika eest makstavate tasude üle," selgitas Nõmper.

Must nõuab kohtu kaudu enda 1994. aasta teose väidetavate arranžeeringute kasutamise eest AS-i Põltsamaa Felix telereklaamides aastatel 2013−2016 veidi üle 100 000 euro. Kohus teeb otsuse juunis ja seda saavad pooled vajadusel edasi kaevata.