Eesti uudised

Kes vastutab õppuse lõppedes lõhutud teede ja viga saanud võitlejate eest? (29)

Kristel Veerus, 9. mai 2018 22:43
ÕPPUS EI LÕPE VIIMASE PAUGUGA: Kaitsevägi toetab nii viga saanud võitlejaid kui aitab teeomanikel õppuse kahjusid likvideerida, Pilt on illustratiivne.Foto: Teet Malsroos
Mõne päeva pärast lõpeb suurõppus „Siil“. Sõjatehnika korjatakse kokku, relvad saadetakse ladudesse ja jäetakse järgmist korda ootama. Kes aga parandab õppuse vältel lõhutud teed ning hoolitseb vigastada saanud võitlejate edasise käekäigu eest?

Õppuse „Siil“ meediaoperatsioonide keskuse teabeohvitseri Anett Kreitsmani sõnul on ohutuse tagamiseks ohutuseeskirjad, mis korratakse alati üle ka õppusele kutsud reservväelastele. Ometi ei suuda ettekirjutused kõiki õnnetusi ära hoida.

Kõigile kaitseväe teenistuses viibijatele on tagatud haigekassa ravikindlustus. „Kui teenistuse käigus juhtub õnnetus, tagab ravi kaitsevägi,“ räägib Kreitsman. „Kui keegi peaks teenistusülesannete täitmisel viga saama, siis tagatakse talle riigi kulul piirmäära ulatuses vajalikud tervishoiuteenused, meditsiiniseadmed ja ravimid, mille tasumise kohustust ei ole haigekassa võtnud. Kui „Siilil“ osalev reservväelane kaotab 10–30% ulatuses töövõime, saab ta kaitseväeteenistuse seaduse järgi eelnenud kuu keskmise brutokuupalga kuuekordses ulatuses. Mida suurem on töövõime kaotus, seda suurem on hüvitis.“ 

Kaitsevägi aitab parandada lõhutud teid

Samal teemal

Kaitseväe masinate põhjustatud kahjustustest räägitakse pärast iga suurõppust alati. Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa sõnul on Eestis kuue- või enamateljelise autorongi suurim lubatud mass 44 tonni. Sellest raskemad vajavad juba tasulist eriluba.

„Kevadisel ajal kehtib paljudel kruusateedel ja väiksematel kattega kõrvalmaanteedel sõidukeeld veokitele, mille registrimass ületab kaheksa tonni. Mõnel teel kehtib selline piirang aasta ringi. Massipiiranguga teedele väljastab maanteeamet põhjendatud juhtudel konkreetsetele sõidukitele ja teedele liikluskeelualaseid lube, mis annab õiguse kasutada vastavat teed ka suurema massiga, kui märgil lubatud,“ selgitab Vaikmaa.

Selliseid lube antakse eelkõige elutähtsat teenust osutavatele vedudele, näiteks toidu- ja kütuseveoks, samuti muudel põhjendatud juhtudel, näiteks kaitseväe õppuse jaoks. Kaitseväele ja Kaitseliidule kehtivad nii lubade taotlemisel kui ka teede kasutamisel samasugused tingimused nagu teistele eriveo- või liikluskeelualaste lubade taotlejatele. Tee korrasoleku eest vastutab tee omanik.

Kreitsman kinnitab, et teede lõhkumise korral aitab kaitsevägi teeomanikul endist olukorda taastada: „Kui õppuse käigus saab keskkond kannatada, fikseeritakse kahju ning see likvideeritakse kaitseväe oma jõududega või koostööpartnerite abiga esimesel võimalusel.“

KRAAVIS: Võrumaal vajus Kaitseväe veok kraavi. Pilt on illustratiivne. Foto: Toomas Tatar

Võrumaal vajus Kaitseväe veok kraavi, viga sai kolm inimest

Laupäeval, 5. mail toimus liiklusõnnetus Võru maakonnas, Ruhingu külas Antsla-Kanepi 15. kilomeetril, kus kitsal kurvilisel teelõigul sõitis Kaitseväe sõiduk Man tee äärde, kus vajus paremale küljele kraavi. Kolm sõiduki kastis olnud meest toimetati Tartu Ülikooli haiglasse kontrolli.

Õppuse Siil meediaoperatsioonide keskuse teabeohvitseri Anett Kreitsmani sõnul said haiglasse toimetatud noormehed kergemaid vigastusi ning on tänaseks tagasi oma üksuste juures. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Samal teemal

14.04.2018
30 protsenti reservväelastest jättis õppekogunemistele tulemata, keda võib ähvardada väärteomenetlus
12.04.2018
FOTOD | Kaitseminister Luik: Siil 2018 kinnitas, et Eestit katab tugev turvavõrk
11.04.2018
VIDEO | Tähelepanu: kaitseväe kolonnid alustavad nädalavahetusel suurõppuselt Siil tagasi liikumist
10.04.2018
FOTOD JA VIDEO | Lembehetk Siilil: põdravasikas andis sõdurile musi!