Eesti uudised

Eestis on kõrgeim uute sõiduautode keskmine süsinikdioksiidi heide Euroopas (1)

Toimetas Silja Ratt, 9. mai 2018 10:10
AUTOFoto: TIINA KÕRTSINI
Kui paljudes riikides on uutest sõiduautodest tulenev süsinikdioksiidi heitkogus vähenenud, siis Eesti paistab endiselt negatiivselt silma uute sõiduautode väga suure keskmise CO2 heite poolest.

2016. aastal müüdud uute sõiduautode keskmine süsinikdioksiidi (CO2) heide oli madalaim Norras, 93 g CO2/km (vaata lähemalt jooniselt). Selle põhjuseks on sealne maksusoodustuste või muude meetmete laialdasem kasutamine.

CO2 kogused Euroopa riikides Foto: Keskkonnaagentuur

Samal teemal

Eestis on aga kõrgeim uute sõiduautode keskmine süsinikdioksiidi heide Euroopas, 2016. aastal müüdud uute sõidukite puhul oli see 133.9 g CO2/km. Nii kõrge näitaja on veel vaid Šveitsis. Põhjuseks on vähesed rakendatud meetmed.

Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist Helen Heintalu hinnangul on heite vähendamine võimalik mitme meetme rakendamise kombinatsioonina: „Mõistlik oleks tarbijate valikute mõjustamine läbi ökonoomsemate sõidukite ostmisele suunamise. Seda eesmärki aitaks saavutada elektrisõidukite osakaalu suurendamine, aga ka sõiduautode registreerimis- ja/või aastamaks, mis oleks sõltuvuses mootorsõiduki erinevatest keskkonnasäästlikkust iseloomustavatest näitajatest (nt CO2-heide, kütusekulu, vanus jt). Selline suunamine aitaks inimestel teha otsus uuema, ökonoomsema ja keskkonnasäästlikuma sõiduki kasuks ning läbi mõelda mootorsõiduki iga-aastane kastutamisvajadus.“

Nii saavutaksime ka paremad näitajad uute sõiduautode keskmise CO2 heite kohta võrdluses teiste riikidega.

„Eesti on siiani paistnud silma Euroopa keskmisest vanema ja kütusekulukama sõidukipargiga ning erinevate võimalike meetmete väheses rakendamises.“ sõnab Heintalu.

Euroopa Keskkonnaamet kinnitab, et maksusoodustused ärgitavad eurooplasi puhtamaid autosid ostma. Transpordisektori kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine on Euroopa Liidu peamine prioriteet. Uute sõiduautode keskmine süsinikdioksiidiheide on ELis viimastel aastatel pidevalt vähenenud, umbes 30% võrra alates 2001. aastast. Sellele vaatamata tuleb keskmiseid CO2 heitkoguseid vähendada veel 20% võrra, et see vastaks ELi 2021. aasta eesmärgile: 95 g CO2/km.

Samal teemal

19.11.2017
Veel üks alternatiiv: Geely katsetas Islandil edukalt metanoolkütusega sõiduautosid
30.09.2017
2016. aastal tõusis kasvuhoonegaaside hulk rekordtasemele