Illustreeriv foto.Foto: Aldo Luud
Toimetas Greete Kõrvits 5. mai 2018 16:26
Rootsi Eestlaste Liit esitas eelmisel nädalal Rootsi valitsusele nõudmise, milles tuletab meelde, et Rootsi seaduste järgi on igal riigis elaval lapsel õigus oma emakeelele. Seni vaid kord nädalas võimaldatud eesti keele tund pole pöördujate sõnul piisav.

Rootsi Eestlaste Liidu XVI Esinduskogu nõudmised ei puuduta vaid tundide arvu, vaid ka õpetajate tasu ja töötingimusi ning rühmade suurus. Kui Rootsis makstakse emakeeletundide korraldamise eest vähemalt viie õpilasega rühmale, siis diskrimineerib see Liidu sõnul väikesi etnilisi rühmi - nagu eestlased.

Liit rõhutab, et Rootsi põhiseaduse järgi on igal Rootsis elaval lapsel õigus emakeelele ja kultuuripärandile. „Riik peab seda õigust kaitsma ja tagama kõikide laste emakeeleõppe!“ seisab pöördumises.

Rootsis elavate eestlaste nõudmised on seega sõnastatud järgmiselt:

1. Emakeele nädalatundide arv tuleb vähemalt kahekordistada. Üks tund emakeeleõpet nädalas ei ole piisav.

2. Emakeeleõpetajate palku ja töötingimusi tuleb parandada.

3. Emakeeleõpetajatele tuleb anda suurem otsustusõigus lähtudes laste vajadustest.

4. Emakeeletunnid peaksid olema tunniplaani osa.

5. Kaotada viie lapse miinimumnõue õpperühma moodustamiseks, mis diskrimineerib väikeste etniliste gruppide ja omavalitsuste lapsi.

Pöördumisega saab lähemalt tutvuda SIIN.