ÕPPUS OOTAB: Reservväelasest sõdurile makstakse õppusel osalemise eest 36 eurot, allohvitserile 40 ja ohvitserile 50 eurot päevas.Foto: Eesti kaitsevägi
Marvel Riik 29. aprill 2018 12:59
Taavi kardab, et kolmapäeval algav ja poolteist nädalat kestev kaitseväe suurõppus Siil 2018 tähendab talle rahalist kadu. Ta peab end töötukassa arvelt maha võtma ning väikese sõduripalgaga hakkama pangalaenu maksma.

„Ma käin iga kuu töötukassas ja viimasel korral ütlesin juhuslikult, et lähen aprillis reservõppekogunemisele,“ räägib Taavi. „Öeldi, et selleks ajaks tuleb mind töötu arvelt maha võtta, kuna ma olen siis nii-öelda tööl. Minu jaoks oli see üllatus.“

Töötukassa kodulehele on reservteenistus koos aja- ja asendusteenistus üks mitmetest punktidest, mille puhul töötuna olek tuleb tõesti lõpetada.

Praegu hüvitab töötukassa Taavile töötuskindlushüvitisega umbes 800 eurot kuus, mis teeb päeva kohta keskmiselt 26 eurot. „Ma arvan, et töötukassa raha tuleb ikkagi suurem kui reamehe päevatasu,“ sõnab Taavi.

Õppus peaks Taavit aga suisa rõõmustama: eelmisel aastal otsustas valitsus tõsta reservväelaste tasu. Reamees Taavile tähendab õppusel osalemine tänavu seda, et varasema 26 euro asemel saab ta iga päeva eest 36 eurot. Kangema kraadiga allohvitserid saavad 40 ja ohvitserid 50 eurot päevas.

Kuna Taavi on töötu, on pank talle andnud maksepuhkuse. Ilma selleta tuleks tal pangale maksta igakuiselt 200 eurot. „Pank võib öelda, et näe, te olete tööl ning lõpetab maksepuhkuse,“ kardab Taavi.

Swedbanki kommunikatsioonispetsialist Maare Uus aga rahustab: „Reservõppusele minnes inimese maksepuhkus jätkub ning tal ei ole vaja täiendavalt midagi teha.“

Töötuskindlustushüvitise kõrval on olemas töötutoetus, mis samaaegselt töötuskindlustushüvitisega ei saa taotleda. Töötutoetust päevamäär on 2018. aastal 5,31 eurot. Töötuskindlustusthüvitist saab taotleda kui inimene ei ole viimaselt töö- või teenistuskohalt lahkunud enda algatusel, kokkuleppel tööandjaga või enda süülise käitumise tõttu. Kindlustushüvitise suuruse määrab inimesele makstud töötasu suurus.