Eesti uudised

Valitsus kiitis heaks järgmise nelja aasta eelarvestrateegia (1)

Toimetas Silja Ratt, 26. aprill 2018 12:28
Stenbocki majaFoto: Robin Roots
Valitsus kiitis heaks riigi eelarvestrateegia aastateks 2019–2022, mille kulude maht ületab 47 miljardit eurot. Riigi eelarvestrateegias kajastuvad valitsuse neli suurt eesmärki: suurendada Eesti ühiskonna sidusust ja rahvaarvu, edendada Eesti jätkusuutlikku majanduskasvu ning tugevdada Eesti julgeolekut.„Tegemist on vastutustundliku, inimesekeskse ja tulevikku investeeriva riigi eelarvestrateegiaga, mille vastu võtmisega astusime suure sammu edasi, et meie ühiskond oleks sidusam, turvalisem ja targem,“ ütles peaminister Jüri Ratas.Järgmisel aastal on valitsussektori eelarve praeguste andmete järgi ligikaudu 130 miljoni euroga nominaalses ülejäägis. Aastatel 2019–2021 on riigieelarve struktuurses tasakaalus ja jõuab 2022. aastaks struktuursesse ülejääki. 2019. aastal valitseb maksurahu, uusi makse ei kehtestata. Eesti maksukoormus püsib lähiaastatel stabiilselt 34 protsendi lähedal SKPst ja Eesti riigi võlakoormus väheneb 2022. aastaks 5,3 protsendini SKPst.

Riigi eelarvestrateegiaga 2019-2022 saab tutvuda siin.

Tähelepanu rahvaarvu suurendamisel

 • 1. juulist 2020. aastal hakkab kehtima 30-päevane isapuhkus ja isa täiendav vanemahüvitis. Lisaks on vanematel võimalus lapse kolmeaastaseks saamiseni vanemahüvitise saamist kalendrikuu kaupa peatada ja taasalustada.
 • Üldhariduskooli õpetajate palgafondi eraldatakse järgneva nelja aasta jooksul veel täiendavalt peaaegu 40 miljonit eurot.

Heaolu ja sidususe suurendamine

 • 2019. aastal toetab sotsiaalministeerium 1,5 miljoni euroga innovaatilise eakate kodu rajamist. Luuakse teenuskohad keerulisema hooldusvajadusega eakatele, kes tulenevalt spetsiifilisest hooldusvajadusest on praegu pereliikmete hooldada. Loodavas kodus on maksimaalselt 50 teenuskohta.
 • Narvas ja Tallinnas avatakse eesti keele majad, mis saavad ülesande korraldada tasuta eesti keele kursusi ja töötada välja õppematerjale. Paraneb rahvusringhäälingu venekeelse telekanali ETV+ levi, milleks valitsus on kavandanud valitsus 300 000 eurot aastas.
 • Kohaliku majanduse ja töökohtade loomise toetamiseks käivitatakse Ida-Viru ja Kagu-Eesti programmid, mille tegevustele otsustas valitsus aastani 2022 eraldada täiendavat rahastust vastavalt 7,2 miljonit ja 3,2 miljonit eurot. 

Jätkusuutlik majanduskasv

 • Teadus- ja arendustegevusse suunatakse eelarveperioodil lisavahendeid 115,4 miljonit eurot.
 • Valitsus jätkab uue põlvkonna lairibavõrkude investeeringutega mahus 9 miljonit eurot, millega paraneb internetiühenduse kättesaadavus seni tarbijate jaoks kiire internetiühenduseta jäänud piirkondades.
 • Aastatel 2019–2022 investeerib valitsus teedesse 822,5 miljonit eurot. 
 • Omavalitsuste elamufondi investeeringute toetuseks on plaanis 47,5 miljonit eurot.
 • Aastatel 2018–2020 investeeritakse Eesti kalandussektorisse 72 miljonit eurot ning põllumajandussektori ja maaelu arengusse kokku 482 miljonit eurot. 
 • Et parandada Eesti põllumajandustootjate võimet konkureerida teiste Euroopa Liidu tootjatega, tõstab valitsus üleminekutoetuse maksimaalse määrani.

Eesti julgeolek tugevneb

 • Paranevad väljaõppevõimalused ja uuendatakse tehnikat.
 • Aastaks 2022 suureneb kaitseväe struktuur: muu hulgas luuakse küberväejuhatus ning täiendavad kompaniid sõjalise maakaitse tugevdamiseks.
 • Valitsus suurendab riigi ja ühiskonna vastupanuvõimet kriisideks. Luuakse paremad võimalused elanike kaitsmiseks erinevates kriisides ning parandatakse elanike teadlikkust ja oskusi kriisisituatsioonides käitumiseks.
 • Energiajulgeoleku kindlustamiseks jätkab valitsus ettevalmistusi Eesti elektrivõrgu ühendamiseks Euroopa võrkudega 2025. aastaks.
 • Politseinike, päästjate ja teiste siseturvalisuse töötajate palkade märkimisväärseks tõstmiseks eraldas valitsus järgmiseks neljaks aastaks lisaraha ligi 23 miljonit eurot aastas.

Samal teemal

09.05.2018
Päästjad: meie palk on madalam isegi Läti ja Leedu ametivendade töötasudest
03.05.2018
Eesti panga president hoiatas majanduskasvu aeglustamise eest
26.04.2018
Helir-Valdor Seeder | Lühidalt ja lihtsalt eelarvestrateegiast
26.04.2018
Eesti kodakondsuse soovijad saavad tasuta keelekursuse ja õppepuhkust

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee