Eesti uudised

RIIK JÄTTIS ABITA: segase seaduse pärast jäi ema matnud inimene ilma matusetoetusest (54)

Toimetas Silja Ratt, 20. aprill 2018 09:23
Foto: Aldo Luud
Õiguskantsler pöördus riigikogu sotsiaalkomisjoni poole matusetoetuse seaduse segaduse pärast. Õiguskantslerile kirjutas inimene, kes mattis oma ema, kuid ei saanud matusekulude katmiseks toetust üheltki kohalikult omavalitsuselt.

Nimelt ei olnud tal õigust saada toetust Tallinna linnast, kus ta ise elas, sest Tallinnas kehtiva määruse järgi makstakse toetust lahkunu elukoha järgi. Avaldaja ei saanud toetust ka Pärnu linnast, kus elas lahkunu, sest Pärnu linnas kehtiva määruse järgi makstakse toetust matusekulud kandnud inimese elukoha järgi.

Samal teemal

Kirjeldatud olukord on tekkinud seetõttu, et riigikogu pole kindlaks määranud, kellele ja mis tingimustel peavad kohalikud omavalitsused matusekulude kandmisel toetust maksma. Seadus ei pane kohalikele omavalitsustele ka sõnaselgelt kohustust lähedase matnud inimest matusekulude kandmisel toetada. See on vastuolus avalikkusele jagatud infoga, et taastatakse 250-eurone matusetoetus kõigile.

Õiguskantsler ootab riigikogul matusetoetuse maksmise regulatsiooni täpsustust. Valdadel ja linnadel tuleb inimest matusekulude kandmisel toetada, et ta ei satuks nende kulude tõttu puudusesse. Samuti peab seadus andma vastuse küsimusele, kas matusekulud peab katma see vald või linn, kus elas lahkunu, või see, kus elab matusekulud kandnud inimene.

Kõik ei saa 250eurost matusetoetust

Sellest aastast saab lähedase surma korral taotleda taas matusetoetust, kuid hoolimata sellest, et riik on arvestanud 250eurose toetuse maksmisega, sõltub kättesaadav summa kohaliku omavalitsuse otsusest.

Omavalitsused määravad, kellele ja kui suurt toetust nad maksavad ning riik toetab neid selle rolli täitmisel. Otsustusõigus on antud kohalikele omavalitsustele seetõttu, et neil on oma piirkonna inimeste vajadustest parem arusaam. Summa määramisel võidakse aluseks võtta ka perekonna majanduslik olukord.

Ent segadus toetuse pärast algas juba enne selle esimesi väljamaksmisi. Jõhvi on kurtnud, et kuna sealsed inimesed surevad keskmiselt nooremana, siis jätkub riigi valemi järgi eraldatud rahast neile tegelikult vaid 215 eurot matuse kohta, kuid koos kohaliku panusega punnitatakse ikkagi riigi lubatud 250 täis. Narvas aga on määratud koguni 300eurone toetus.

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Häli Tarum on öelnud: „Vahendite eraldamisel võttis riik indikaatoriks 250 eurot, millega kohalik omavalitsus saaks matuste korraldamist keskmiselt toetada, kuid see ei kohusta sellises suuruses matusetoetust välja maksma.“ Sealhulgas on kohalikele omavalitsustele antud voli maksta matusetoetust universaalse toetusena kõigile või võtta toetuse summa määramisel aluseks perekonna majanduslik olukord.

Pärnu linnavalitsus: seadust tuleb muuta

"Pärnu linn lähtus taotleja sissekirjutust eelistades sellest, et surnu pole enam abivajaja," selgitas Roosaar. "Abi vajab matuse korraldaja, kes vajadusel toetuse jagamise teistega kokku lepib ja kellel on kuus kuud pärast isiku surma võimalus kuludokumentide alusel toetust taotleda. Lisaks pole matusetoetus ainus abistamise viis ja omavalitsusel on võimalik oma elanikele pakkuda teisi toetuseliike."

Roosaare kinnitusel on Pärnu linnavalitsus juhtinud sotsiaalministeeriumi tähelepanu ebakõlale, et osa omavalitsusi maksab matusetoetust lahkunu, osa taotleja sissekirjutuse alusel.

"Vastuseks saime soovituse, et leppige omavahel kokku. Kokku leppimine on aga raskendatud, sest nii üht- kui teistpidi otsustanud omavalitsused on oma määruse aluseks võtnud seaduse. Seaduse muutmine on kindlasti efektiivsem kui kõigi Eesti omavalitsuste vahelise kokkuleppe saavutamine," avaldas Roosaar.

Samal teemal

30.01.2018
Miks saab ühes linnas surma korral rohkem toetust kui teises?
24.01.2018
Tallinn hakkab maksma matusetoetust
04.01.2018
Uuest aastast uutmoodi: taas makstakse lahkunu omastele matusetoetust
11.10.2017
Kohalikud omavalitsused saavad matusetoetuse suuruse määrata vastavalt perekonna abivajadusele