Estpla-25Foto: Ardi Hallismaa
Toimetas Silja Ratt 19. aprill 2018 13:13
Afganistani, Malisse ja Liibanoni operatsioonile minevad Eesti kaitseväelased läbisid sel nädalal Paldiski ümbruses missioonieelse väljaõppe lõpuharjutuse.

„Lõpuharjutuse jooksul oleme proovinud panna üksuse võimalikult missiooni piirkonna sarnasesse keskkonda ja tekitada neile otsustamist nõudvaid olukordi,“ ütles lõpuharjutuse läbiviija major Mattias Puusepp ning kinnitas, et üksused läbisid harjutuse edukalt. Kõige raskem osa missioonist saab major Puusepa sõnul ilmselt olema pikalt ootamine erinevate kohtumiste ajal.

Varem on missiooniks valmistuv Eesti kontingent läbinud relvastuse täiendkoolituse ning jao- ning rühmataseme konventsionaalse väljaõppe, mille raames harjutati patrullide läbiviimist, kontakti vastasega, kiirrünnakut ning tegevust hoonestatud alal. Lisaks on iga kontingent saanud missioonipiirkonna spetsiifilise väljaõppe.

Afganistani suunduva kontinendi moodustavad Scoutspataljoni miinipilduja- ja tankitõrjerühma sõdurid. Estguard-4 hakkab teenima Kabulis ja varasemast erinevalt täidavad ülesandeid peamiselt jalgsi. Afganistani saadetavate jalaväelaste põhiülesanded kuuekuulise rotatsiooni ajal on seotud väekaitseülesannetega ehk siis liitlaste instruktorite ja nõustajate kaitsmine ning eskort. Rühmaülem ning jaoülemad käisid väljaõppetsükli jooksul teadmisi omandamas ka Inglismaal.

Liibanoni Eesti kontingendi põhiosa moodustab jalaväerühm Estpla-25, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni C-jalaväekompanii I rühma baasil ja koosneb rohkem kui 30 kaitseväelasest. Eesti üksuse ülesandeks UNIFIL rahuvalvemissioonil on vaatlus, patrullid, kontrollpostide mehitamised ja rahuvalvealased operatsioonid, mille käigus tehtaks muuhulgas koostööd ka Liibanoni relvajõududega.

Malisse lähetatavat ligi 50 kaitseväelasest koosnev kontingent hakkab teenima Nigeri jõe äärses Gao linnas. Kontingendi põhituumiku moodustab jalaväerühm ESTPLA-26. Üksus peab olema valmis tegustema nii jalgsi- kui ka motoriseeritud patrullis, täitma kiirreageerimisülesandeid teiste üksuste toetamiseks ja kaitsma Gao linnas asuvat baasi. Rühma käsutuses on ka soomustransportöörid Sisu XA-188.