Eesti uudised

Ekspertkomisjon pahandab: Tallinna linna äriühingud on täis keskerakondlasi! (1)

Toimetas Silja Ratt, 19. aprill 2018 12:44
Keskerakondlasest Tallinna linna abilinnapea Aivar Riisalu on ühtlasi AS Tallinna Tööstuspargid nõukogu liigeFoto: Stanislav Moshkov
Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon vaatas läbi Tallinna linna äriühingute ja linna sihtasutuste nõukogude koosseisud ja kohtus keskerakondlasest abilinnapea Aivar Riisaluga. Koosseisudele lisandus nõukogu liikmete erakondlik kuuluvus, nende saadava tasu suurus, tegutsema asumise aeg ja muud linnajuhtimisega seotud ametid.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees, Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Andres Herkel ütleb, et pilt oli ootuspärane ehk väga halb.

Samal teemal

“Nõukogud koosnevad Keskerakonna liikmetest ja linnaametnikest, sõltumatu vaade puudub seal täielikult ja tihti on samad isikud koha võtnud paljudes nõukogudes. Näiteks halba valgusesse sattunud Tallinna Linnatranspordi AS-i nõukogu seitse liiget kuuluvad Keskerakonda, neist koguni neli on riigikogu liikmed. Arusaadavad ei ole nõukogude liikmete vastutuse sisu ja põhimõtted, mille alusel neid määratakse. Praegune praktika tekitab ilmselgeid probleeme ega vasta hea haldustava põhimõttele,” ütleb Herkel.

Herkeli sõnul tuleks Tallinna linnal võtta eeskuju riigi äriühingute nõukogude korrastamiseks astutud sammudest.

“Neist peamine on nõukogu liikmete kandidaatide selgitamine avaliku konkursiga ning nimetamiskomiteele analoogilise filtri loomine, nagu seda riigi tasandil on riigivaraseaduse alusel tehtud. Tuletan meelde, et Erkki Raasukese sellekohane tegevus algas 2012. aastal ja seegi kohtas esialgu mõistmatust ja isegi poliitilist vastupanu. Raasuke tugines muuseas OECD soovituslikele materjalidele, mis peavad silmas parimat haldustava. Muuhulgas pani Raasuke ette muuta kardinaalselt riigi äriühingute mehitamise viisi. Suurem läbimurre ja muutuse mõistmise vajadus saabus seoses 2015. aastal esile tulnud Tallinna Sadama korruptsioonikahtlustustega,” kõneleb komisjoni juht.

Tasud on kopsakad

Lisaks on Tallinna nõukogude liikmete tasud põhjendamatult suured ja samade isikute kuulumine erinevatesse nõukogudesse ei ole mõõdutundeline. Abilinnapea Kalle Klandorf juhib samaaegselt kolme ja ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher koguni nelja erinevat nõukogu.

“Samuti tekib huvide konflikti olukord, kui nõukogu liige ja sageli selle juht on linnavalitsuse liige, kelle ees on nõukogul aruande kohustus. Näiteks vaadatakse nõukogu liikmena või selle juhina läbi majandusaasta aruanne ja siis esitatakse see iseendale kui üldkoosolekule (linnavalitsuse liikmele) kinnitamiseks,” lisab Herkel.

Tasude suuruse osas on hea tava see, et see oleks nõukogu esimehe jaoks alla 20% tegevjuhi palgast ja tavaliikme jaoks 10% tegevjuhi palgast.

“Sama inimene ei peaks olema arvukates nõukogudes, ammugi mitte esimehena. Lisaks tekib küsimus, kas nõukogude koosseisud võiksid olla väiksemad. Tulles riigi tasandil rakendatud nimetamiskomitee põhimõtte juurde, on võimalik kõiki neid printsiipe mõistlikult vaagida. Vajadusel tuleb mõelda seaduste muutmisele. Selgemat läbimõtlemist väärivad ka omaniku ootused ja see on kõigi tallinlaste, mitte ainult Keskerakonna liikmete asi,” märgib riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees.

Tallinna linna äriühingute nõukogude ja juhatuste koosseisudele saab pilgu peale visata SIIN.

Aivar Riisalu: see on populistlik müra!

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu leiab, et tegemist on suuresti populistliku müraga.

„Tegelikult kõige suurem tragöödia on selles, et meil ei ole valitsemispartnerit. See praktika on olnud aastakümneid ühesugune. Kõikide teiste erakondade liikmed, kui nad on olnud Tallinna valitsemise juures, on täpselt samamoodi kuulunud nõukogudesse, võtnud vastu nõukogu liime tasu. Tänases situatsioonis on lihtsalt selles, et Keskerakond on üksinda ja meid on hea rünnata. Kui meil oleks koalitsioonipartner, siis seda teemat oleks oluliselt halvem kasutada," leiab Riisalu.

Riisalu sõnul näeb äriseadus ette, et ettevõtte omanikul on õigus määrata nõukogusse toimetama inimene, kes antud kohal hakkama saab. Tavaliselt on need antud valdkonna spetsialistid. 

"Ja tegelikult nad saavad ise ka aru, et õiguslikku väärkasutust ei ole. See on lihtsalt populistlik müra ja jube hea teema," ütleb riisalu. Riisalu andis antud teemal aru neljapäeval toimunud Tallinna linnavolikogu istungil. 

Istungil vastas ta küsimustele, mis oli korruptsioonivastane erikomisjon talle esitanud. Küsiti ka seda, kuivõrd eetiline ja põhjendatud on Riisalu enda arvates maksta niigi peaministriga samaväärset palka saavale linnapeale igakuiselt 2750 eurot lisatasu nõukogude liikmeks olemise eest.

Riisalu sõnul siiski linnavalitsus lisatasu selle eest ei maksa. „Linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogu liikmetele maksab nõukogu liikme ülesannete täitmise eest tasu äriühing või sihtasutus,“ kinnitab ta.

Täispikkuses Aivar Riisalu arvamust süüdistuste kohta saate lugeda siit.

Samal teemal

21.08.2018
Maskid langevad: Raasuke sai kätte skandaalse video levitaja
10.05.2018
Sisekaitseakadeemia hakkab ametnikele õpetussõnu jagama, kuidas olla äraostmatu