Koolitoit. Pilt on illustratiivne.Foto: TIINA KÕRTSINI
Anett Rannamets 11. aprill 2018 15:12
Tallinna linn tellis mahetoidu teemalise uuringu, mis muuseas käsitles ka ideed viia lasteaedades ja koolides sisse üks kala- ja lihavaba päev nädalas. Tulemused näitavad, et poolehoidjaid on rohkem kui vastuseisjaid.

Liha- ja kalavaba päeva sisseviimist koolides ja lasteaedades pooldab 44% küsitletud tallinlastest, 38% seda ei poolda ja ülejäänud ei osanud seisukohta võtta.

Vastu olevad tallinlased tõid kõige sagedamini välja, et lapsed peavad liha sööma iga päev, sest nii saavad nad kätte kõik vajalikud toitained. Mõned vastajad võrdsustasid lihavaba menüüd ka taimetoitlusega, tunnistades, et seda üldse ei poolda. Toodi ka välja, et sellise päeva korraldamine pole läbimõeldud, sest lapsel peaks olema valikuvõimalus ning ei saa olla kindlad, et kokad teevad maitsvaid lihavabu toite, mis lastele meeltmööda oleksid.

Pooldajate arvates võib lihavaba päev saada lapsele kasulikuks, sest toit ei koorma liigselt organismi ning harjutab lapsi taimetoiguga sina peale.

Taimetoitlus kogub populaarsust

"Kindlasti on väga positiivne, et Tallinna linn korraldas elanike seas küsitlusuuringu, mille raames uuriti lisaks mahetoidu eelistustele ka Tallinna elanike suhtumisi iganädalase taimetoidupäeva sisseviimisse lasteaedades," sõnab Eesti Vegan Seltsi juhatuse liige Kadri Aavik ja lisab, et oluline on selles küsimuses arvamusi kaardistada.

Taimetoitlus ja veganlus on Aaviku sõnul muutunud Eestis järjest populaarsemaks, eriti noorte hulgas. "Leian, et tulemused on üllatavalt rõõmustavad. Kusjuures, selle idee vastaseid on vähem, kui pooldajaid," toob Aavik välja, kuid rõhutab, et siinkohal on oluline esile tõsta kriitilistelt suhtuvate inimeste peamist argumenti.

Arvamus, et lapsed peavad iga päev loomset valku tarbima, et saada kätte kõik vajalikud toitained, näitab Aaviku sõnul, et Eesti elanikkonna seas levib endiselt väärarvamus.

"Maailma juhtivad toitumis- ja terviseorganisatsioonid on kinnitanud, et hästi kavandatud taimne toitumine on ohutu, sobilik inimestele kõigis eluetappides ning võib kaasa aidata teatud haiguste ennetamisele ja ravimisele," selgitab Aavik, kuid paneb südamele, et pakutav taimetoit peab igal juhul olema läbimõeldud ja täisväärtuslik. 

Kuigi Aaviku sõnul on idee Tallinna lasteaedades ja koolides ühe korra nädalas taimetoidupäeva korraldada teretulnud, on tema sõnul oluline tagada ka see, et veganitest lapsed saaksid haridusasutustes täisväärtuslikku vegantoitu iga päev.

Tervsieameti spetsialist Olga Gurjanova ütleb, et selliseid otsuseid nagu lihavabade päevade korraldamine, peab toitlustaja langetama koostöös lasteasutuse hoolekoguga.

"Mis ühes lasteaias võib sobida, ei pruugi sobida teises," toob ta välja, kuid lisab, et kehtivad nõuded on piisavalt paindlikud, et muudatusi nõuetekohaselt ellu viia.

"Hinnatakse kahe nädala menüüd ning selle raames on võimalik praegu kala ja lihavaba päeva juurutamine eeldusel, et muud nõuded on täidetud," märgib Gurjanova, kuid toonitab samuti, et oluline on pakutava toiduga rahuldada lapse vajadusi, mis tähendab, et toit peab olema täisväärtuslik ja mitmekesine.

Küsitlusuuringu eesmärgiks oli anda ülevaade Tallinna elanike mahetoidu-alasest teadlikkusest ja hoiakutest.

Uuring hõlmas teemasid, mille seas käsitleti teadlikkust mahetoidu, ELi mahelogo ja Eesti ökomärgise kohta, mahetoidu ostmist ja tarbimist, suhtumist mahetoidu pakkumisse Tallinna lasteaedades ja koolides, valmidust haridusasutuses pakutava mahetoidu eest juurde maksta, suhtumist liha- ja kalavaba päeva sisseviimisesse Tallinna lasteaedades ja koolides.

Uuringuraport põhines küsitlusel, mis viidi läbi 2018. aasta märtsis. Eesmärgiks oli kaardistada Tallinna elanike mahetoidu-alast teadlikkust ja hoiakuid. Kokku küsitleti interneti teel 504 Tallinna elanikku.