KORDUV SÕNUM: Eile avaldatud avalik kiri Rail Balticu vastu ei ole esmakordne ettevõtmine, kus on püütud juhtida rahvasaadikute tähelepanu projekti kahjulikkusele. Aja jooksul on aga mitu korda kasvanud allkirja andnute hulk, küündides nüüd 424ni.Foto: Alar Truu
Marvel Riik 11. aprill 2018 00:09
Üle 400 ühiskonnategelase saatis riigikogu saadikutele avaliku kirja, milles nõuavad Rail Balticu seaduse tühistamist, kuna tasuvusuuringus, mille põhjal seadus vastu võeti, valetatakse projekti positiivsete mõjude kohta.

Avaliku pöördumisega viidatakse riigikogu eelmise aasta 19. juuni otsusele, millega ratifitseeriti Rail Balticu riikidevaheline leping. See tähendas, et Eesti võttis kohustuse ehitada Rail Baltic valmis praegu kavandataval kujul koos Läti ja Leeduga. Seaduse vastuvõtmise aluseks oli audiitorfirma Ernst & Young Baltic (EY) tasuvusuuring, milles on ühiskonnategelaste sõnul tehtud vigane järeldus, et uus raudtee on ühiskonnale sotsiaalmajanduslikult tulus. „Et EY tasuvusuuring avaldati vaid mõni nädal enne riigikogu hääletust, puudus otsustajatel ja avalikkusel võimalus mahuka andmekogumi sisu põhjalikumalt hinnata,“ seisab ühisavalduses riigikogule. „Jaanuaris 2018 valminud sõltumatust tasuvusuuringu analüüsist selgunud kaalukatel põhjustel järeldame, et EY tasuvusuuring on olulisel määral vigane, ning Rail Balticu sotsiaalmajanduslik mõju Eestile on kokkuvõttes hoopis negatiivne!“

Allakirjutajate sõnul manipuleeriti tulusid kunstlikult 4,1 miljardi euro võrra suuremaks, mistõttu tuleks kahjulik seadus tagasi võtta ja uued mõõtmised-arvutused teha. „Kaalukausil on Eesti areng ja tulevik. Meie rabad ja metsad ei tohi hävida koos usaldusega oma riigi suhtes. Tõde ja usaldust, mida me vältimatult riigi kestmiseks vajame, ei tohi uputada sohu Rail Balticu tammi alla,“ kirjutatakse pöördumises.

Allkirjaandjate hulgas on ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma, kes on enda sõnul näinud Eestimaal piisavalt projekte, kuhu on tehtud maksumaksja rahaga suuri investeeringuid, mis ei ole ennast lõppkokkuvõttes õigustanud. Samasugune kõhutunne on Viilmal ka Rail Balticu osas. „Investeerimine lühinägelike põhimõtete järgi ilma olemasolevaid ressursse ja võimalusi kasutamata või keskkonnaga piisavalt arvestamata on risk, mida tajun ka Rail Balticu rajamise juures praegusel viisil ja tempos,“ ütles peapiiskop. „Kuna mind ei ole seni suudetud veenda selles, et see ei ole Eesti loodusele ja majandusele kahjulik projekt, olen toetanud ühiskirja oma allkirjaga.“

Kirjanik Andrus Kivirähk on enda sõnade järgi kujundanud oma arvamuse protsessi jälgimise käigus, lugedes-kuulates nii Rail Balticu pooldajate kui ka vastaste sõnavõtte. Analüüsides loetut kipub kirjanik pooldama suurprojekti vastuargumente, kuna need tunduvad tõsisemalt võetavad. „Ega ma loomulikult transpordispetsialist ole, aga Rail Balticu poolt kõnelevad artiklid on ikkagi kantud mingitest väga selgetest ärihuvidest. Sellise suure asja ehitamine toob kindlasti väga kõvasti raha firmadele, kes seda hakkavad rajama,“ põhjendas Kivirähk oma allkirja andmist.

Teiste seas on pöördumisele alla kirjutanud Indrek Neivelt, Jaak Jõerüüt, Tõnis Mägi, Tiit Ojasoo, Anu Lamp, Riho Sibul, Andres Tarand, Leelo Tungal, Valdur Mikita, Erkki-Sven Tüür, Peeter Volkonski jpt.

Foto: Alar Truu