Foto: Alar Truu
Arvamustoimetus 10. aprill 2018 12:48
Õhtuleht: kas viimasel ajal sagenenud teadete valguses, mis puudutavad noortekampade jõhkraid väär- ja kuritegusid, on põhjendatud süüvõime ea langetamine? Milliseid muid võimalusi näete alaealiste korralekutsumiseks ja kaaskodanike turvatunde taastamiseks?

Jaanus Karilaid, riigikogu liige, Keskerakond: Süüvõime ea langetamine ei ole paraku lahendus, sest sellistel noortel on väga raske hilisemas elus ühiskonda sulanduda. Ainus ja ka tulevikku vaatav lahendus on töö noortega ja nende suunamine õigele teele, sest väga noore inimese vangi panemine vähendab tunduvalt tema võimalust tulevases elus ühiskonna täisväärtuslikuks liikmeks saada. Seega lükkaksime probleeme vaid lumepallina edasi.

Olulisem on ennetustöö ja näiteks huvitegevuse kättesaadavus noortele. Praeguse valitsuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ja mitmekesisust, et sellele oleks juurdepääs suuremal hulgal noortel ja valikuvõimalused oleksid laiemad. Samuti annab omavalitsuste tulubaasi tõus rohkem võimalusi omavalitsustel vajalikke muudatusi teha ja huviringide kättesaadavust parandada. Muidugi on oluline ka psühhiaatrilise abi kättesaadavus ja muu, mis aitab mõista noore inimese ühiskonnavastast käitumist.

Möödunud novembris võttis riigikogu vastu ka seaduse, mille eesmärk on vähendada alaealiste korduvaid õigusrikkumisi. Näiteks antakse eelnõuga menetlejatele laiemad võimalused reageerida alaealiste õigusrikkumistele tõhusamalt ja kiiremini. Eelnõuga tagatakse kiirem reageerimine alaealiste õigusrikkumistele, sest kaob alaealiste komisjonide vaheaste ja mõjutusvahendi kohaldamise otsuse teevad menetlejad. Samuti täiendatakse alaealiste suhtes kasutatavate mõjutusvahendite loetelu. Loodetavasti aitavad ka need, 1. juulil 2018 jõustuva seaduse meetmed justnimelt alaealiste korduvaid õiguserikkumisi vähendada.